Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Senaste nytt

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

​Skellefteå först ut i landet - inför specialistbefattning för undersköterskor med fokus på kognitiva sjukdomar

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:32 CET

Med stöd av fackförbundet Kommunal tar nu Skellefteå kommuns Vård- och omsorgsavdelning ytterligare ett steg i utvecklingen av en god vård och omsorg. Före nyår införs befattningen Specialistundersköterska kognitiv sjukdom.

ANDTS-undersökningen 2019 - Ökning av alkoholkonsumtionen i nian

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 11:05 CET

Årets ANDTS-undersökning som genomförs för 25:e året i rad redovisar en ökning av alkoholkonsumtionen bland åk 9 elever i Skellefteå kommun. - Det är fortfarande bra jämfört med riket i övrigt men det är en oroväckande tendens vi ser, förklarar Anna Schönfeldt, drogförebyggare vid FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå).

​Skellefteå leder nytt samarbete för ökad batterikompetens i Europa

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 10:48 CET

Skellefteå kommun leder ett nytt europeiskt samarbete för att öka kompetensen inom tillverkning av batterier i Europa. Totalt deltar 20 organisationer inom 11 länder i projektet som finansieras genom ERASMUS+, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. ALBATTS, som projektet heter, kommer att pågå under perioden 2020–2024.

​Förändringar i kollektivtrafiken från januari 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2019 09:30 CET

Den 13 januari 2020 kommer förändringar att genomföras i Skellefteå kommuns kollektivtrafik. Dessa förändringar omfattar vissa ändrade turer i trafiken, där rutterna på olika sätt dras om. Hösten 2020 kommer fler linjeförändringar att genomföras. Det beslutades vid kommunstyrelsens möte på tisdagen.

​Tuffa planeringsförutsättningar för åren 2021-2025

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 16:43 CET

Precis som resten av Sveriges 290 kommuner står Skellefteå inför en rad utmaningar de närmaste åren. Något som märks tydligt i planeringsförutsättningarna för budgeten 2021-2025. Befolkningsutvecklingen, där färre ska försörja fler, bristen på kompetens och en avmattning i konjunkturen är huvudskälen till de tuffare ekonomiska förutsättningarna.

​Ny innovation kan öka delaktigheten för eleven

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 15:26 CET

Robbit är en ny digital innovation som gör det möjligt för elever som av olika anledningar inte kan vistas på skolan att vara delaktiga på distans. Eleverna bygger själva ihop roboten och styr den enkelt från en surfplatta eller dator. “Vi kan stötta eleven i uppgifter och eleverna kan samarbeta och ta hjälp av varandra”, berättar Anders Skog, grundskollärare Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 12:05 CET

Skellefteå kommun diplomeras till barnrättskommun som en av fem kommuner i Sverige enligt UNICEF Sveriges modell. - Det har varit fantastiskt roligt att samarbeta med UNICEF Sverige och att Skellefteå kommun nu blir diplomerad barnrättskommun, säger Jörgen Svedberg, demokratilots och koordinator för barnrättsarbetet i Skellefteå kommun.

​Skellefteå bland de bästa i Europa på tillgängligt stadsliv

​Skellefteå bland de bästa i Europa på tillgängligt stadsliv

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 13:41 CET

Idag har Skellefteå tagit emot det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019. Skellefteå kom på tredje plats i Europa när det gäller att förbättra tillgängligheten i stadslivet.

B​yskeskolan minskade matsvinnet -och det håller i sig

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 13:22 CET

Varje år slängs minst ett ton matavfall i Sverige. För att börja kasta mindre mat anordnade Byskeskolan förra vintern en matsvinnstävling – ett initiativ som ett år senare fortfarande gör skillnad.

​Nytänkande digital lösning ger möjlighet till ett självständigare liv

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2019 08:31 CET

Ett nytt digitalt hjälpmedel för personer med utmaningar i vardagen introduceras i december. Bakom lanseringen står Skellefteås kommuns avdelning för stöd och service till funktionshindrade, tillsammans med företaget Cybercom.

​Här blir tidningspapper strö till hästar

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 09:19 CET

Inom Skellefteå kommuns dagliga verksamhet har man hittat ett sätt att återanvända gamla tidningar och skapa en helt ny produkt som kan användas som strö i till exempel stall.

​Organisationen för Campus Skellefteå är klar

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 14:45 CET

Nu är det klart hur Campus Skellefteå ska ledas framöver. Skellefteå kommun tar tydligare hand om det strategiska ansvaret och det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB förvaltar, samordnar och utvecklar den fysiska miljön på Campusområdet. Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun har utöver detta undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.

​Skellefteå kommun överklagar beslut om hastighetsbegränsning på E4.

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 15:01 CET

Skellefteå kommun har till regeringen överklagat Trafikverkets beslut om hastighetsbegränsning på bland annat E4 i Västerbottens län. Kommunen anser att beslutet bör upphävas eftersom det påverkar transportmöjligheterna för såväl näringsliv som privatpersoner negativt, något som i förlängningen kan slå mot den positiva utvecklingen i regionen.

Digitalisering med stora möjligheter - men hur klarar vi säkerhet och integritet?

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 10:33 CET

Den 22 november arrangeras ett event i regi av Digital@ldag i Skellefteå med syftet att lyfta viktiga frågeställningar kring etik, teknik och utveckling ur ett medborgarperspektiv. Digitalisering innebär stora möjligheter för såväl Skellefteå kommun som för invånaren. Men det krävs kunskap, eftertanke och diskussion för att hitta en bra balans mellan integritet, säkerhet och utveckling.

Skolelever namnger hinder på hinderbana

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 09:50 CET

Skolelever i årskurs ett till tre i Skellefteå kommun skriver historia. En ny hinderbana på Vitberget för barn i åldrarna sju till tolv år har byggts. Deras uppdrag är att namnge hindren på banan.

​Port of Skellefteå fördubblar sin kapacitet med ny kaj

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2019 23:22 CET

Port of Skellefteå ska byggas ut för att möta industrinäringens ökade behov. Målet är en effektiv hamn med miljövänliga godstransporter.

Kammarrätten ger Skellefteå kommun rätt om hotellinvesteringen

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 18:46 CET

​Kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och gick på kommunens överklagandeskäl när det gäller kommunens beslut om hotellinvesteringen i kulturhuset. Kammarrätten anser kommunfullmäktiges beslut är i enlighet med kommunallagen och att kommunen inte ägnat sig åt spekulativ verksamhet.

​Skellefteå kommun anmäler enligt Lex Maria – fördröjd vård efter fallskador

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 15:09 CET

Skellefteå kommun lämnar idag in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller att skador på höft och i munnen inte upptäckts i tid efter ett fall i vård och omsorgsboende.

Slumpvisa alkohol- och drogtester införs på försök i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2019 10:48 CET

Vid måndagens sammanträde i personalnämnden fattades beslutet att på försök införa slumpvisa alkohol- och drogtester på anställda inom Skellefteå kommuns verksamhet under perioden 1 maj 2020 tom 31 december 2021. Även vid nyanställningar kommer alkohol- och drogtester att genomföras under försöksperioden.