Följ Skellefteå kommun

Taggar

 • ansvarig arkitekt på White Arkitekter
 • 070-374 26 52

 • rektor Anderstorpsgymnasiet och Naturbruksgymnasiet
 • 072-540 63 16

 • medicinsk ansvarig sjuksköterska
 • cklflouiedqjseqo.lunylfcywdhtpuyolm@cfskelilcxlefteaxw.sune
 • 0730-60 41 33

 • avdelningschef biblioteksavdelningen
 • mikke.ejrevi@skelleftea.se
 • 070-330 47 11

 • kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • andreaars.nhlowehqhjgmnhtzwpook@qjyvskelleftoeea.sfle
 • 070-3075345

 • Kulturnämndens ordförande
 • Emilia.Hallin@skelleftea.se
 • 0910-735000

 • Kommunikationsstrateg
 • rkbcvuzovtmajfria.honolm@svpkeeltnbtllefteccvaa.kyjmse
 • 0730-207 137

 • förvaltningschef socialkontoret
 • stnmaffaimn.mmnaslpyund@umskbzelfwwjncpclefttrovtzea.se
 • 070-557 13 50

 • ledamot socialnämnden
 • Anette.Lindgren2@skelleftea.se
 • 070-6591085

 • Projektledare
 • Samhällsbyggnad, Västra Eriksberg
 • jan.burlin@skelleftea.se
 • 073-583 36 83

 • HR-chef socialkontoret
 • camilla.lindstrom@skelleftea.se
 • 070-622 12 56

 • avdelningschef fastighet
 • fredrik.nilsson@skelleftea.se
 • 070-315 70 65

 • ordförande i nämnden för support och lokaler
 • bbknlrfcywkuohxotopcmas.teglnyxxunrld@hyskelleftuueaqvfnlxypen.shce
 • 072-214 47 76

 • demokratilots
 • samordningsansvarig för projektet Barnrättskommun
 • jorgen.svedberg@skelleftea.se
 • 070-563 53 35

 • vd Skellefteå Airport
 • robert.lindberg@skellefteaairport.se
 • 070-551 70 75

 • Kommunekolog
 • elisabeth.berggren@skelleftea.se
 • 072 - 229 06 93

 • avdelningschef
 • individ- och familjeomsorg
 • par.ahden@skelleftea.se
 • 070-641 06 11

 • hamnchef
 • Hamn och logistik
 • lars.wlcideluntbd@vowbsktyhqigellegefteazr.se
 • 0910-73 63 38

 • Verksamhetschef hälsa och sjukvård
 • eva.hard@skelleftea.se
 • 070-252 80 09

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • aulouisehuej.leewlundholm@skooelkudbseleftea.szce
 • 0730-60 41 33