Följ Skellefteå kommun

Taggar

 • avdelningschef fastighet
 • frcsedpsmlfkrihkqtk.xiziniyjlssoqdmrcsn@skfidyelleipftclea.se
 • 070-315 70 65

 • ordförande i nämnden för support och lokaler
 • tomas.teglund@skelleftea.se
 • 072-214 47 76

 • demokratilots
 • samordningsansvarig för projektet Barnrättskommun
 • akekfvjoszrgenwjdi.snhvenuorgcdbhyyzerg@skglopvsmzelleftdzylea.se
 • 070-563 53 35

 • vd Skellefteå Airport
 • hgghlbrucjrogobejartak.lasinaxpadbhqerbewug@sksiuyhdelfklefteadyrllcqqaicrtfaqfurpirorhht.se
 • 070-551 70 75

 • Kommunekolog
 • elpvvhmnclisabeth.lfjkberggrajen@skellbpgvefteskqfdsywa.se
 • 072 - 229 06 93

 • avdelningschef
 • individ- och familjeomsorg
 • par.ahden@skelleftea.se
 • 070-641 06 11

 • Verksamhetschef
 • Hamn och logistik
 • lars.widelund@skelleftea.se
 • 0910-73 63 38

 • Verksamhetschef hälsa och sjukvård
 • yqeva.hard@skemulleftea.slse
 • 070-252 80 09

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • lopgzeuimumzpqse.lundhtfolasm@qaskeldsleftea.sree
 • 0730-60 41 33

 • vd och koncernchef, Skellefteå Kraft

 • Utvecklingsledare, samhällsutveckling
 • guxystafynweld.uuvlaaziyndtwer@skellxnefteoygicla.vlriiose
 • 070-238 46 40

 • avdelningschef, Kvalitet och förnyelse
 • marie.larsson@skelleftea.se
 • 070-536 64 84

 • CIO, Kvalitet och förnyelse
 • michael.carlberg.lax@skelleftea.se
 • 0910-735000

 • Demokratiberedningens ordförande
 • 072-200 28 83

 • Planeringschef
 • zylars.hjqljedqvfuyidlbytftcist@lssktfeoelleyhftea.sjge
 • 070-625 22 53

 • Planingenjör
 • 070-673 04 46
 • 070-673 04 46

 • IT-säkerhetssamordnare
 • IT-säkerhet
 • jiwvm.lhankre@leskelxxlekgftea.sdje
 • 072-242 57 22

 • Avdelningschef IT
 • IT
 • anna.kallsved@yjcxskellescftudea.se
 • 070-330 23 54

 • Ordförande socialnämnden
 • keucnnuletvozvh.ixolesfabfhlesydsojyn@skuavpellefteadapv.se
 • 070-346 05 03

 • enhetschef personalsupport
 • msrokufwanna.c.wikstvlroldrsm@sknsellehmftbrfweelslzeacn.stqe
 • 0725-295979
 • 0910-73 51 49