Följ Skellefteå kommun

Taggar

 • kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 • andreas.lowenhook@skelleftea.se
 • 070-3075345

 • Kulturnämndens ordförande
 • Emilia.Hallin@skelleftea.se
 • 0910-735000

 • Kommunikationsstrateg
 • maria.holm@skelleftea.se
 • 0730-207 137

 • förvaltningschef socialkontoret
 • stafxafaajobn.nahckvslcxhiund@sgskzemrmgyzikelleftlfea.snkcne
 • 070-557 13 50

 • ledamot socialnämnden
 • Anette.Lindgren2@skelleftea.se
 • 070-6591085

 • Projektledare
 • Samhällsbyggnad, Västra Eriksberg
 • urggawjan.krbupzfpeodorlpqfsntinng@swpmmoikekrlleftea.se
 • 073-583 36 83

 • HR-chef socialkontoret
 • camizmllhvewqirda.limcignundjvyvstrom@skbzeljloaedlnleftbxbeea.sjwddbde
 • 070-622 12 56

 • avdelningschef fastighet
 • icfredrikxk.nivvlszsnqsojqn@skelleftxcyjeada.sbde
 • 070-315 70 65

 • ordförande i nämnden för support och lokaler
 • jjtooumanohlins.cuqtteglunpmhdd@lbskuyelikjtleftktdbeawx.scge
 • 072-214 47 76

 • demokratilots
 • samordningsansvarig för projektet Barnrättskommun
 • jorgen.svedberg@skelleftea.se
 • 070-563 53 35

 • vd Skellefteå Airport
 • rouwdnhhbertgdbo.lpqindbzrtwgfguerg@skelejlelmftmrdyeabnpjtraiaendybrporljdkt.ipse
 • 070-551 70 75

 • Kommunekolog
 • fdelgeisoggchcjuabeth.scgeberggrenys@skellxoefpltejgowa.umse
 • 072 - 229 06 93

 • avdelningschef
 • individ- och familjeomsorg
 • par.ahden@skelleftea.se
 • 070-641 06 11

 • Verksamhetschef
 • Hamn och logistik
 • latelnrskzse.wykidptelunblqjhibhxpznzzzmhejrd@wujuskellerhftea.se
 • 0910-73 63 38

 • Verksamhetschef hälsa och sjukvård
 • cmevnpa.nbwviohathogrddlddrd@smzkejmlleftevca.txbypecvfapfse
 • 070-252 80 09

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • louise.lundholm@skelleftea.se
 • 0730-60 41 33

 • vd och koncernchef, Skellefteå Kraft

 • Utvecklingsledare, samhällsutveckling
 • gustaf.ulander@skelleftea.se
 • 070-238 46 40

 • avdelningschef, Kvalitet och förnyelse
 • marie.larsson@skelleftea.se
 • 070-536 64 84

 • CIO, Kvalitet och förnyelse
 • michael.carlberg.lax@skelleftea.se
 • 0910-735000