Kondrj3v8wkt6hyvoewa
Uenihifsz5fpflxnpdju

Sopor har aldrig varit så enkelt

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:15 CEST

Var det idag det var sophämtning? Nu slipper du undra! Idag lanseras Avfallsaffären, en apptjänst som hjälper fastighetsägare i Skellefteå kommun att på ett lätt sätt hantera sitt avfall.

Puztd7s9nr0h8bwmiven
Uenihifsz5fpflxnpdju

Fiskefesten i Skellefteå startar Sverigeunikt panelsamtal om jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 14:35 CEST

I morgon, lördag 21 april, anordnar Skellefteå kommun evenemanget Fiskefesten på Skellefteås Folkpark. Fiskefesten är en mötesplats med det mesta för den fiskeintresserade. Ett av inslagen under dagen är ett panelsamtal om jämställdhet inom sport- och fritidsfiske, där frågor om normer och stereotyper utifrån kön kommer att diskuteras. Något som i sammanhanget är unikt för Sverige.

Dwevsuifmc8tlhr2mcip
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Fler i arbete och starkt ekonomiskt resultat i Skellefteå kommuns årsredovisning 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:13 CEST

Trots nedskrivningar av vindkraft och flerbostadshus med 230 miljoner kr gör kommunkoncernen Skellefteå Stadshus AB 2017 ett starkt resultat med 315 miljoner kr. Arbetslösheten är nästan 1 procent lägre än riket och sjunker också något snabbare i Skellefteå. Både kommunens och kommunkoncernens soliditet är fortsatt stabil med 68 procent respektive 40 procent.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Lex Maria-anmälan efter fall på äldreboende

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 09:57 CEST

Skellefteå kommun lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till följd av att en äldre person fallit och skadats i samband med förflyttning mellan säng och rullstol.

Överflyttningen utfördes med hjälp av en personlyft och två personer. När lyftselens ena bandögla under lyftet släppte från bygeln föll personen till golvet och ådrog sig en höftfraktur. Personen fick opereras för detta på sjukhus.

Efter händelsen, som skedde i början av januari, har personen förutom ökad smärta fått ett försämrat allmäntillstånd, hen äter inte lika bra som tidigare, har tappat i vikt och har förändrats i sitt beteende.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och förslag till åtgärder för att minska risken för att liknande situationer ska hända igen har tagits fram, däribland ändrade rutiner och metoder för utbildning när det gäller att hantera personlyft och lyftsele för omsorgspersonal inom äldreomsorgen samt stöd och service. Informationen i instruktionsbladet för användning av lyftsele kompletteras, så att vikten av bandöglornas monteringsordning och kontroll av avkrokningsskyddet blir tydlig.

Skellefteå kommun lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till följd av att en äldre person fallit och skadats i samband med förflyttning mellan säng och rullstol.

Läs vidare »
Media no image

Ny del av bostadsområdet Falkträsket – välkommet tillskott av nya tomter

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 06:58 CEST

Nu har markarbetet med det nya bostadsområdet södra Falkträsket startat. År 2020 beräknas försäljningen av tomter starta. Både villor och flerbostadshus kan bli aktuella.

– Det blir ett flexibelt område, säger Rebecca Bohman, fysisk planerare på Skellefteå kommun

Detaljplanen för den nya delen av bostadsområdet Falkträsket vann laga kraft i mars. Processen har bromsats på grund av överklagan, men efter mark- och miljödomstolens klartecken kan kommunens entreprenör Skanska sätta igång med arbetet.

Idag är detta ett förhållandevis blött område. Innan tomtmarken kan ställas i ordning krävs en grundvattensänkning, vilket blir den första åtgärden på området. Medan grundvattnet sänks kommer gator och annan infrastruktur att byggas.

Naturliga förutsättningar
I tomtbristens Skellefteå blir detta område ett välkommet tillskott. Skellefteå kommun planerar för 61 villatomter. På vissa tomter blir det dessutom möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus eller särskilt boende. Även tomt för förskola eller äldreboende ingår i planen.

Hugade tomtspekulanter behöver dock inte känna någon brådska.

– Inga tomter kommer att säljas före 2020, säger Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.

Den nya delen av bostadsområdet Falkträsket blir ett grönt område, där mycket av den ursprungliga vegetationen kommer att bevaras. En damm kommer att anläggas, och det finns även tankar om pulkbackar. Genom området kommer en gång- och cykelväg att löpa, vilket öppnar för betydligt säkrare cykelturer till Falkträskets badplats.

– Vi försöker jobba utifrån områdets naturliga förutsättningar. Det finns exempelvis en bäck att ta hänsyn till, förklarar Karin Degerfeldt, funktionschef på Samhällsbyggnad.

Bäckens vattenkvalitet kommer dessutom att förbättras, som en del av projektet.

Fria tyglar
Terrängen är sluttande, vilket innebär att det måste göras en del markarbeten för att få till ändamålsenliga tomtytor. Men markförändringarna får inte ske hur som helst. Detaljplanen förespråkar hellre en anpassning av hustypen till naturförutsättningarna så långt det är möjligt.

– Det kommer att finnas bestämmelser om hur man får fylla upp marken, och även om rekommenderad placering av husen. Vi vill undvika höga slänter mellan tomterna, förklarar Rebecca Bohman.

I övrigt så kommer det att vara ganska ”fria tyglar” för byggprojekten. Hustyp och färgsättning kommer inte att detaljregleras.

Bostadsområdet Falkträsket ligger ungefär 3 km sydväst om Skellefteås centrum. Den nya delen byggs i direkt anslutning till det befintliga villaområdet.

Nu har markarbetet med den nya delen av bostadsområdet Falkträsket startat. År 2020 beräknas försäljningen av tomter starta. Både villor och flerbostadshus kan bli aktuella. – Det blir ett flexibelt område, säger Rebecca Bohman, fysisk planerare på Skellefteå kommun.

Läs vidare »
Urux6yyygx5deka5xqmi
Wk4mv0shjwrmohfgax9k Bykcic87cb4agexy7r8v

Goda resultat för Skellefteå kommuns aktivitetsbaserade miljö

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 10:10 CEST

Utvärderingen som gjorts av Skellefteås kommuns aktivitetsbaserade miljö i Stadshuset visar på goda resultat, både budgetmässigt och medarbetarmässigt. Resultatet från den enkätundersökning som skickats ut till de som jobbar i miljön gör att Skellefteå kommun kvalificerar sig som best practice.

Fwl6hwzilqmkhwkdfbyt
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Socialnämnden besvarar revisionsrapport

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:15 CET

Under 2017 gjordes en revisionsgranskning av Skellefteå kommuns äldreomsorg. Slutsatsen blev att äldreomsorgen inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. I sitt svar från sammanträdet 22 mars framhåller socialnämnden att den höga kostnaden framför allt är ett resultat av en hög volym, men redovisar också en lista på åtgärder.

Cl0lzwf6auu9rqatcald
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Dialog om framtidens stöd till unga med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:15 CET

Under 2018 vill avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning ta reda på hur ny teknik kan skapa nya möjligheter för gruppen barn och unga med insats enligt LSS. Socialnämnden ger avdelningen uppdraget att planera för en invånardialog med denna grupp.

Media no image

Fler med funktionsnedsättning får arbete

Nyheter   •   Mar 23, 2018 10:38 CET

Allt fler personer med funktionsnedsättning i Skellefteå får arbete. Det framgick när avdelningen Stöd och service gjorde en kortfattad presentation på socialnämndens sammanträde 22 mars.

För många av brukarna hos Stöd och service kan en enkel daglig syssla ha stor betydelse för den egna självkänslan. Nu visar det sig att allt fler har fått just den typen av enklare arbete. Det kan handla om att vattna blommor, hämta och lämna handdukar hos kvarterets frisör eller att plocka skräp under SM-veckan.

Stöd och service märker också en skillnad när det gäller typen av arbetsgivare. Tidigare var det vanligast att små privata företag tog emot personer med funktionsnedsättning. Men nu är attityderna allt mer positiva hos både små och stora arbetsgivare.

– Att få ett jobb är oerhört betydelsefullt för många av våra brukare. Det är så häftigt att se hur stolta de blir, säger Annika Wennerström, chef för daglig verksamhet på Stöd och service.

Allt fler personer med funktionsnedsättning i Skellefteå får arbete. Det framgick när avdelningen Stöd och service gjorde en kortfattad presentation på socialnämndens sammanträde 22 mars.

Läs vidare »
Xdyyvia6qmj9c8gehqgo
Tzuhiacquklis4yphwxb Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

White Arkitekter vann i Cannes med sin gestaltning av Skellefteås kulturhus

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 06:49 CET

Skellefteås kommande kulturhus har utsetts till vinnare i 2018 års upplaga av MIPIM/ Architectural Review Future Project Awards. Priset uppmärksammar ännu obyggda eller ej färdigställda projekt runt om i världen. Skellefteå kulturhus får pris i kategorin Civic & Community.

Kontaktpersoner 63 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • per.sundberg@skelleftea.se
  • 070-3933343
  • 0910-73 71 44

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida