Skellefteå kommun anmäler händelse på boende enligt lex Maria

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 09:05 CET

Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

En person som bor på ett boende i Skellefteå kommun fick fel dos insulin efter att den ordinerade och dokumenterade dosen misstagits för en annan dos med liknande beteckning. Misstaget upptäcktes direkt.

Efter händelsen kontaktade boendet läkare, kontrollerade personens blodsocker och gav hen frukost i väntan på transport till sjukhus. Händelsen har inte medfört bestående men.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken att liknande situationer händer igen.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Skellefteå kommun som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

Läs vidare »

Fabriken blir Östra navet

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 09:02 CET

Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om.

Skellefteå kommun har haft som tradition att döpa sina lokaler efter namnet på kvarteret och så är det även i detta fall, kvarteret Fabriken är hemvist för lokalen som samlar många av samhällsbyggnads verksamheter. I närområdet förbereds för fullt inför bygget av Northvolt 1 som i folkmun kallas batterifabriken vilket har skapat förvirring om vilken fabrik som avses när namnet nämns. Det har gjort att kommunen nu frångår tidigare principer för namnsättning och istället väljer att döpa lokalen till något som säger mer om vad som sker på insidan än det som syns på utsidan.

Östra Navet blir lokalens nya namn.
I lokalerna finns idag den största delen av kommunens tekniska verksamheter inom vatten och avfall, gator och parker samt transport, verkstad och centralförråd och snart flyttar också Skelleftebuss in. Lokalen fungerar därigenom som ett nav för många av de samhällsbyggande och transporttunga verksamheterna.

Hänvisningen till väderstreck kan uppfattas som att fler liknande samlingsplatser för olika verksamheter är på gång. Så är det inte. Men det stänger heller inte dörren för att fler kommunala nav, inom andra verksamhetsområden, skulle kunna bli aktuella i framtiden.

Fakta om Skellefteås utveckling
Skellefteå expanderar och utvecklas. Inflyttning skapar behov av bostäder och en ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. Som en följd av detta byggs det mer i Skellefteå nu än det gjorts på 20 år. Starka lokalt ägda företag tillsammans med kommunala bolag gör stora satsningar. Trycket från investerare är högt.

Samordningen av kommunkoncernens tekniska verksamheter på Hedensbyn har skapat förutsättningar för nya skolor, bostäder och mer plats för näringslivet på attraktiva tomter i Skellefteå.

Följ utvecklingen av Skellefteå på vaxer.skelleftea.se

Kontaktpersoner

Hans Andersson, förvaltningschef Samhällsbyggnad, 0910-73 78 11
Åsa Andersson, vd Industrihus AB, 0910-73 65 01

Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om.

Läs vidare »

Undvik felparkeringsavgift under hockeymatchen

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 14:40 CET

På tisdagskvällen, under Skellefteå AIK:s hemmamatch, utfärdades 67 felparkeringsavgifter utanför Skellefteå Kraft Arena. Med all säkerhet inte en speciellt kul avslutning på kvällen för de som hittat en lapp på vindrutan, särskilt då det går att undvika.

Parkeringsplatserna kring arenan räcker inte alltid till när det är stora arrangemang eller heta derbyn, men det går att parkera lagligt efter gatorna kring arenan.

Väldigt många gör rätt, läser skyltar och följer de generella parkeringsregler som gäller. Men antalet utskrivna felparkeringsavgifter under tisdagskvällen visar också att många inte har riktigt koll på dessa regler eller vad som gäller just runt arenan.

– Vi har försökt jobba förebyggande. Skellefteå AIK Hockey har hjälpt till med information om hur och var man får parkera. Vi har haft våra parkeringsvakter på plats för att dirigera trafiken men det är förstås svårt att nå alla. Rädslan är att det ska sluta med en allvarlig olycka när trafiksäkerheten blir sämre på grund av felaktiga parkeringar, säger Anna Burén, verksamhetschef parkering, Skellefteå kommun.

Så hur ska man då parkera om man inte får plats inne på området närmast arenan?

De generella reglerna gäller på samma sätt här som på alla andra gator:
- Minst 10 meter från en korsning.
- Blockera inga infarter med din parkerade bil.
- Parkera inte i terräng, alltså på ytor som inte är gata, eller på gång- och cykelvägar.
- Parkera aldrig mot färdriktningen.

Men sedan blir det lite knepigare då lite olika regler gäller på de olika gatorna runt Skellefteå Kraft Arena.

Slalomvägen: Här får östra sidan (mot Vitbergsbadet) användas för parkering av bilen. Framför ingången till Vitbergsbadet får man inte parkera.

Mossgatan: Parkeringsförbud gäller mellan Slalomvägen fram till Jägarvägen.
Mellan Jägarvägen och Lingonstigen är det tillåtet att parkera på norra sidan av gatan.
Från Slalomvägen och österut (upp mot campingen) efter Mossgatan råder också parkeringsförbud 100 meter in efter Mossgatan. Parkeringsfickan ca 85 meter in efter gatan får användas under högst 30 min i följd.

Jägarvägen: Mellan Klockarbergsvägen och Häggbomsgatan gäller parkeringsförbud. Mellan Häggbomsgatan och Lavgatan kan östra sidan (mot arenan/Folkparken) användas.

Inne i villakvarteren (Häggbomsgatan, Risgatan och Lavgatan) gäller parkeringsförbud på respektive gatas södra sida mellan kl 15.00-20.00 alla dagar.

Kågevägen, norr om Torsgatan: Här får västra sidan (mot arenan) användas för att parkera bilen på kvällstid.

Tillåtelse att parkera på ovan nämnda gator gäller endast om också de generella reglerna kan följas.

 • Absolut enklast är att komma till matchen i god tid så att inte stressen till nedsläpp gör att du missar skyltningen. Den finns där av en anledning, för din och min säkerhet. Eller så tar du hockeybussen, då kan du till och med ställa bilen i ett varmt parkeringshus inne i centrum om du behöver ha bilen med. Bekvämt och betydligt billigare än att stå felparkerad utanför arenan!

Kontaktperson:
Anna Burén, verksamhetschef parkering, Skellefteå kommun
tel. 0910-73 78 36, 073-074 70 17På tisdagskvällen, under Skellefteå AIK:s hemmamatch, utfärdades 67 felparkeringsavgifter utanför Skellefteå Kraft Arena. Med all säkerhet inte en speciellt kul avslutning på kvällen för de som hittat en lapp på vindrutan, särskilt då det går att undvika.

Läs vidare »

Stadsutveckling Skellefteå: Trafiklösningar och förbättrade gaturum i centrala stan

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 14:09 CET

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i måndags att äska medel från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att under 2019 påbörja byggandet av anslutningsvägen mot nya bron från södra sidan samt fortsätta utveckla centrum.

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 08:00 CET

Skellefteå kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Skellefteå kommun testar ansiktsigenkänning

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2019 09:00 CET

I ett unikt pilotprojekt har Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå testat automatisk elevregistrering genom taggar, telefonappar och ansiktsigenkänning. Reaktionerna har varit positiva från både elever och lärare. Att använda ny teknik för automatisk elevregistrering skulle kunna minska lärarnas administrativa arbete med elevregistrering och öka den effektiva undervisningstiden.

Ingrid Thylin ny förvaltningschef på kultur- och fritidskontoret

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 13:38 CET

Ingrid Thylin blir ny förvaltningschef på kultur- och fritidskontoret i Skellefteå kommun. Hon tillträder tjänsten på deltid i januari och på heltid från april. Ingrid Thylin tar över uppdraget efter Leif Gustafsson som varit förvaltningschef i 29 år. Leif blir kvar som förvaltningschef fram till sista mars. Han slutar sin tjänst på Skellefteå kommun sista juni.

2018 minskar antalet invånare både i Skellefteå och i många andra kommuner

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2019 13:58 CET

SCB:s befolkningsstatistik för 2018 visar att Skellefteå kommun minskar antalet invånare med cirka 300 personer dvs 0,2 procent. För Skellefteå handlar det om att färre föds än antalet som dör, en minskande invandring och även att fler personer flyttar ut än det flyttar in. Dessa faktorer gör att antalet invånare minskar. Trenden de senaste åren är att Skellefteås befolkning ökar.

Nya projektledare för kulturhuset i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:00 CET

Sinnika Sjunnesson och Kristina Stålhös kliver in i kulturhusets verksamhetsprojekt vid årsskiftet. – Förväntningarna på kulturhuset är höga, och det ska de vara. Vårt uppdrag blir att säkerställa att vi tar tillvara på alla möjligheter med huset och verksamheterna som flyttar in, säger Sinnika Sjunnesson.

Viktig aktör fyller 50 år!

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 15:00 CET

Med ett brett utbud av fristående kurser och yrkesutbildningar är VUX i Skellefteå en viktig aktör, för elever förstås men också för företag där VUX kan bidra till kompetensförsörjningen. Den kommunala vuxenutbildningen är en av Sveriges största skolformer. Bara på VUX i Skellefteå har över 2 000 elever varit inskrivna på en kurs eller yrkesutbildning under 2018. I år fyller vuxenutbildningen 50!

Kontaktpersoner 79 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • movxnafn.symtenxnbyjerscg@nwskjmelmyleqjftmgeaho.sfaeyo
 • 070-533 86 24
 • 073-800 05 18

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida