Friluftsdagar med fokus på fiske för seniorer i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 15:27 CET

Skellefteå kommuns populära friluftsdagar för äldre återkommer även i år. Precis som tidigare år ligger fokus på god mat, fiske med pimpelspö och att umgås och ha det bra tillsammans i vårvintervädret.

Friluftsdagarna arrangeras den 26, 27 respektive 28 mars i Bodan. Vid varje tillfälle deltar ungefär 25 seniorer som har hemtjänst eller som bor på trygghetsboende eller ett vård- och omsorgsboende i Skellefteå kommun.

Som en viktig del i friluftsdagarna får deltagarna fiska med pimpelspö och äta mat utomhus. Till lunch serveras fläskpannkaka med sylt samt kaffe eller annan dryck och kaka. På eftermiddagen har deltagarna möjlighet att grilla korv över öppen eld.

Ulla Andersson är aktivitetssamordnare på utvecklingsenheten på vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå kommun.

– Det är viktigt att deltagarna känner att de har en meningsfull vardag och får leva livet bäst möjligt. I det ingår att prova nya aktiviteter och återuppleva sådant som man provat tidigare i livet, säger hon.

Friluftsdagarna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Bodans byaförening och Skebo. Från Skellefteå kommun deltar måltidsenheten, kultur- och fritidskontoret samt vård- och omsorgsavdelningen.

Media är välkommen att vara med alla dagar.

Kontaktperson
Ulla Andersson, aktivitetssamordnare på vård- och omsorgsavdelningen i Skellefteå kommun
0910-73 70 56, 070-645 37 53

Skellefteå kommuns populära friluftsdagar för äldre återkommer även i år. Precis som tidigare år ligger fokus på god mat, fiske med pimpelspö och att umgås och ha det bra tillsammans i vårvintervädret.

Läs vidare »

Idag lämnas den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet till regeringen

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 13:40 CET

Handlingsplanen bygger på en bred dialog med hela skolväsendet och över 3 000 personer har varit med. Grupperna har fokuserat på tre olika teman, digital kompetens, likvärdig tillgång och användning, forskning och uppföljning. Magdalena Kågström, chef för digitalt lärande i Skellefteå kommun deltog i digital kompetens och förvaltningschef Anders Bergström i likvärdig tillgång och användning.

Skidprojekt i Skellefteå med fokus på barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 08:32 CET

I vinter åker elever från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och sju olika fritidshem i Skellefteå kommun extra mycket skidor på längden och tvären. Detta som en del i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i skärpfri miljö.

Som en av Sveriges fem barnrättskommuner deltar Skellefteå kommun i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet i skräpfri miljö. Bakom projektet står Svenska Skidförbundet, Unicef Sverige och Håll Sverige rent med stöd av Postkodlotteriet.

Projektet startade som pilotprojekt i Östersund vintern 2018 med fyra deltagande fritidshem. I år utökas satsningen till att även omfatta Skellefteå kommun med 65 deltagare från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och runt 800 barn från sju olika fritidshem.

Projektets fokus handlar om att skapa förutsättningar och möjligheter till fysisk aktivitet i naturen på ett lekfullt och roligt sätt. Målet är inte att deltagarna ska lära sig åka fort eller teknisk korrekt. Istället handlar det om att lära sig ha roligt på skidor på både längden och tvären samtidigt som deltagarna får lära sig mer om barnkonventionen och hållbarhet.

Barnkonventionen i centrum
För att alla deltagare ska ha möjlighet att vara med, oavsett tidigare erfarenhet av skidor, skänker projektet skidutrustning till alla deltagande fritidshem (som de får behålla). Dessutom får gymnasieeleverna och fritidspedagoger utbildning i att bli ledare på snö för att kunna arrangera aktiviteter för fritidshemsbarnen både under projektets gång och efteråt.

Att vara leda på snö innebär att man har kunskap och kan lära ut hur man leker på skidor, hur man är en bra kompis, vad barnkonventionen är och vilka rättigheter barn och unga har, samt hur man tar hand om naturen när man vistas i den.

Tisdagen den 19 mars 2019 klockan 9.30–13.30 träffas de äldre fritidshemsbarnen och gymnasieeleverna på skidstadium på Vitberget i Skellefteå för gemensamma aktiviteter. Media är välkommen att delta!
(Datum för andra aktiviteter finns på svenska skidförbundets webbplats).

Kontaktpersoner

Katarina Fahlén, projektledare på Svenska Skidförbundet
070-372 20 41, katarina.fahlen@skidor.com

Linda Grenholm, rektor för barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet
072-244 46 15, linda.grenholm@skelleftea.se

Ann-Marie Alenius, handläggare och kontaktperson för skolkontorets medverkan
0910-73 50 00 (kundtjänst), ann-mari.alenius@skelleftea.se

Fakta om projektet

 • Fritidshem från följande skolor deltar i projektet: Tuböleskolan, Furuskolan, Auraskolan, Bureskolan, Lövångersskolan, Boliden och Örjansskolan.
 • Mer information om projektet och datum för framtida aktiviteter finns på Svenska Skidförbundets webbplats.
 • Skellefteå kommuns webbplats finns information om barnrättsarbetet och vad det innebär att vara en barnrättskommun.

I vinter åker elever från barn- och fritidsprogrammet på Baldergymnasiet och sju olika fritidshem i Skellefteå kommun extra mycket skidor på längden och tvären. Detta som en del i projektet Alla barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i skärpfri miljö.

Läs vidare »

Kommunen kontrollerar farliga ämnen i varor

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2019 09:09 CET

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Samhällsbyggnad miljö på Skellefteå kommun kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

– Vårens inspektion är ett viktigt led i att skapa ett kemikaliesmartare Skellefteå. Vi vill att både handlare och konsumenter förstår hur viktigt det är med en giftfri vardag, säger Inger Nygren, miljöinspektör.

Miljöinspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera innehållet av farliga ämnen i varor samt informationen om dem i sina lokala butiker. Skellefteå kommun deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ungefär 70 andra kommuner.

Under inspektionerna kommer kommunen att kontrollera följande:

 • Att biocidbehandlade varor innehåller biocidämnen som får användas exempelvis sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka lukt.
 • Att märkning på biocidbehandlade varor är korrekt.
 • Att företag följer reglerna om information om ämnen på kandidatförteckningen.
 • Kemiskt innehåll i ett antal varor.

De butiker som ska inspekteras kommer att kontaktas av Skellefteå kommun för bokning av tillsynsbesök.

Fakta om biocidbehandlade varorVaror kan innehålla eller behandlas med ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda krav i EU-lagstiftningen för dessa. De får endast innehålla vissa biocidämnen, och om de marknadsförs med ett påstående om biocideffekt måste de även märkas på ett särskilt sätt. Märkning måste också ske om detta krävs enligt ämnesgodkännandet för det verksamma ämnet som varan har behandlats med.

Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara. Företag som levererar varor som innehåller ämnen på EU:s lista över farliga ämnen måste informera mottagarna.

För mer information, kontakta gärna

Anna Bodén, miljöinspektör, anna.boden@skelleftea.se 0910-73 76 85

Inger Nygren, miljöinspektör, inger.nygren@skelleftea.se  0910- 73 76 80

Agneta Gustafsson, miljöinspektör, agneta.gustafsson@skelleftea.se 0910- 73 72 67

Mona Stenberg, kommunikatör, mona.stenberg@skelleftea.se 070-533 86 24

Konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen finns i varor i handeln. Samhällsbyggnad miljö på Skellefteå kommun kommer under våren att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del av ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Läs vidare »

Skellefteå kommun anmäler händelse på boende enligt lex Maria

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:00 CET

Skellefteå kommun har lämnat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fallit ur sin rullstol och skadat fotleden.

Händelsen inträffade när personen gled framåt i sin rullstol och ner på golvet. I samband med fallet fick personen ena foten under sig vilket resulterade i en fotledsfraktur. Fallet bedöms ha orsakats av hanteringen av lyftsele och rullstol samt att personen suttit uppe en längre tid utan vila.

Efter olyckan fick personen åka till sjukhuset för en röntgenundersökning innan hen kunde återvända hem igen till sitt vård- och omsorgsboende.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Skellefteå kommun som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Skellefteå kommun har lämnat in en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fallit ur sin rullstol och skadat fotleden.

Läs vidare »

Skellefteå kommun anmäler händelse på boende enligt lex Maria

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 09:05 CET

Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

En person som bor på ett boende i Skellefteå kommun fick fel dos insulin efter att den ordinerade och dokumenterade dosen misstagits för en annan dos med liknande beteckning. Misstaget upptäcktes direkt.

Efter händelsen kontaktade boendet läkare, kontrollerade personens blodsocker och gav hen frukost i väntan på transport till sjukhus. Händelsen har inte medfört bestående men.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och tagit fram åtgärder för att minska risken att liknande situationer händer igen.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för Skellefteå kommun som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Skellefteå kommun också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Skellefteå kommun har lämnat in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en person fått fel dos insulin på ett boende. Händelsen medförde ett dygns sjukhusvård för observation och behandling.

Läs vidare »

Fabriken blir Östra navet

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2019 09:02 CET

Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om.

Skellefteå kommun har haft som tradition att döpa sina lokaler efter namnet på kvarteret och så är det även i detta fall, kvarteret Fabriken är hemvist för lokalen som samlar många av samhällsbyggnads verksamheter. I närområdet förbereds för fullt inför bygget av Northvolt 1 som i folkmun kallas batterifabriken vilket har skapat förvirring om vilken fabrik som avses när namnet nämns. Det har gjort att kommunen nu frångår tidigare principer för namnsättning och istället väljer att döpa lokalen till något som säger mer om vad som sker på insidan än det som syns på utsidan.

Östra Navet blir lokalens nya namn.
I lokalerna finns idag den största delen av kommunens tekniska verksamheter inom vatten och avfall, gator och parker samt transport, verkstad och centralförråd och snart flyttar också Skelleftebuss in. Lokalen fungerar därigenom som ett nav för många av de samhällsbyggande och transporttunga verksamheterna.

Hänvisningen till väderstreck kan uppfattas som att fler liknande samlingsplatser för olika verksamheter är på gång. Så är det inte. Men det stänger heller inte dörren för att fler kommunala nav, inom andra verksamhetsområden, skulle kunna bli aktuella i framtiden.

Fakta om Skellefteås utveckling
Skellefteå expanderar och utvecklas. Inflyttning skapar behov av bostäder och en ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. Som en följd av detta byggs det mer i Skellefteå nu än det gjorts på 20 år. Starka lokalt ägda företag tillsammans med kommunala bolag gör stora satsningar. Trycket från investerare är högt.

Samordningen av kommunkoncernens tekniska verksamheter på Hedensbyn har skapat förutsättningar för nya skolor, bostäder och mer plats för näringslivet på attraktiva tomter i Skellefteå.

Följ utvecklingen av Skellefteå på vaxer.skelleftea.se

Kontaktpersoner

Hans Andersson, förvaltningschef Samhällsbyggnad, 0910-73 78 11
Åsa Andersson, vd Industrihus AB, 0910-73 65 01

Vilken fabrik pratar vi om? Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn som samlar flera av kommunens tekniska verksamheter byter namn. Namnbytet görs på grund av att det så ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om.

Läs vidare »

Undvik felparkeringsavgift under hockeymatchen

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 14:40 CET

På tisdagskvällen, under Skellefteå AIK:s hemmamatch, utfärdades 67 felparkeringsavgifter utanför Skellefteå Kraft Arena. Med all säkerhet inte en speciellt kul avslutning på kvällen för de som hittat en lapp på vindrutan, särskilt då det går att undvika.

Parkeringsplatserna kring arenan räcker inte alltid till när det är stora arrangemang eller heta derbyn, men det går att parkera lagligt efter gatorna kring arenan.

Väldigt många gör rätt, läser skyltar och följer de generella parkeringsregler som gäller. Men antalet utskrivna felparkeringsavgifter under tisdagskvällen visar också att många inte har riktigt koll på dessa regler eller vad som gäller just runt arenan.

– Vi har försökt jobba förebyggande. Skellefteå AIK Hockey har hjälpt till med information om hur och var man får parkera. Vi har haft våra parkeringsvakter på plats för att dirigera trafiken men det är förstås svårt att nå alla. Rädslan är att det ska sluta med en allvarlig olycka när trafiksäkerheten blir sämre på grund av felaktiga parkeringar, säger Anna Burén, verksamhetschef parkering, Skellefteå kommun.

Så hur ska man då parkera om man inte får plats inne på området närmast arenan?

De generella reglerna gäller på samma sätt här som på alla andra gator:
- Minst 10 meter från en korsning.
- Blockera inga infarter med din parkerade bil.
- Parkera inte i terräng, alltså på ytor som inte är gata, eller på gång- och cykelvägar.
- Parkera aldrig mot färdriktningen.

Men sedan blir det lite knepigare då lite olika regler gäller på de olika gatorna runt Skellefteå Kraft Arena.

Slalomvägen: Här får östra sidan (mot Vitbergsbadet) användas för parkering av bilen. Framför ingången till Vitbergsbadet får man inte parkera.

Mossgatan: Parkeringsförbud gäller mellan Slalomvägen fram till Jägarvägen.
Mellan Jägarvägen och Lingonstigen är det tillåtet att parkera på norra sidan av gatan.
Från Slalomvägen och österut (upp mot campingen) efter Mossgatan råder också parkeringsförbud 100 meter in efter Mossgatan. Parkeringsfickan ca 85 meter in efter gatan får användas under högst 30 min i följd.

Jägarvägen: Mellan Klockarbergsvägen och Häggbomsgatan gäller parkeringsförbud. Mellan Häggbomsgatan och Lavgatan kan östra sidan (mot arenan/Folkparken) användas.

Inne i villakvarteren (Häggbomsgatan, Risgatan och Lavgatan) gäller parkeringsförbud på respektive gatas södra sida mellan kl 15.00-20.00 alla dagar.

Kågevägen, norr om Torsgatan: Här får västra sidan (mot arenan) användas för att parkera bilen på kvällstid.

Tillåtelse att parkera på ovan nämnda gator gäller endast om också de generella reglerna kan följas.

 • Absolut enklast är att komma till matchen i god tid så att inte stressen till nedsläpp gör att du missar skyltningen. Den finns där av en anledning, för din och min säkerhet. Eller så tar du hockeybussen, då kan du till och med ställa bilen i ett varmt parkeringshus inne i centrum om du behöver ha bilen med. Bekvämt och betydligt billigare än att stå felparkerad utanför arenan!

Kontaktperson:
Anna Burén, verksamhetschef parkering, Skellefteå kommun
tel. 0910-73 78 36, 073-074 70 17På tisdagskvällen, under Skellefteå AIK:s hemmamatch, utfärdades 67 felparkeringsavgifter utanför Skellefteå Kraft Arena. Med all säkerhet inte en speciellt kul avslutning på kvällen för de som hittat en lapp på vindrutan, särskilt då det går att undvika.

Läs vidare »

Stadsutveckling Skellefteå: Trafiklösningar och förbättrade gaturum i centrala stan

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 14:09 CET

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i måndags att äska medel från kommunstyrelsens investeringsmedel avsatta för ny trafiklösning i Centrala stan och stadsomvandlingen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att under 2019 påbörja byggandet av anslutningsvägen mot nya bron från södra sidan samt fortsätta utveckla centrum.

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 08:00 CET

Skellefteå kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Kontaktpersoner 80 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • moudnasi.snetesynbhmercmg@zpskylelpkledfftiyeaxr.snreah
 • 070-533 86 24
 • 073-800 05 18

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida