Bollhallen och Nordanå i Skellefteå stängs

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 15:59 CET

Regeringens beslut att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer innebär att bollhallen på Norrvalla och Nordanå (huvudbyggnaden inklusive muséet) är stängt för besökare från och med söndag 29 mars.

Men de kommunala simhallarna, gymmen, sporthallarna, fritidsgårdarna för grundskolans elever samt biblioteken kommer fortsatt att hållas öppna. Men antalet besökare kommer att begränsas till max 50 personer inklusive personal.

Vill du ha ytterligare information får du gärna kontakta:
Ingrid Thylin, förvaltningschef Kultur- och fritidskontoret
ingrid.thylin@skelleftea.se
070-341 01 55

Regeringens beslut att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer innebär att bollhallen på Norrvalla och Nordanå (huvudbyggnaden inklusive muséet) är stängt för besökare från och med söndag 29 mars.

Läs vidare »

​Socialnämnden tillämpade mötesrestriktioner vid torsdagens nämnd

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 09:40 CET

Förra veckan beslutade partiernas gruppledare i Skellefteå kommuns politiska organisation om ett antal mötesrestriktioner för att minska smittspridningen av coronaviruset. För nämnderna ska överenskommelsen tillämpas senast 30 mars och inför torsdagens möte i socialnämnden implementerades restriktionerna. 
- Med tanke på allvaret i situationen valde nämnden att tillämpa restriktionerna direkt, säger Iosif Karambotis (S), ordförande i socialnämnden.

Överenskommelsen innehåller ett antal punkter som syftar till att minska smittspridningen av coronaviruset. Nämnder och utskott med upp till sju ledamöter genomför sina möten som vanligt men utan deltagande ersättare. Möten ska så långt det är möjligt genomföras i en stor lokal. När det gäller nämnder med nio eller fler ledamöter så ska mötena endast omfatta det antal ledamöter som krävs för beslutsmässighet. Dagordningarna för nämnder och utskott ska dessutom ses över för att korta ner mötestiden och beslutsärenden av större vikt ska prioriteras. Partierna har också kommit överens om att inte väcka ärenden i sittande möten utan lämna i dessa i förväg för en bedömning av hur viktiga de är.

- Även vi i nämnderna ska vara försiktiga, det känns helt naturligt. Och inte bara för att skydda varandra utan också för att skydda de personer vi träffar efter våra sammanträden. Vi ser också till att hålla avstånd till varandra i den dagliga verksamheten. Det finns ett stort samförstånd i den här frågan och kring vikten av att följa expertmyndigheternas riktlinjer, säger Iosif Karambotis. 

Socialnämndens kontaktpersoner
Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26
Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Förra veckan beslutade partiernas gruppledare i Skellefteå kommuns politiska organisation om ett antal mötesrestriktioner för att minska smittspridningen av coronaviruset. För nämnderna ska överenskommelsen tillämpas senast 30 mars och inför torsdagens möte i socialnämnden implementerades restriktionerna.

Läs vidare »

Behovsanpassat stöd nattetid införs på boenden

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 09:27 CET

Socialnämnden har beslutat att införa ett behovsanpassat stöd på natten på grupp- och servicebostäder inom stöd och service. Beslutet innebär att en mobil teamverksamhet införs, som ett alternativ till sovande jourpersonal i boendet.

Idag har alla grupp- och servicebostäder på stöd och service minst en personal från Skellefteå kommun som nattetid vakar eller sover i anslutning till bostaden. Det gäller oavsett om personen har behov av stöd nattetid eller inte och oavsett vilken typ av stöd som personen behöver.

– Stödet på natten behöver vara behovsanpassat på samma sätt som med det stöd som ges dagtid.Det förändrade arbetssättet ska ta hänsyn till brukarnas olika förutsättningar och ska genomföras där det är möjligt, allt med brukarperspektivet i fokus, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Ett behovsanpassat stöd innebär att den som har behov av att ha personal som vakar i anslutning till den egna bostaden ska ha tillgång till ett sådant stöd och den som har behov av att kunna ringa eller ha videosamtal med personal ska kunna göra det, samtidigt som den som har behov av hembesök eller tillsyn på natten ska kunna få det.

– På så sätt får behovet styra insatsen och resurserna inom stöd och service kan användas på ett bättre sätt, där de verkligen behövs, säger Iosif Karambotis.

I dagsläget ska ett mobilt team startas. Över tid är tanken att arbetssättet successivt ska införas inom avdelningen.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Socialnämnden har beslutat att införa ett behovsanpassat stöd på natten på grupp- och servicebostäder inom stöd och service. Beslutet innebär att en mobil teamverksamhet införs, som ett alternativ till sovande jourpersonal i boendet.

Läs vidare »

Nya planer för Anderstorg i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 11:30 CET

Nu ska ett planprogram tas fram för Anderstorg på Anderstorp i Skellefteå för att utveckla området och samtidigt möjliggöra fler bostäder.
- Det känns bra att vi tar ett helhetsgrepp om hela området kring Anderstorg. Det är också spännande att programmet kommer att lyfta de sociala värdena som gemenskap, barns behov och jämställdhet, berättar Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Området har redan i dag en utvecklad infrastruktur med nära till alla former av service, såväl kommersiell som offentlig. I närheten finns också förskola med utbyggnadsmöjligheter, två grundskolor samt en gymnasieskola.

I den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen pekas Anderstorg ut som den nya entrén till Anderstorp med möjlighet till upp emot 500 nya bostäder. I planprogrammet som ska tas fram är också klimat- och miljömässig hållbarhet en viktig del och det ska främst fokusera på:

 • Bebyggelsen
 • Gång- och cykelvägar
 • Grönstruktur och principiella dagvattenlösningar
 • Sociala värden
 • Parkeringar för bil och cykel
 • Skolans möjligheter till utveckling

- En utveckling av Anderstorg betyder en utveckling för hela Anderstorp. Fler typer av bostäder gör att vi länkar ihop området med Sörböle och Campus Skellefteå, poängterar Evelina Fahlesson.
Ur planprogrammet ska det sedan tas fram ett antal detaljplaner för att göra det möjligt att utveckla området.

Vill du ha ytterligare information får du gärna kontakta:
Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden

evelina.a.fahlesson@skelleftea.se

070-523 09 94

Ett planprogram ska tas fram för Anderstorg på Anderstorp i Skellefteå för att utveckla området och samtidigt möjliggöra fler bostäder. - Det känns bra att vi tar ett helhetsgrepp om hela området kring Anderstorg. Det är också spännande att programmet kommer att lyfta de sociala värdena som gemenskap, barns behov och jämställdhet, berättar Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Läs vidare »

Skellefteå kommun vidtar åtgärder för att stötta näringslivet under coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 10:03 CET

Coronapandemin och dess konsekvenser drabbar det svenska näringslivet hårt. För att stötta det lokala näringslivet kommer Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

-I utmanande tider som dessa är det väldigt viktigt att vi värnar vårt lokala näringsliv. Givetvis är detta i huvudsak en fråga för staten och för företagen själva men vi vill givetvis också hjälpa till på alla sätt vi kan, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin för kommunens företagare kommer Skellefteå kommun att ge anstånd för kommunala fakturor. Nytt förfallodatum för samtliga kommunala avgifter, exklusive hyror och arrenden, gällande juridiska personer har därför satts till 30 september 2020. Detta gäller dock inte fakturor från de kommunala bolagen.

Skellefteå kommun kommer också att ha som målsättning att betala sina leverantörsfakturor inom tio dagar istället för 30 dagar. Det gäller fakturor inkomna före den 30 augusti 2020. Redan inkomna fakturor betalas på förfallodagen om inget annat önskas.

När det gäller restaurangbranschen ska Skellefteå kommun också göra det möjligt för restauranger att öppna uteserveringar tidigare och även hålla öppet senare på säsongen, förutsatt att polisen beviljar ansökan. Företagen får i så fall betala samma pris för markupplåtelsen som vid ordinarie säsong.

- Det kan komma fler åtgärder längre fram. Det lokala näringslivet spelar en stor roll för Skellefteås utveckling och framtid. Därför kommer vi att noga följa hur coronapandemin påverkar näringslivet, både lokalt och nationellt, och vidta åtgärder i takt med utvecklingen, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå.


Fakta åtgärder:

 • Förlängd säsong för uteserveringar
 • Anstånd för kommunala fakturor till 30/9 2020
 • Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 30/8 2020. Företagare uppmanas att skicka e-fakturor för snabbare hantering
 • Evenemang som beviljats stöd under 2020 får ersättning för upparbetade kostnader även om evenemanget inte genomförs.
 • Inga avbokningsavgifter för lokaler inom förvaltningen för kultur och fritid som avbokats till följd av coronaviruset.
 • Samhällsbyggnad gör en översyn av inkomna ärenden:
  - Verksamhetskritiska lov, tillstånd och anmälningsärenden prioriteras av kommunen för att snabbt ge svar.

 -Företagaren erbjuds möjlighet att pausa eller dra tillbaka ett pågående ärende initierade av           företaget utan att avgift behöver erläggas.

 • Tidpunkt för tillsyn som inte är kritisk sker i dialog med näringsidkaren med hänsyn till bransch och arbetsbelastning hos näringsidkaren. SKR bedömer att respektive myndighet kommer att gå ut med riktlinjer för tillsyn. Skellefteå kommun kommer att följa nationella riktlinjer.


Fakta råd och stöd

www.skelleftea.se/corona finns information som bland annat riktas speciellt till företagare

FöretagshjälpenNäringslivskontoret startar upp ett forum med experter från olika verksamheter för att svara på företagarnas frågor. Företagshjälpen kommer sändas live på onsdagar mellan klockan 11 och 13. Sändningen finnas tillgänglig i efterhand och även de frågor och svar som tas upp kommer sammanfattas i text och publiceras på www.skelleftea.se/corona. Pågår så länge det finns behov.

Skellefteå kommuns kundtjänst
 
Kundtjänst svarar på företagarnas frågor och lotsar vidare till myndighetsinformation och information om Skellefteå kommuns åtgärder. Ring 0910-73 50 00, knappval 5.

För mer information:
Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd
Telefon: 070-307 53 45

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 070 – 608 89 69

Bengt Ivansson, näringslivschef
Telefon: 070-557 11 22Coronapandemin och dess konsekvenser drabbar det svenska näringslivet hårt. För att stötta det lokala näringslivet kommer Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

Läs vidare »

​Politisk enighet kring mötesrestriktioner i kommunfullmäktige och nämnder

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 15:14 CET

Skellefteå kommuns politiska organisation kommer att anpassa sammanträden i kommunfullmäktige och nämnder för att minimera smittspridningen av coronaviruset. Vid ett möte på fredagen beslutade de politiska partiernas gruppledare om ett antal restriktioner som i första hand gäller till den 30 april.

-Det är viktigt att även politiken tar ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Under en period kommer vi därför att minska antalet ledamöter i de beslutande församlingarna utan att det påverkar den demokratiska processen negativt, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun.

Enligt överenskommelsen mellan gruppledarna gäller följande riktlinjer för sammanträden i nämnder och kommunfullmäktige:

 • Nämnder och utskott med upp till 7 ledamöter sammanträder som vanligt, träffas fysiskt. Ersättare deltar inte.
 • Övriga nämnder, exklusive kommunstyrelsen genomför fysiska sammanträden men med begränsad bemanning och utan ersättare närvarande.
 • Begränsad bemanning innebär att enbart så många ledamöter som krävs för att vara beslutsmässiga deltar. Partierna får besked om vad det innebär räknat i antal mandat och utpekar de ledamöter som ska delta på visst sammanträde.
 • Sammanträde bör genomföras i stor lokal.
 • Kommunstyrelsen sammanträder med fullt antal ledamöter samt de ersättare som också är partigruppsledare.
 • KF kommer också att sammanträda med begränsat antal ledamöter.
 • Dagordningarna för nämnder och fullmäktige ses över i syfte att korta ner sammanträdestiden (beslutsärenden av större vikt prioriteras).

-Det här är ett sätt att på lokal nivå följa expertmyndigheternas riktlinjer. Det känns väldigt bra att det finns en politisk samsyn kring den här frågan och att vi på detta sätt kan bidra till att minska smittspridningen, säger Andreas Löwenhöök (M), gruppledare och oppositionsråd.

För kommunfullmäktige kommer överenskommelsen att tillämpas från och med sammanträdet den 31 mars och för nämnderna senast den 30 mars. Överenskommelsen gäller i första hand till 30 april men kan komma att förlängas beroende på händelseutvecklingen.

För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd
Telefon: 070-307 53 45

Skellefteå kommuns politiska organisation kommer att anpassa sammanträden i kommunfullmäktige och nämnder för att minimera smittspridningen av coronaviruset. Vid ett möte på fredagen beslutade de politiska partiernas gruppledare om ett antal restriktioner som i första hand gäller till den 30 april.

Läs vidare »

​Arrangörer som fått evenemangsbidrag från Skellefteå kommun får behålla stödet vid inställda evenemang till följd av coronaviruset

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 15:49 CET

Kommunstyrelsen, kulturnämnden samt fritidsnämnden vid Skellefteå kommun har beslutat att de arrangörer som tidigare beviljats bidrag för evenemang får täckning för kostnader som uppstått i planeringsskedet, även om evenemanget ställs in på grund av coronaviruset.

- Coronaviruset får effekter på alla delar av samhället, inte minst besöksnäringen och arrangörsbranschen. Uppskattade evenemang i närtid har ställts in och vi såg ett behov av att kunna ge ett snabbt besked till arrangörer som fått bidrag från Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritidsnämnden. Det känns bra att vi kan ge ett gemensamt beslut till de arrangörer som har en osäker framtid att hantera, säger Kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman.

Under fredagen blev det klart att Kommunstyrelsen, Kulturnämnden och Fritidsnämnden beslöt att de evenemangsbidrag som beviljats från respektive nämnd behålls, även om evenemanget ställs in. Arrangören måste dock komma in med en kostnadsredovisning där de kostnader som uppstått under planeringsskedet framstår.

- Att jobba med ett arrangemang kräver ofta flera månaders förberedelsetid och de föreningarna som arbetar med kultur- likväl som sportevenemang har sällan en ekonomisk buffert att ta ur. Därför ville vi säkerställa att de kostnader som uppkommit under detta arbete kan täckas av de bidrag som beviljats, berättar Fritidsnämndens ordförande Joakim Wallström.

Denna möjlighet gäller de aktörer som fått bidrag från någon av nämnderna. Fortfarande finns många fler aktörer, både inom föreningslivet och inom näringslivet, som på grund av samhällseffekterna av coronaviruset har förlorat sin grund för inkomst på väldigt kort tid.

- Jag är glad över att våra politiker kunnat hantera frågan med bidragen så snabbt. Skellefteå har många arrangörer som jobbar med stort engagemang för att kunna genomföra uppskattade evenemang i hela kommunen. Men här finns också många privata företag inom branschen, utan kommunalt stöd, som lider och kommer att lida stort av detta. Jag hoppas att vi tillsammans kan hitta fler lösningar för hur vi kan stödja dessa aktörer. Allt från att vi som privatpersoner kan stötta på olika sätt, till att vi som kommun ser över möjligheter att jobba för branschens överlevnad på andra sätt.

Nordsken är ett exempel på ett evenemang som kommer att kunna behålla sitt stöd från kommunen, trots att man ställt in evenemanget.

- Det är oerhört viktigt för Nordsken att detta beslut tagits. Då vi jobbar till stor del ideellt så räknas varenda krona. Att bygga event är långsiktigt, det tar några år att komma igång och detta ekonomiska stöd har varit viktigt för att få Nordsken att växa. En stor eloge till våra politiker som kommit fram till detta. Det kommer ha stor betydelse för Skellefteå i framtiden och för oss som kämpar med event, säger Linn-Marie Edlund, projektledare för Nordsken.

Frågan har även lyfts nationellt av Svensk Live, som samlar Sveriges arrangörer av livemusik. Svensk Live lyfter vikten av insatser riktade till livemusikbranschen som just nu upplever stora svårigheter.

- Offentliga aktörer måste nu - precis som man gör i Skellefteå - bidra till att arrangörer överlever och kan fortsätta sin verksamhet. Att bidrag inte dras in trots att man är tvungen att ställa in evenemang är ett första steg men jag tror också att det kommer att behövas mer framöver för att stötta och få igång arrangemang. Arrangemang som är planerade till sommaren tappar just nu biljettförsäljning och även här behövs det insatser från offentligheten, på nationell så väl som på lokal nivå. Det är viktigt inte bara för att evenemangen ska kunna genomföras och gå runt utan också för de stora turistekonomiska effekter som alstras runt evenemangen. Konserter och evenemang är en viktig del av vårt samhälle och vi behöver ses och ta del av kultur tillsammans, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live.

För mer information:
Helena Renström, marknadschef Skellefteå kommun, 072-560 4837.
Linn-Marie Edlund, projektledare Nordsken, Lm@nordsken.se, 073-0336791.
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, joppe@svensklive.se, 0708 76 81 60

Kommunstyrelsen, kulturnämnden samt fritidsnämnden vid Skellefteå kommun har beslutat att de arrangörer som tidigare beviljats bidrag för evenemang får täckning för kostnader som uppstått i planeringsskedet, även om evenemanget ställs in på grund av coronaviruset.

Läs vidare »

​Dagverksamhet för personer med demenssjukdom stängs tills vidare

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 15:00 CET

Skellefteå kommun har beslutat att tillfälligt stänga dagverksamheten inom vård och omsorg från och med måndagen den 23 mars 2020. Det är en direkt följd av regeringens beslut att alla som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska skyddas från smitta.

Dagverksamhet riktar sig till personer som har demenssjukdom och bor hemma. En del av individerna på dagverksamheten tillhör riskgrupper och kan drabbas svårt vid ett insjuknande. Skellefteå kommun kommer att följa utvecklingen och personal från dagverksamheten kommer att kontakta berörda när det är tryggt att starta om verksamheten.

- Utifrån regeringens beslut kommer vi att behöva anpassa verksamheten efter hur läget utvecklas dag för dag. Nu känns det viktigt att skydda äldre över 70 år och riskgrupper och därför har vi fattat det här beslutet, säger Ejja Häman Aktell, avdelningschef för vård och omsorg.

Skellefteå kommun har även pausat erbjudandet om fotvård för individer i ordinärt boende preliminärt till och med 1 maj. Detta gör vi för att minska smittspridning för individer på vård- och omsorgsboenden och säkerställa långsiktighet i samhällsviktiga funktioner.

Mer information finns på skelleftea.se/coronavirus

För mer information:

Ejja Häman Aktell, avdelningschef för vård och omsorg
Telefon: 070- 602 42 12

Skellefteå kommun har beslutat att dagverksamheten inom Vård och omsorg tillfälligt stängs från och med måndagen den 23 mars 2020. Det är en direkt följd av regeringens beslut att alla som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska skyddas från smitta.

Läs vidare »

​Skellefteå övergår till distansundervisning på gymnasieskolor och Vux från och med måndag.

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 16:05 CET

Skellefteå kommun kommer att övergå till distansundervisning på gymnasiet och Vux från och med måndag. Skellefteå kommun följer rekommendationerna från Region Västerbottens smittskyddsenhet och bedriver undervisning som vanligt på gymnasieskolor och Vux under resten av veckan.

-­Eftersom vi inte har någon känd smittspridning i Skellefteå kommun har vi beslutat att inte stänga några skolor i morgon. Resten av veckan kommer vi att arbeta med planering för distans- och fjärrundervisning för gymnasieskolor och Vux som inleds på måndag, säger Anders Bergström, chef för förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad.

På tisdagsförmiddagen kom rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regeringen att all undervisning på gymnasier och högskolor, yrkeshögskolor och Komvux bör bedrivas på distans. Rekommendationen gäller från gymnasiet och uppåt eftersom dessa grupper inte behöver omsorg på samma sätt som barn i grund- och förskola.

-Vi har ingen aktuell smittspridning i Skellefteå just nu men vi följer noga utvecklingen och arbetar i samverkan med regionen och myndigheterna. Vi är redo för snabba omställningar och har en god beredskap i hela kommunen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Läs vidare »

​Förtydligande om avstängningsreglerna för medarbetare inom vård och omsorg och på gruppbostäder

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2020 13:56 CET

Här kommer ett förtydligande från Skellefteå kommun med anledning av gårdagens beslut om avstängning av medarbetare inom vård och omsorg och på gruppbostäder för att hindra eventuell smittspridning av Coronaviruset.

Beslutet om avstängning gäller i första hand till 20 mars. Den person som återvänder från en resa i utpekade områden någon gång under denna period ska stanna hemma från arbetet under 9 dagar räknat från dagen för hemkomst. Det innebär att en person som kommer hem den 19 mars ska vara hemma från arbetet i 9 dagar. Detta gäller även om medarbetaren inte uppvisar symtom på sjukdom.

Avstängningsreglerna gäller för medarbetare som under de senaste 14 dagarna vistats i Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien eller österrikiska Tyrolen.

Här kommer ett förtydligande med anledning av gårdagens beslut om avstängning av medarbetare inom vård och omsorg och på gruppbostäder för att hindra eventuell smittspridning av Coronaviruset.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Press-och mediestrateg
 • camkrondlihknerz.tsvhonereqqn@diskybelmulelafttpeapz.suxelw
 • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida