Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 14:57 CEST

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.
- Vi är mycket glada över dagens besked. Nu händer det som vi planerat för ända sedan det blev klart att Northvolt valt Skellefteå som etableringsort. Vi känner oss väl förberedda här i Skellefteå, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Beskedet innebär att byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, kommer att inledas i augusti. Redan i mars 2018 inleddes markberedningsarbeten av olika slag på platsen där Northvolt Ett nu ska byggas. När fabriken är fullt utbyggd kommer den att producera totalt 32 GWh batterikapacitet per år.

För Skellefteås del innebär etableringen av Northvolt Ett en expansiv lokal och regional utveckling som förväntas generera mellan 2000 och 2500 direkta arbetstillfällen.

- Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering i den här storleken. Vi ligger bra till med förberedelserna inför den tillväxt som det här innebär och planerar bland annat för 7000 nya bostäder. Dialogen med regeringen, EU, länsstyrelsen, regionen, universiteten, andra utbildningsaktörer och näringslivet är positiv. Alla är väl medvetna om vilka utmaningar vi står inför och vi har deras stöd, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

För Skellefteå är Northvolt en lika viktig som avgörande faktor för kommunens utveckling mot det hållbara samhället. Etableringen i Skellefteå bidrar också till att Europa på allvar kan snabba på utvecklingen av elektrifieringen.

- På det här sättet bidrar både Skellefteå och Sverige till Europas konkurrenskraft när det gäller elektrifieringen. Vi har kommit så här långt tack vare ett gott samarbete med såväl våra invånare och vårt näringsliv som med kommunerna och regionerna, säger Kristina Sundin Jonsson.

Mer information
Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun, 070-243 07 00
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun, 070- 608 89 69
Caroline Thorén, presskontakt, Skellefteå kommun, 076-127 94 32


Fakta
Skellefteå har förberett sig för byggstarten av Northvolt Ett ända sedan beskedet om etableringsort kom i oktober 2017. Bland annat har Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft bildat en gemensam projektorganisation där Skellefteå Kraft förbereder marken, fiberanslutning, fjärrvärme, återcirkulation av spillvärme, elnätsanslutning samt process- och kylvatten. Skellefteå kommun ansvarar för en förlängning av Torsgatan till väg 372 där Trafikverket ska koppla på en cirkulationsplats, vatten och avlopp, vägbelysning och en gång- och cykelväg som ska ligga parallellt med Torsgatan. Investeringen uppgår till 100 Mnkr för kommunens del.

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.

Läs vidare »

Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 11:06 CEST

Efter många framgångsrika år med ledande positioner inom näringslivet, både i Sverige och utomlands, får Maria Ekberg Brännström nytt prestigefyllt uppdrag som vd för bolaget som ska driva Sara kulturhus i Skellefteå.

Utmaningarna för framtidens byggande och boende i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 07:55 CEST

Två städer som växer i norra Sverige är Umeå och Skellefteå. Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden Skellefteå och Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande Umeå kommun har båda tittat in i kristallkulan när det gäller utmaningar och behov i framtiden.

Bureåbo - vinnare av Mitt klimatlöfte 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 07:30 CEST

1 585 klimatlöften samlades in i Skellefteå, Umeå och Storuman. Bland dessa utsågs en vinnare. Det blev Sara Holmqvist, bosatt i Bureå utanför Skellefteå som kunde kvittera ut en elcykel. - Med elcykel finns goda chanser för många att kunna välja cykel före bilresor, kortare än en mil, säger Jenny Sundkvist Energi- och klimatrådgivare i Skellefteå en av de ansvariga för klimatlöftesutmaningen.

Pressinbjudan: Budgetpresentation

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 11:21 CEST

Media hälsas välkommen till presskonferens och presentation av Skellefteå kommuns budgetförslag för perioden 2020 – 2024.

När: Onsdag 29 maj klockan 10.30 – 11.00

Var: Kundtjänst, Stadshuset

Medverkande:

Lorents Burman (S), kommunalråd
Maria Marklund (S), kommunalråd
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör

Media hälsas välkommen till presskonferens och presentation av Skellefteå kommuns budgetförslag för perioden 2020 – 2024. När: Onsdag 29 maj klockan 10.30 – 11.00 Var: Kundtjänst, Stadshuset Medverkande: Lorents Burman (S), kommunalråd Maria Marklund (S), kommunalråd Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör

Läs vidare »

Intresset för solceller har ökat kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 07:36 CEST

Under de senaste åren har intresset för solceller ökat kraftigt och det finns ett stort behov av opartisk information i samhället. Därför bjuder Skellefteå kommuns energi och klimatrådgivning in till två föreläsningar om solceller i samarbete med Skellefteå Kraft.

Sara lever vidare i kulturhuset i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 13:25 CEST

Skellefteås blivande kulturhus heter Sara. Namnet är inspirerat av Sara Lidman, en av Sveriges främsta författare.

Hur starkt är Åbyälvens laxbestånd?

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 07:30 CEST

En fälla för utvandrande lax- och öringsungar (smolt) har placerats i nedre delen av Åbyälven för att beräkna älvens laxproduktion.. - Detta är nu andra året fällan är igång i Åbyälven och vi vill här bjuda in allmänheten att komma och se och höra vad detta är, förklarar Tony Söderlund, fiskekonsulent vid Skellefteå kommun.

Mannen bakom Örvikenbarda - ny ordförande i kulturnämnden

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 09:45 CEST

Daniel Sjögren kommer ursprungligen från Katrineholm i södra Sverige. För drygt elva år sedan flyttade han norrut och hamnade i Örviken utanför Skellefteå. För åtta år sedan startade han Örvikenbarda efter TV-programmet. Nu är han nybliven ordförande i kulturnämnden sedan en månad tillbaka. - Vi lever i en stad i förvandling. Jag tycker att kulturen bör vara en viktig del i stadsomvandlingen.

Så bygger vi norra Sveriges städer mer hållbart

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2019 15:31 CEST

Det finns en del frågor som behöver svar. Hur bygger vi framtidens städer mer hållbart för kommande generationer? Hur säkerställer vi en hög byggtakt och därmed förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår region? Svaren kommer kanske den 21 maj i Skellefteå.

Städerna i norra Sverige växer. Vi behöver bygga mycket, snabbt, smart och urbant, men med så liten miljö- och klimatbelastning som möjligt. Med nya regelverk och höga ambitioner för klimat och koldioxid förändras spelplanen i hela byggsektorn – från planering och projektering till byggande och förvaltning. Högre krav på tidsvinster, kostnader, kvalitet och klimat förändrar byggandet från grunden.
- Hållbart samhällsbyggande är en viktig motor för tillväxt i samhället. Det har tydliga kopplingar till såväl sysselsättning, forskning och utbildning som till infrastruktur och klimat. Därför är det en mycket viktig fråga för såväl politiken som för samhällsaktörer på lokal, regional och nationella nivå. Säger, Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg, Skellefteå kommun.
- Skellefteå har på senare år gjort strategiska satsningar när det gäller byggnationer av nya skolor och förskolor. Under en tioårsperiod satsas därför en miljard kronor på nya skolor och förskolor. De byggs primärt i trä, något som skapat ett stort intresse runt om i landet, säger Tomas Teglund, ordförande Nämnden för support och lokaler i Skellefteå kommun och fortsätter:
- Tack vare Skellefteås träbyggnadsstrategi har vi blivit en bättre beställare eftersom vi alltid prövar trä som ett alternativ när vi bygger nytt. Carl Wangel, ansvarig för Samhällsbyggnad och Public Affairs på Sveriges Träbyggnadskansli. - Det hållbara byggandet är ett resultat av gemensamma insatser och samverkan. Med en stark regional träbyggsektor finns helt unika förutsättningar som gör att norra Sverige kan ta stora kliv, inte bara för att säkerställa bostadsförsörjning utan också göra det med minsta tänkbara klimatavtryck.

Så bygger vi norra Sveriges städer mer hållbart
Datum:
21 maj
Tid: 09.30 – 15.00
Plats: Nordanå, Exploatoriet

Under programpunkten Färdplaner för framtidens byggande 10.00 - 11.00 hör vi:

 • Birgitta Govén, expert på energi och hållbarhetsfrågor, Sveriges Byggindustrier Bygg- och anläggningsbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige.
 • Josefin Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, Malmö stad Lokal färdplan för klimatneutralt byggande.
 • Tomas Teglund, ordförande Nämnden för support och lokaler, Skellefteå kommun Skolor som en viktig del i Skellefteå kommuns hållbara byggande mot 2030.
 • Det blir också en paneldiskussion om Framtid, utmaning och behov! N6 - Norra Sveriges största städer i samverkan. På plats är bygg- och miljönämndens ordförande från tre kommuner; Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun, Mikael Berglund, Umeå kommun och Maritha Meethz, Luleå kommun.

  För mer information kontakta gärna:
  Britt-Inger Olofsson
  , utvecklingsstrateg Skellefteå kommun
  Mobil: 070-242 79 19
  britt-inger.olofsson@skelleftea.se

  www.skelleftea.se/trastad

  Carl Wangel, ansvarig för Samhällsbyggnad och Public Affairs, Sveriges Träbyggnadskansli
  Kontor: 08-762 72 72 Mobil: 070-392 88 07
  carl.wangel@trabyggnadskansliet.se

  Det finns en del frågor som behöver svar. Hur bygger vi framtidens städer mer hållbart för kommande generationer? Hur säkerställer vi en hög byggtakt och därmed förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår region? Svaren kommer kanske den 21 maj i Skellefteå. Då genomförs träffen Så bygger vi norra Sveriges städer mer hållbart.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 78 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • calnromalisanedl.tjphosaretyn@xaskkjeltslephftdxeagy.sjheiq
  • 076-127 94 32

  Om Skellefteå kommun

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida