Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteå startar samverkansplattform för bostadsbyggande

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:55 CEST

Tisdag 15 maj påbörjar Skellefteå kommun en ny dialogplattform tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Syftet är att hitta samverkansformer för att möta ett förväntat behov av 4 000 nya bostäder de närmaste 16 åren.

– Skellefteå är i en expansiv och utvecklingsmässigt stark fas. Etablerings- och investeringsintresset i Skellefteå är stort och vi ställs precis som andra kommuner inför en urbaniseringstrend. Det här innebär utmaningar som i och för sig till största del är positiva, och just nu byggs det mer i Skellefteå än på 25 år. Men om vi ska få fram 250 nya bostäder per år fram till 2035 behöver vi samarbeta, säger Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg på Skellefteå kommun.

En av åtgärderna för att möta utmaningen blir alltså den nya dialogplattformen Stadsutveckling i Skellefteå, som inleds med ett möte 15 maj. Syftet är möjliggöra dialog mellan politiker, investerare, byggföretag, entreprenörer och tjänstepersoner för ett innovativt bostadsbyggande i Skellefteå. Plattformen är ett samarbete mellan kommunen, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna, och det första mötet har temat Framtidens Skellefteå i fokus.

– Tanken är att det blir en öppen arena för idéer och utveckling där olika intressenter kan mötas för att stimulera investeringar med hållbara förtecken i offentliga miljöer. Vi tror att marknaden har frågor om hur kommunen tänker kring Skellefteås utveckling mot invånare och statistik, hur vår översiktsplanen ser ut och vilka områden som kommer att prioriteras och utvecklas, säger Harriet Wistemar, avdelningschef fysisk planering på Skellefteå kommun och fortsätter:

– Självklart är det också högaktuellt att diskutera hur scenariot kan förändras med Northvolts planerade etablering av batterifabrik. Vilken bild har kommunen respektive marknaden av denna utveckling och vilka utmaningar finns?

Tisdag 15 maj påbörjar Skellefteå kommun en ny dialogplattform tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Syftet är att hitta samverkansformer för att möta ett förväntat behov av 4 000 nya bostäder de närmaste 16 åren.

Läs vidare »
Z3bqebjlqkdwnpampj0d
Uenihifsz5fpflxnpdju

Gigantisk konstinstallation under Nordsken 2018 ställer frågan ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?”

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 06:44 CEST

Det treåriga arvfondsprojektet Vem har rätt att kalla sig konstnär? vill lyfta frågan om vilken konst som får synas i det offentliga rummet och om en person med funktionsnedsättning har svårare att bli accepterad som konstnär. Under Nordsken 2018 i Skellefteå ska kreatörer från Hallsberg, Bortkyrka, Ängelholm och Skellefteå mötas för att tillsammans att bygga en 14 meter hög konstinstallation.

Fktfrgteip9www4ejy5v
Nibkjfdv07nthdwui4hj D15enr6adwckw2iyscav

Skellefteå kommuns budget och plan 2019-2023

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 12:23 CEST

Skellefteå kommun investerar mer än någonsin, i dagsläget troligen mest per invånare i hela Sverige. Nu ska kommunfullmäktige besluta om kommunala investeringar för över 3,3 miljarder kronor under perioden 2019 - 2023.

Uvqvxvomegnzqshuzd9h
Apkdkvbwghuwsqbp3ux6 Uenihifsz5fpflxnpdju

Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus bygger hotell har överklagats

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 12:16 CEST

20 mars tog Skellefteå kommunfullmäktige bland annat beslut om att det kommunägda bolaget Skellefteå Industrihus får bygga det hotell som uppförs som en del av konceptet för det kommande kulturhuset i Skellefteå. Avsikten är att fastigheten, inklusive kulturhus och hotell, ska säljas till extern aktör. Nu har beslutet i kommunfullmäktige överklagats till förvaltningsrätten i Luleå.

Media no image
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Socialnämndens beslut om aktivitetsstöd för insatser till äldre 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 07:59 CEST

Igår, torsdag 26 april, tog Skellefteå kommuns socialnämnd beslut om vilka som får aktivitetsstöd till insatser för äldre personer. Aktivitetsstödet riktas främst till föreningar som bidrar till att skapa trygghet, social gemenskap och stödja enskilda individer att leva livet bäst möjligt. Positivt är också om en förening utbildar handledare i konceptet ”Passion för livet” eller de som upprättar en plan för samlingsplatser/ livscafèer under året och hur man vill att fler tar del av dessa.

Aktivitetsstödet för insatser till äldre har funnits sedan 2009, med reviderade riktlinjer sedan 2015. Det är nu fjärde gången som aktivitetsstödet bedöms utifrån de reviderade riktlinjerna.

– I år fick vi in 25 ansökningar och nu fördelar vi totalt 407 700 kr till samtliga sökande föreningar. Det är glädjande att vi jämfört med 2017 i år har fem nya föreningar som sökt och får aktivitetsstödet, säger Kenneth Fahlesson, ordförande socialnämnden i Skellefteå kommun.

Följande är de föreningar som får aktivitetsstöd till insatser för äldre personer 2018, samt hur stor summan är:

 • Ersmark snickeri och vävförening: 5 000 kr
 • PRO Finnträsk-Ålund:10 000 kr
 • PRO Ursviken-Klemensnäs: 20 000 kr
 • En hjälpande hand 30 000 kr
 • Träffpunkt Hobbystugan, Kusmark: 8 000 kr
 • PRO Bureå:  16 000 kr
 • Soo Shim Taekwondo & Hapkidoklubb:  10 000 kr
 • SPF Seniorerna Guldstaden: 80 000 kr
 • PRO Skellefteå: 20 000 kr
 • PRO Fällfors: 8 000 kr
 • Skogsbackens Trivselgrupp: 10 000 kr
 • Seniorerna Byske-Kågedalen: 15 000 kr
 • Träffpunkten Väntjänsten Bureå: 25 000 kr
 • Triorama event ideell förening: 20 000 kr
 • Skellefteå demensförening: 10 000 kr
 • Guldstalaget: 9 000 kr
 • SPF Seniorerna Burträsk: 35 000 kr
 • Ljusvattnet IF: 12 200 kr
 • Byske aktivitetsförening: 20 000 kr
 • SPF Seniorerna Åbyn-Ljusvattnet: 2 500 kr
 • PRO Skelleftehamn: 4 000 kr
 • Storkåge hembygdsförening: 10 000 kr
 • Byske vävstugeförening: 5 000 kr
 • Vebomark hembygdsförening: 20 000 kr
 • Folkets Hus Lövånger:  8 000 kr

Igår, torsdag 26 april, tog Skellefteå kommuns socialnämnd beslut om vilka som får aktivitetsstöd till insatser för äldre personer. Aktivitetsstödet riktas främst till föreningar som bidrar till att skapa trygghet, social gemenskap och stödja enskilda individer att leva livet bäst möjligt.

Läs vidare »
Media no image
Ok4mechdbnffborho2yg Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteås socialnämnd redovisar Ett Skellefteå för alla

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 07:51 CEST

Igår, torsdag 26 april, godkände Socialnämnden sammanställningen av kommunens samtliga redovisningar om vad som gjorts under 2017 för ökad tillgänglighet, höjd kunskapsnivå, bättre utbildning och fler arbetstillfällen för personer med funktionshinder.

Ett Skellefteå för alla är Skellefteå kommuns funktionshinderspolitiska strategi, med målet att öka delaktighet för alla i samhället, oavsett funktionalitet. Socialnämnden ansvarar för att samla in och sammanställa årlig planering och uppföljning från alla nämnder kring arbetet med Ett Skellefteå för alla.

– Allt kommunen gör i arbetet med Ett Skellefteå för alla är positivt även för de som inte berörs direkt, det som är nödvändigt för personer med funktionsnedsättning är ofta till fördel även för andra. Insatser för att öka tillgänglighet och delaktighet i Skellefteå är och måste vara ständigt pågående, mycket återstår innan alla invånare har likvärdiga möjligheter till delaktighet i samhället, säger Kenneth Fahlesson, ordförande i Skellefteå kommuns socialnämnd.

Nämndernas arbete inom Ett Skellefteå för alla berör ofta övergripande nämndsmål och löpande verksamhet, särskilt inom områden där lagstyrning finns mot ökad tillgänglighet. Det är positivt eftersom det ökar möjligheten för att målen ryms inom satta budgetramar och följs upp i ordinarie resultatuppföljning. Samtidigt behöver tillgänglighet och delaktighet synliggöras i alla verksamhetsområden för att inte försvinna bland allmänna mål.

– Alla nämnder kan och bör använda möjligheten att lyfta frågor i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) i högre grad, för att få synpunkter och kunskap. De flesta insatserna för Ett Skellefteå för alla, oavsett funktionsförmåga, behöver inte större merkostnader om arbetet görs i rätt tid, exempelvis när åtgärder ändå ska genomföras, aktiviteter planeras, nybyggnationer genomföras och så vidare, säger Kenneth Fahlesson.

Socialnämndens arbete för Ett Skellefteå för alla
Inom socialnämndens verksamheter har bland annat en mötesplats för personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden öppnats. Sedan starten februari 2017 har 100 unika individer besökt den nya mötesplatsen. 40 individer har gått från inaktivitet i hemmet till aktivitet på mötesplatsen. 6 individer har gått har gått från mötesplatsen till aktiviteter utanför mötesplatsen. 10 individer arbetar på mötesplatsen som volontärer med att handleda andra brukare i olika aktiviteter som till exempel matlagning och yoga.

Det finns också fler åtgärder som genomförs inom det funktionshinderspolitiska området:

– Socialnämndens egna verksamheter jobbar mycket med digitala och tekniska lösningar för att skapa större självständighet, delaktighet och tillgänglighet. Samtidigt är det en utmaning att se på vilka områden tekniska lösningar inte kan ersätta personlig service, konstaterar Kenneth Fahlesson och sammanfattar.

– Arbetet för ökad tillgänglighet och delaktighet ska vara integrerat i det löpande arbetet. Det gäller både att förstå funktionshindersperspektivet i enskilda möten med individer och att ha med det i verksamhetsutveckling och planering för ny- och ombyggnationer av verksamheter. Det ställer stora krav på att vi politiker, chefer och medarbetare ska ha kunskap och förståelse för frågan, för att kunna efterfråga perspektivet och driva arbetet framåt.

Se bifogad redovisning från samtliga nämnder i PDF-format.

Igår, torsdag 26 april, godkände Socialnämnden sammanställningen av kommunens samtliga redovisningar om vad som gjorts under 2017 för ökad tillgänglighet, höjd kunskapsnivå, bättre utbildning och fler arbetstillfällen för personer med funktionshinder. Insatser som går under Skellefteå kommuns funktionshinderspolitiska strategi Ett Skellefteå för alla.

Läs vidare »
Kondrj3v8wkt6hyvoewa
Uenihifsz5fpflxnpdju

Sopor har aldrig varit så enkelt

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:15 CEST

Var det idag det var sophämtning? Nu slipper du undra! Idag lanseras Avfallsaffären, en apptjänst som hjälper fastighetsägare i Skellefteå kommun att på ett lätt sätt hantera sitt avfall.

Puztd7s9nr0h8bwmiven
Uenihifsz5fpflxnpdju

Fiskefesten i Skellefteå startar Sverigeunikt panelsamtal om jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 14:35 CEST

I morgon, lördag 21 april, anordnar Skellefteå kommun evenemanget Fiskefesten på Skellefteås Folkpark. Fiskefesten är en mötesplats med det mesta för den fiskeintresserade. Ett av inslagen under dagen är ett panelsamtal om jämställdhet inom sport- och fritidsfiske, där frågor om normer och stereotyper utifrån kön kommer att diskuteras. Något som i sammanhanget är unikt för Sverige.

Dwevsuifmc8tlhr2mcip
Nibkjfdv07nthdwui4hj Apkdkvbwghuwsqbp3ux6

Fler i arbete och starkt ekonomiskt resultat i Skellefteå kommuns årsredovisning 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:13 CEST

Trots nedskrivningar av vindkraft och flerbostadshus med 230 miljoner kr gör kommunkoncernen Skellefteå Stadshus AB 2017 ett starkt resultat med 315 miljoner kr. Arbetslösheten är nästan 1 procent lägre än riket och sjunker också något snabbare i Skellefteå. Både kommunens och kommunkoncernens soliditet är fortsatt stabil med 68 procent respektive 40 procent.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Lex Maria-anmälan efter fall på äldreboende

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 09:57 CEST

Skellefteå kommun lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till följd av att en äldre person fallit och skadats i samband med förflyttning mellan säng och rullstol.

Överflyttningen utfördes med hjälp av en personlyft och två personer. När lyftselens ena bandögla under lyftet släppte från bygeln föll personen till golvet och ådrog sig en höftfraktur. Personen fick opereras för detta på sjukhus.

Efter händelsen, som skedde i början av januari, har personen förutom ökad smärta fått ett försämrat allmäntillstånd, hen äter inte lika bra som tidigare, har tappat i vikt och har förändrats i sitt beteende.

Skellefteå kommun har utrett händelsen och förslag till åtgärder för att minska risken för att liknande situationer ska hända igen har tagits fram, däribland ändrade rutiner och metoder för utbildning när det gäller att hantera personlyft och lyftsele för omsorgspersonal inom äldreomsorgen samt stöd och service. Informationen i instruktionsbladet för användning av lyftsele kompletteras, så att vikten av bandöglornas monteringsordning och kontroll av avkrokningsskyddet blir tydlig.

Skellefteå kommun lämnar in en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till följd av att en äldre person fallit och skadats i samband med förflyttning mellan säng och rullstol.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 66 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • per.susiavndbeporgqjyh@skehingvcoyllefwhteedqssza.vbztse
 • 070-3933343
 • 0910-73 71 44

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida