Bdqtda9jyrovf4sxmcl1
Nibkjfdv07nthdwui4hj Uenihifsz5fpflxnpdju

Joakim Lundin ny personalchef på Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 10:29 CET

Skellefteå kommun får en ny personalchef i mars. Joakim Lundin kommer närmast från Bolidenkoncernen, där han de senaste tio åren har arbetat med personalfrågor.

Media no image
Yr1n2iqxveeh3binlhks Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteå blir förvaltningskommun för finska

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 09:22 CET

Igår tog regeringen beslutet att Skellefteå blir förvaltningskommun för finska från 2018. Det här är ett resultat av det utvecklingsarbete Skellefteå kommun påbörjat i fråga om den svenskfinska minoriteten.

– Det är ett glädjande besked. Vi har sedan flera år tillbaka en bra dialog med den finska föreningen och vi arbetar strukturerat utifrån en handlingsplan. Genom statsbidraget som följer med dagens beslut kan vi stärka arbetet ytterligare, säger Andreas Löwenhöök (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Skellefteå kommun.

I mars 2017 tog kommunstyrelsen i Skellefteå beslutet att ansöka om att bli förvaltningskommun för finska från 2018, vilket nu beviljats av regeringen. Att Skellefteå blir förvaltningskommun innebär i praktiken att den finska minoriteten ska kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt och muntligt. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. Detta kräver bland annat personal som behärskar det finska språket.

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag baserat på antalet invånare i kommunen. I Skellefteå kommuns fall handlar det om 990 000 kronor.

– Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller rätten till sitt språk. Regeringen säkerställer genom beslutet att de rättigheterna som finns i lagstiftningen också ska märkas i vardagen för sverigefinnar, samer och tornedalingar runt om i vårt land, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från regeringen.

Igår tog regeringen beslutet att Skellefteå blir förvaltningskommun för finska från 2018. Det här är ett resultat av det utvecklingsarbete Skellefteå kommun påbörjat i fråga om den svenskfinska minoriteten.

Läs vidare »
Vzpiwqar5cwgoelpnh5l
Uenihifsz5fpflxnpdju

Ingemar Nilsson och Hannes Sundell mottog kulturnämndens stipendier

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 13:00 CET

Skellefteå kulturnämnds Kulturstipendium 2017 tilldelas konstnären Ingemar Nilsson. Samma nämnds ungdomsstipendium går i år till musikern Hannes Sundell. Stipendierna delades ut under julmarknaden vid Nordanå idag av kulturnämndens ordförande Emilia Hallin.

Koubczfpedknmjin5h4a
Deqj4v8imhzflijvfidc Uenihifsz5fpflxnpdju

Skellefteå kommuns rekryteringskampanj prisades i Magnet Awards

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 06:46 CET

Skellefteå kommun vann igår brons i kategorin ”Årets film” för sitt rekryteringsarbete inom vård och omsorg. Det är den nya nationella tävlingsarenan Magnet Awards som låter svenska arbetsgivare mäta sina krafter mot varandra.

Media no image
Qdj0andfabfho9nbepaq Ok4mechdbnffborho2yg

Hospice i Skellefteå ska utredas

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:19 CET

Under socialnämndens sammanträde igår beslutade en enig nämnd att utreda behovet av ett hospice i Skellefteå. Förutsättningen är att detta genomförs i samarbete med Västerbottens läns landsting i samarbetsforumet Höken.

Bakgrunden är en motion från Liberalerna, där de hävdar att Skellefteå behöver bättre alternativ för vård i livets slutskede. En verksamhet med hög kunskap i palliativ vård skulle ge den som är sjuk en ökad möjlighet att välja mellan att bo kvar hemma, eller att vårdas på ett hospice den sista tiden. Motionen bifölls alltså av en enig socialnämnd, vars ordförande Kenneth Fahlesson kommenterar:

– Flera av oss i nämnden ser Axlagården i Umeå som ett fint exempel på väl fungerande palliativ vård. Axlagården drivs av en stiftelse, och vår kommande utredning får visa hur vi här bäst kan driva och erbjuda våra invånare ett bra hospice i Skellefteå.

Under socialnämndens sammanträde igår beslutade en enig nämnd att utreda behovet av ett hospice i Skellefteå. Förutsättningen är att detta genomförs i samarbete med Västerbottens läns landsting i samarbetsforumet Höken.

Läs vidare »
Media no image
Qdj0andfabfho9nbepaq Ok4mechdbnffborho2yg

Revisionsrapport utan hänsyn till stora volymer

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:15 CET

Under socialnämndens sammanträde igår fick kommunrevisorernas granskning av Skellefteå kommuns äldreomsorg stort utrymme. Nämnden tar till sig innehållet i revisionsrapporten, men menar att revisionen inte tagit hänsyn till flera viktiga faktorer. Inte minst handlar det om den större volym kommunen erbjuder inom särskilda boenden och hemtjänst.

– Vi har ca 150 fler äldre i särskilt boende än genomsnittet i Sverige, och dessutom större hemtjänstverksamhet. Våra större volymer och stora avstånd i kommunen medför betydligt större kostnader än för jämförbara kommuner. Det tar inte revisionen hänsyn till när de påstår att äldreomsorgen i Skellefteå kostar 194 miljoner mer än vad strukturen motiverar, säger Kenneth Fahlesson, socialnämndens ordförande.

Revisionsrapporten och revisorernas eget pressmeddelande hävdar att 70 procent av verksamheterna inom hemtjänst och särskilt boende inte håller budget.

– Det är sakligt korrekt, men det sägs inte i rapporten att denna budgetavvikelse motsvarar endast en procent av total budget. Något som heller inte framkommer tydligt i revisionsrapporten är att den baserar sig på en tidsperiod på bara fem månader, säger Staffan Näslund, förvaltningschef på socialkontoret. 

Under socialnämndens sammanträde igår fick kommunrevisorernas granskning av Skellefteå kommuns äldreomsorg stort utrymme. Nämnden tar till sig innehållet i revisionsrapporten, men menar att revisionen inte tagit hänsyn till flera viktiga faktorer. Inte minst handlar det om den större volym kommunen erbjuder inom särskilda boenden och hemtjänst.

Läs vidare »
Media no image

Skanska och område Västra Eriksberg i Skellefteå vinnare i kategorin ”Hållbar Infrastruktur” på Sweden Green Building Awards.

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 21:02 CET

Exploateringen av Västra Eriksberg i Skellefteå vinnare på Sweden Green Building Awards!

Den 23 november offentliggjordes vinnarna i Sweden Green Building Awards på Nalen i Stockholm. I kategorin ”Utmärkelse för Hållbar infrastruktur” stod Skanska som vinnare med exploateringen av Västra Eriksberg, Skellefteå.

– Det är fantastiskt roligt att få vinna detta pris i konkurrens med stora miljardprojekt säger Sören Gustavsson, projektchef på Skanska i Skellefteå. Entreprenadformen ”utförarentreprenad i samverkan” har bidragit till att vi tillsammans med kommunens byggledare aktivt diskuterat oss fram till hållbara lösningar i projektet”

I juryns projektbeskrivning nämns bl.a: ”Skanska har i nära samverkan med Skellefteå kommun byggt vägar, gator och GC-vägar, skidport med elljusspår samt övrig infrastruktur till det nya bostadsområdet. Eftersom områdesomgivningarna är välutnyttjade för träning och rekreation av Skellefteås innevånare, har stor hänsyn har tagits under byggskedet till den enskildes åtkomst till stigar så att störningen och åtkomstbegränsningen skulle upplevas så liten som möjligt.Det här projektet visar på möjliga klimatbesparingar i ett traditionellt markprojekt, att mycket stor besparing kan nås även när det inte finns tillgång till specialtrailers eller förnyelsebara bränslen. Genom nytänkande och strukturerad planering har klimatutsläpp på 118 ton CO2-ekvivalenter undvikits. Övriga innovativa aspekter i detta projekt är egentligen inte nytänkande utan handlar om samarbete, samsyn och dialog. Ur vår synvinkel är detta ett projekt som är mer lyckat än många samverkansprojekt, vilket vi bedömer bero på att parterna tidigt har utvecklat en fungerande och engagerad samsyn. Det går inte att nog mycket lyfta fram hur värdefullt det är med gott samarbete, att vara lyssnande och att föra dialog mellan samtliga berörda parter; beställare, entreprenör, tredje man, myndigheter, för att projekt ska bli extra lyckat”.

– Vi har jobbat hårt med både social- och ekologisk hållbarhet i projektet. Att leverera ett projekt med mycket hög kvalitet med så lite påverkan på miljön som möjligt var ett av mina ursprungliga mål när vi påbörjade projektet. Jag är mycket stolt över att vi får detta pris och det är ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt säger David Nordberg, produktionschef på Skanska

Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande

Skellefteå kommun har börjat arbetet med att bygga en vacker, rättvis och hållbar stad med tydliga riktlinjer kring hållbart byggande ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.Det handlar bland annat om att det som byggs tar vara på platsens naturliga förutsättningar och bidrar till biologisk mångfald, har liten påverkan på miljö och klimat, håller länge och gör det enkelt att leva hållbart. Det handlar också om att det sombyggs har ett tydligt syfte och i en dialog med alla aktörer, i ett tidigt skede.Att det baseras på hållbara val, har tydliga rutiner och livscykelkostnader. Det som byggs ska också vara tekniskt bra, enkelt och lättanvänt, och spara resurser. Ta del av riktlinjerna på www.skelleftea.se/hallbartbyggande

– Arbetet med område Eriksberg där Skanska varit huvudentreprenör är ett bra exempel på hur våra riktlinjer omsatts i praktiken. Samarbetsmässigt har det genomförts i ett öppet och prestigelöst klimat där många idéer diskuterats och tagits tillvara säger Jan Burlin, projektledare på Skellefteå kommun.

Mer information:

Pristagare och övriga klasser: https: www.sgbc.se/
Skellefteå kommuns riktlinjer för hållbart byggande: www.skelleftea.se/hallbartbyggande

Kontaktperson Skanska se bifogad fil.

Ikväll den 23 november offentliggjordes vinnarna i Sweden Green Building Awards på Nalen i Stockholm. I kategorin ”Utmärkelse för Hållbar infrastruktur” stod Skanska som vinnare med exploateringen av Västra Eriksberg, Skellefteå.

Läs vidare »
H6hkqmd2jkctplbe6qns
Uenihifsz5fpflxnpdju

Plan för nytt arbetstidsavtal inom socialkontoret

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 15:45 CET

I april 2016 sa fackförbundet Kommunal upp avtalet om periodplanerad arbetstid på socialkontoret i Skellefteå kommun. Sedan dess har representanter från fack och kommun träffats regelbundet för att lyfta frågor kring bemanningsprocessen. Nu är parterna överens om tid- och aktivitetsplan för att nå ett nytt arbetstidsavtal.

Jyp8anpeaos8koyvlrbk

Skräp motsvarande 7 hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Skellefteå kommun.

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 10:10 CET

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Skellefteå kommun spolas 68,7 ton (2016) skräp ned i toaletterna varje år.

Media no image
Uenihifsz5fpflxnpdju

Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:27 CET

Skellefteå kommun avbryter de tre upphandlingarna kring konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset. Kommunens intention var att konstnärerna skulle ta sig an både kulturhusets arkitektur och unika koncept gällande såväl innehåll som vision och värdegrund. De inkomna anbuden har olika kvalitéer men inget av dem klarar av att uppfylla alla delar i kravspecifikationen.

Skellefteå kommun bjöd under våren 2017 in konstnärer till en upphandling konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset enligt enprocentregeln*. Konsten ska förhålla sig till byggnadens arkitektur och bidra till en intressant och trivsam offentlig miljö.

Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå, ingår i den referensgrupp som har utvärderat de inkomna anbuden:

– Vi har haft en konstruktiv dialog i referensgruppen under processens gång och har kommit fram till att det valda upphandlingsförfarandet inte gett önskat resultat. Kommunen kommer därför att se över förfarandet och omformulera uppdraget för att ge den konstnärliga gestaltningen bättre förutsättningar.

Uppskjuten byggstart ger arbetsro
Therese Bäckström Zidohli förtydligar att omtaget med dessa upphandlingar inte har något att göra med det tidigare beslutet att skjuta upp byggstarten av Skellefteås kulturhus.

– Oavsett om det gäller konst eller något annat måste vi våga göra ett omtag om vi anser att inkomna anbud inte uppfyller våra krav, vilket gäller alla projekt kommunen driver. Nu är det snarare fördelaktigt att byggstarten skjutits upp, annars hade läget varit mer pressat tidmässigt.

*Om enprocentsregeln Enprocentsregeln tillämpas på alla ny- eller ombyggnationer av kommunala lokaler sedan 1962. Regeln innebär att 1% av den projekterade byggkostnaden läggs på konstnärlig gestaltning. Konsten och byggnadens arkitektur ska samspela och bland annat bidra till att forma stadsmiljön.

Skellefteå kommun avbryter de tre upphandlingarna kring konstnärlig gestaltning för det kommande kulturhuset. Kommunens intention var att konstnärerna skulle ta sig an både kulturhusets arkitektur och unika koncept gällande såväl innehåll som vision och värdegrund. De inkomna anbuden har olika kvalitéer men inget av dem klarar av att uppfylla alla delar i kravspecifikationen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg och pressansvarig
  • pvper.sundsparksdsqoberggq@skeprlleftea.se
  • 070-3933343

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida