Vattenkvaliteten åter normal i Skellefteälven

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2019 11:28 CEST

Nu har resultatet från de nya proverna i Skellefteälven kommit. De visar på att vattenkvaliteten i Skellefteälven har återgått till det normala för säsongen.

​Orenat avloppsvatten släpps ut i älven

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2019 15:09 CEST

På grund av ett haveri i ett ställverk i en pumpstation släpps det ut orenat avloppsvatten i Skellefteälven. Utsläppet sker på södra sidan älven i höjd med Hedensbyn.

Pumpstationen har ett reservsystem som gör att orenat avloppsvatten kan släppas ut i Skellefteälven om behov uppstår. Till exempel vid haveri, underhåll eller andra händelser. Detta för att förhindra att avloppsvatten går tillbaka till fastigheter.

Reparationsarbete pågår.

Kontaktpersoner för media:
Helena Jonsson, verksamhetschef för vatten och avlopp på Skellefteå kommun
070-239 12 72

Anna Modig, miljöinspektör på Skellefteå kommun
070-619 01 71

Josefin Nilsson, presskontakt
072-706 67 05

På grund av ett haveri i ett ställverk i en pumpstation släpps det ut orenat avloppsvatten i Skellefteälven. Utsläppet sker på södra sidan älven i höjd med Hedensbyn.

Läs vidare »

Gratis fiskekort till barn och unga i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 08:15 CEST

Med lanseringen av det nya Ungdomsfiskekortet får alla ungdomar under 16 år möjligheten att fiska i stora delar av Skellefteå kommun, helt kostnadsfritt. Från och med den 1 juli ger fiskekortet tillgång till hundratals fiskevatten inom de fiskevårdsområden som anslutit sig.

- Syftet med kortet är att främja fiskeintresset bland barn och unga. Fiske är dessutom mycket mer än bara själva fångsten. Det är en gren av friluftslivet och ett sätt att umgås, uppleva naturen och koppla av. Med ett fiskekort som gäller i många områden vill vi också ge ungdomarna möjlighet att utforska nya fiskevatten och uppleva den stora bredd av fina fiskevatten som våra lokala fiskevårdsområden erbjuder, säger Johannes Lindberg, friluftssamordnare på Skellefteå kommun.

Ungdomsfiskekortet löses på Skellefteå Turistcenter och ger tillgång till fiske inom femton av de fiskevårdsområden som finns i Skellefteå kommun. Undantagna är vattnen där föreningarna inplanterar fisk, så kallat put and take.

- När man skaffat Ungdomsfiskekortet rekommenderar jag att man besöker www.skelleftea.se/fiske. Där finns information om fiskevatten, arter, fisketips, tillgänglighet och länkar till föreningarna där man ser vilka fiskeregler som gäller för olika vatten, säger Tony Söderlund, kommunfiskekonsulent på Skellefteå kommun.

För mer information:

Johannes Lindberg, friluftssamordnare
Tel: 070 282 18 58
johannes.lindberg@skelleftea.se

Tony Söderlund, kommunfiskekonsulent
Tel: 070 270 08 10
tony.soderlund@skelleftea.se


Fakta och länkar:

Ungdomsfiskekortet gäller per kalenderår och är tillgängligt för alla under 16 år. Det löses på Skellefteå Turistcenter som ligger vid gågatan, i anslutning till torget.

www.skelleftea.se/fiske

Med lanseringen av det nya Ungdomsfiskekortet får alla ungdomar under 16 år möjligheten att fiska i stora delar av Skellefteå kommun, helt kostnadsfritt. Från och med den 1 juli ger fiskekortet tillgång till hundratals fiskevatten inom de fiskevårdsområden som anslutit sig.

Läs vidare »

Socialkontoret inför en arbetstidsmodell

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 11:35 CEST

Skellefteå kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal kommit överens om en arbetstidsmodell med möjlighet till medarbetarpåverkan för arbetsgrupper inom Vård och omsorg och Stöd och service. En liknande modell har testats i kommunen under sex månader med gott resultat. Modellen kommer att börja införas i Skellefteå kommun under hösten 2019.

- Målet är en effektiv bemanningsprocess med budget i balans samt rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid, säger Camilla Lindström, HR-chef på socialkontoret.

Den nya modellen ger medarbetaren möjlighet att lägga egna schemaförslag och samtidigt ha ett saldo på 15 timmar plus-och minustid. När medarbetaren lagt sitt schemaförslag stäms det av mot resten av arbetsgruppen, sedan sammanställer en schemakonsult schemat. De arbetsgrupper som inte är intresserade av att ansluta sig till den nya arbetstidsmodellen har valet att fortsätta med den nuvarande schemaprocessen.

- Modellen ger medarbetarna större möjligheter att påverka sin arbetstid vilket vi vet att många efterfrågat under lång tid. De medarbetare som provat modellen har varit nöjda, säger Camilla Lindström.

En liknande arbetstidsmodell har under sex månader testats inom et antal verksamhetsområden inom Vård och omsorg och Stöd och service. Alla grupper som testat modellen har utbildats innan de börjat använda den, något som varit en viktig framgångsfaktor.

- För att modellen ska fungera på bästa sätt har det varit väldigt viktigt att utbilda alla berörda innan arbetet inletts. Utbildningen har gjort att arbetet enligt modellen har gått väldigt bra, säger Camilla Lindström.

För mer information:
Camilla Lindström, HR-chef på Socialkontoret
Tel: 0706 22 12 56

Fakta

Under 2018 har en grundläggande utbildning i bemanningsprocessen genomförts för alla chefer inom Vård och omsorg och Stöd och service. Även representanter för Kommunal har deltagit i utbildningen. Detta för att säkerställa att alla inblandade pratar om samma saker under processens gång. Samtliga chefsgrupper inom socialkontoret har också gått igenom den schemaläggningsprocess som parterna är överens om. Det ger cheferna goda förutsättningar att stärka dialog och delaktighet ute på arbetsplatserna.

Skellefteå kommun har tillsammans med fackförbundet Kommunal kommit överens om en arbetstidsmodell med möjlighet till medarbetarpåverkan för arbetsgrupper inom Vård och omsorg och Stöd och service. En liknande modell har testats i kommunen under sex månader med gott resultat. Modellen kommer att börja införas i Skellefteå kommun under hösten 2019.

Läs vidare »

Framgångsrik kunskapsdelning över generationsgränserna Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 09:58 CEST

Under våren har Skellefteå kommun deltagit i det internationella EU-projektet Place-EE där skolungdomar möter pensionärer och lär dem hur de kan använda smartphones, läsplattor och appar på ett sätt som förbättrar de äldres dagliga liv. Projektet har varit mycket lyckat och nu tittar kommunen på olika alternativ för att driva projektet vidare i egen regi.

-Det handlar om att göra de äldre mer delaktiga i samhällslivet genom att ge dem kunskap om hur de använder digital teknik som Facetime, där de kan hålla kontakt med barn och vänner på distans, visa dem hur man hittar nyhetsmedier, använder swish och andra typer av appar som kan öka känslan av delaktighet, säger Julian Cullinan, projektledare på Skellefteå kommun.

Place EE är ett internationellt, EU-finansierat projekt med syfte att förbättra det dagliga livet för äldre i glesbygd genom digital teknik. Skellefteå kommun är en av projektets fyra deltagare vid sidan av Island, Nordirland och Irland. Projektet omfattar också kunskapsöverföring över generationsgränserna då det är unga elever som möter och lär de äldre att hantera läsplattor, mobiler, VR-teknik och appar.

Under våren har det i Skellefteå anordnats ett flertal workshops där högstadieelever från Kanalskolan i Skellefteå mött och utbildat pensionärer i Skellefteå.

-Jag har lärt mig en hel del. Det finns ju hur mycket som helst i de här telefonerna. Jag ångrar inte ett dugg att jag deltagit i det här, säger Eskil Holmberg till Sveriges Radio Västerbotten.

-Det har varit jättekul. Vi har lärt oss mycket av dem och de av oss, säger Liam Säll, en av de deltagande högstadieeleverna, till SR Västerbotten.

Projektet har varit mycket framgångsrikt i Skellefteå och just nu undersöks möjligheterna att driva projektet vidare av kommunen själv.

-Delaktighet är en mycket viktig fråga som engagerar många äldre. De vill lära sig och ta del av den digitala tekniken. Då måste de också få förutsättningarna. Vi tittar just nu på hur vi ska ta projektet vidare, säger Julian Cullinan.

För mer info:

Julian Cullinan, projektledare Skellefteå kommun

julian.cullinan@skelleftea.se

070-270 50 87

Under våren har Skellefteå kommun deltagit i det internationella EU-projektet Place-EE där skolungdomar möter pensionärer och lär dem hur de kan använda smartphones, läsplattor och appar på ett sätt som förbättrar de äldres dagliga liv. Projektet har varit mycket lyckat och nu tittar kommunen på olika alternativ för att driva projektet vidare i egen regi.

Läs vidare »

Klart för byggstart av Northvolts batterifabrik i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 14:57 CEST

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.
- Vi är mycket glada över dagens besked. Nu händer det som vi planerat för ända sedan det blev klart att Northvolt valt Skellefteå som etableringsort. Vi känner oss väl förberedda här i Skellefteå, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Beskedet innebär att byggandet av Northvolt Ett, Europas största fabrik för produktion av lithium-ionbatterier, kommer att inledas i augusti. Redan i mars 2018 inleddes markberedningsarbeten av olika slag på platsen där Northvolt Ett nu ska byggas. När fabriken är fullt utbyggd kommer den att producera totalt 32 GWh batterikapacitet per år.

För Skellefteås del innebär etableringen av Northvolt Ett en expansiv lokal och regional utveckling som förväntas generera mellan 2000 och 2500 direkta arbetstillfällen.

- Skellefteå har visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering i den här storleken. Vi ligger bra till med förberedelserna inför den tillväxt som det här innebär och planerar bland annat för 7000 nya bostäder. Dialogen med regeringen, EU, länsstyrelsen, regionen, universiteten, andra utbildningsaktörer och näringslivet är positiv. Alla är väl medvetna om vilka utmaningar vi står inför och vi har deras stöd, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

För Skellefteå är Northvolt en lika viktig som avgörande faktor för kommunens utveckling mot det hållbara samhället. Etableringen i Skellefteå bidrar också till att Europa på allvar kan snabba på utvecklingen av elektrifieringen.

- På det här sättet bidrar både Skellefteå och Sverige till Europas konkurrenskraft när det gäller elektrifieringen. Vi har kommit så här långt tack vare ett gott samarbete med såväl våra invånare och vårt näringsliv som med kommunerna och regionerna, säger Kristina Sundin Jonsson.

Mer information
Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun, 070-243 07 00
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun, 070- 608 89 69
Caroline Thorén, presskontakt, Skellefteå kommun, 076-127 94 32


Fakta
Skellefteå har förberett sig för byggstarten av Northvolt Ett ända sedan beskedet om etableringsort kom i oktober 2017. Bland annat har Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft bildat en gemensam projektorganisation där Skellefteå Kraft förbereder marken, fiberanslutning, fjärrvärme, återcirkulation av spillvärme, elnätsanslutning samt process- och kylvatten. Skellefteå kommun ansvarar för en förlängning av Torsgatan till väg 372 där Trafikverket ska koppla på en cirkulationsplats, vatten och avlopp, vägbelysning och en gång- och cykelväg som ska ligga parallellt med Torsgatan. Investeringen uppgår till 100 Mnkr för kommunens del.

Nu står det klart att Northvolt säkrat finansieringen för byggandet av fabriken Northvolt Ett i Skellefteå. Byggnationerna startar i augusti 2019.

Läs vidare »

Maria Ekberg Brännström blir vd för Sara kulturhus

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 11:06 CEST

Efter många framgångsrika år med ledande positioner inom näringslivet, både i Sverige och utomlands, får Maria Ekberg Brännström nytt prestigefyllt uppdrag som vd för bolaget som ska driva Sara kulturhus i Skellefteå.

Utmaningarna för framtidens byggande och boende i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 07:55 CEST

Två städer som växer i norra Sverige är Umeå och Skellefteå. Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden Skellefteå och Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande Umeå kommun har båda tittat in i kristallkulan när det gäller utmaningar och behov i framtiden.

Bureåbo - vinnare av Mitt klimatlöfte 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2019 07:30 CEST

1 585 klimatlöften samlades in i Skellefteå, Umeå och Storuman. Bland dessa utsågs en vinnare. Det blev Sara Holmqvist, bosatt i Bureå utanför Skellefteå som kunde kvittera ut en elcykel. - Med elcykel finns goda chanser för många att kunna välja cykel före bilresor, kortare än en mil, säger Jenny Sundkvist Energi- och klimatrådgivare i Skellefteå en av de ansvariga för klimatlöftesutmaningen.

Pressinbjudan: Budgetpresentation

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 11:21 CEST

Media hälsas välkommen till presskonferens och presentation av Skellefteå kommuns budgetförslag för perioden 2020 – 2024.

När: Onsdag 29 maj klockan 10.30 – 11.00

Var: Kundtjänst, Stadshuset

Medverkande:

Lorents Burman (S), kommunalråd
Maria Marklund (S), kommunalråd
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör

Media hälsas välkommen till presskonferens och presentation av Skellefteå kommuns budgetförslag för perioden 2020 – 2024. När: Onsdag 29 maj klockan 10.30 – 11.00 Var: Kundtjänst, Stadshuset Medverkande: Lorents Burman (S), kommunalråd Maria Marklund (S), kommunalråd Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör

Läs vidare »

Kontaktpersoner 78 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press-och mediestrateg
  • caavrotkliopneea.tcohoyhreiun@luskinelojleghftcoeaao.sbvezi
  • 076-127 94 32

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

  • Skellefteå kommun
  • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  • 931 85 Skellefteå
  • Sweden
  • Vår hemsida