Engagerade ungdomar gästade socialnämnden

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 10:02 CEST

Motioner från Ungdomsfullmäktige var en viktig del av dagordningen när socialnämnden sammanträdde under gårdagen.
– Det är roligt att ungdomar engagerar sig och kommer med så bra förslag, säger Kenneth Fahlesson (S), ordförande för socialnämnden i Skellefteå kommun.

I går, onsdag den 20 juni, fick socialnämnden i Skellefteå kommun besök av 15-åringarna Anya Rönningsen, Colin Forsman och Maja Nilsson från Bureskolan. Bakgrunden till besöket är en gemensam motion från klass 8b på Bureskolan med önskemål om fler poliser och fältande socialarbetare, så kallade fältare. 

– Det var kul att få berätta, och att de lyssnade på oss. Det känns som om de tycker att vi har rätt i att det behövs fler poliser och fältare, säger Anya Rönningsen.

Motioner från Ungdomsfullmäktige
Förutom motionen från skolklassen på Bureskolan tog socialnämnden även ställning till tre andra motioner från Ungdomsfullmäktige. Motionerna handlade om att ge ungdomar som har svårigheter hemma förtur till lägenheter, minska ensamhet bland äldre och öka möjligheter till möten mellan förskolebarn och äldre på kommunens särskilda boenden.

Socialnämnden beslutade att ge äldreomsorgen i uppdrag att utveckla samarbetet mellan förskolor och äldreboenden, samt att fortsatta arbetet med att skapa meningsfulla aktiviteter och gemenskap på kommunens äldreboenden.

Motionen från Bureskolan avslogs med hänvisning till att nuvarande upplägg och organisering med fyra fältande socialsekreterare bedöms som tillräckliga. Däremot menar socialnämnden att det är viktigt att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet i både Bureå och andra kommundelar.

Fakta om Ungdomsfullmäktige

 • Skellefteå kommun arbetar på olika sätt för att förbättra barn och ungas delaktighet och inflytande i skolan, på fritiden och i samhället i stort.
 • Arbetet genomförs med utgångspunkt i FN:s barnkonvention och Skellefteå kommuns strategi för att öka barns delaktighet och inflytande.
 • En viktig del i arbetet är Ungdomsfullmäktige. Det är en årligt återkommande process som ger elever i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet möjlighet att skriva motioner och lära sig mer om demokrati.

Motioner från Ungdomsfullmäktige var en viktig del av dagordningen när socialnämnden sammanträdde under gårdagen. – Det är roligt att ungdomar engagerar sig och kommer med så bra förslag, säger Kenneth Fahlesson (S), ordförande för socialnämnden i Skellefteå kommun.

Läs vidare »

Utreder möjlighet till äldreomsorg på finska

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:25 CEST

Äldreomsorgen i Skellefteå kommun utreder möjligheten att erbjuda stöd och omsorg med finskspråkig personal.

Digitala tjänster förenklar ansökan om bygglov

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 09:34 CEST

Nu blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov. Tack vare nya e-tjänster blir det enklare att fylla i ansökan och handläggningstiden blir kortare. Bygglovstjänsterna är den andra omgången i raden av e-tjänster som Skellefteå kommun bygger, och som alla kommuner inom Västerbottens e-tjänstesamverkan kan använda.

Internationella Engelska Skolan bidrar med nya utbildningsmöjligheter i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 11:05 CEST

Vid en presskonferens i The Great Northern kom idag beskedet: Internationella Engelska Skolan etableras i Skellefteå. Beslutet är en naturlig följd av att norra Sverige på senare tid har attraherat globalt intresse som en plats för etablering av verksamheter, och även som en plats att besöka och leva på.

Klart besked – Norrbotniabanan till Skellefteå börjar byggas inom ett halvår

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 09:45 CEST

Idag har regeringen gett besked om att Norrbotniabanan ska byggas och att 7 miljarder kr avsätts inledningsvis för att bygga ända upp till Skellefteå. Tidigare har beskedet varit att sträckan Umeå-Dåva ska byggas först, men nu är det alltså ett beslut som gäller sammanhållen process Umeå-Skellefteå. Första spadtaget tas inom ett halvår.

ABF får Skellefteå kommuns demokratipris

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:05 CEST

ABF Skellefteå får Skellefteå kommuns demokratipris 2018. Det beslutade kommunstyrelsen igår, onsdag.

Med demokratipriset vill Skellefteå kommun uppmuntra samhällsengagemang och demokratiutveckling. För att bli aktuell för demokratipriset ska personen, gruppen eller motsvarande ha gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja utvecklingen av demokratin i det geografiska området Skellefteå kommun.

Kommunstyrelsen ansvarar för demokratipriset, och fungerar även som jury. Priset delas ut på nationaldagen, 6 juni. Prissumman är 15 000 kr.

I går utsåg kommunstyrelsen ABF Skellefteå som vinnare av 2018 års demokratipris. I ett utdrag ur den utförliga motiveringen står:

Bland annat har man under de senaste åren gjort en omfattande riktad satsning på asylverksamhet där asylsökande utbildas i vardagssvenska, föräldrastöd och samhällskunskap för att stärka gruppens möjligheter att forma en framtid i Sverige. Ett lyckat projekt har varit satsningen på datautbildning för asylsökande där målgruppen i första hand varit asylsökande kvinnor men där även alla ledare varit asylsökande som efter att själva fått utbildning utbildat vidare i anslutning till sina boenden i Jörn, Lövånger och Boliden. Resultatet har varit fantastiskt.

Övriga nominerade var Alexandra Sundberg, delaktighetssamordnare i Skellefteå kommun och Maria Pahlberg, anhörigkonsulent Skellefteå kommun.

ABF Skellefteå får Skellefteå kommuns demokratipris 2018. Det beslutade kommunstyrelsen igår, onsdag.

Läs vidare »

Skellefteå kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:01 CEST

28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en nationell kampanjvecka som ska hjälpa hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera. Skellefteå kommun deltar i kampanjen.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på träfokuserat studiebesök i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 13:30 CEST

24 – 25 maj kommer Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) till Skellefteå för ett två dagars studiebesök med fokus på trä och hållbar utveckling. Bland aktiviteterna märks en träsafari, guidning vid nya vattenverket samt företagsbesök på Martinsons.

Skellefteå kommuns nya kollektivtrafiksystem fokuserar på arbetspendlare

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 11:00 CEST

Kraftfulla förbättringar för arbetspendlare både vad gäller avgångar och anslutningsmöjligheter, upprustning av hållplatser, fler nattbussar fredag-lördag till och från ytterområden. Det är exempel på åtgärder i det nya kollektivtrafiksystem som kommunstyrelsen idag föreslår kommunfullmäktige att genomföra och finansiera.

Skellefteås kommunalråd förtydligar det nya kollektivtrafiksystemet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 15:22 CEST

På onsdag ska kommunstyrelsen ta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem för Skellefteå. Inför detta beslut har det spridits felaktigheter om vad det nya systemet innebär, vilket nu Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå, vill bemöta.

Kontaktpersoner 69 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • per.sundberg@skelleftea.se
 • 070-3933343
 • 0910-73 71 44

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Adress

 • Skellefteå kommun
 • Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
 • 931 85 Skellefteå
 • Sweden
 • Vår hemsida