Gå direkt till innehåll
Foto: Patrik Degerman
Foto: Patrik Degerman

Pressmeddelande -

Plan för nytt arbetstidsavtal inom socialkontoret

I april 2016 sa fackförbundet Kommunal upp avtalet om periodplanerad arbetstid på socialkontoret i Skellefteå kommun. Sedan dess har representanter från fack och kommun träffats regelbundet för att lyfta frågor kring bemanningsprocessen. Nu är parterna överens om tid- och aktivitetsplan för att nå ett nytt arbetstidsavtal.

– Alla inblandade är överens om att det är viktigt att få fram ett nytt avtal, att det behöver genomarbetas och testas ordentligt för att nå bästa möjliga lösning för samtliga anställda, säger Camilla Lindström, HR-chef på socialkontoret.

En partssammansatt arbetsgrupp ska ta fram förutsättningar för ett nytt avtal. Parterna vill också testa nytt avtal inom ett antal verksamheter.

– Att testa ett föreslaget avtal på detta sätt tar tid, men det ger oss möjlighet att se hur bokstäver på ett papper fungerar i verkligheten och att justera utifrån det innan avtalet blir verklighet.

Bättre scheman totalt sett
Socialkontoret i Skellefteå har sedan 2012 strävat mot att erbjuda fler tillsvidareanställningar, vilket hittills har inneburit att antalet timanställda halverats. Det innebär också att möjligheter som fanns i det tidigare arbetstidsavtalet utmanas.

– Att vi erbjuder fler långsiktiga och trygga anställningsformer innebär mer rättvisa och hälsosamma arbetsscheman sett till alla anställda. Men det får också följden att vissa som varit tillsvidareanställda länge kan uppleva att de inte har samma möjlighet till individuella önskemål som tidigare, konstaterar Camilla Lindström.

Avtal löser inte allt
Kommunal och Skellefteå kommun är överens om att ett nytt avtal inte är lösningen på alla utmaningar när det gäller scheman och arbetstid.

– Vi behöver kontinuerligt arbeta med hela bemanningsprocessen på ett strukturerat sätt, från personalplanering via schemaläggning till korttidsbemanning. Det handlar om att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid för att säkerställa god vård och omsorg, säger Camilla Lindström.

Under det senaste året har representanter för Kommunal deltagit i utbildning i bemanningsprocessen. Detta för att säkerställa att alla inblandade pratar om samma saker under processens gång. En mer grundläggande utbildning i bemanningsprocessen genomförs nu för alla chefer inom äldreomsorg och stöd och service. Representanter från kommunal deltar även i den utbildningen.

Samtliga chefsgrupper inom socialkontoret har också gått igenom den schemaläggningsprocess som parterna är överens om. Detta har cheferna nu möjlighet att använda som grund för att stärka dialog och delaktighet ute på arbetsplatserna

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden