Följ Skellefteå kommun

Taggar

Upplev och Göra

Näringsliv och arbete

Skellefteå kulturhus

Barn och utbildning

Trafik och miljö

Kommun och politik

Tag / Näringsliv och arbete

Solkraft Rondellen och Solkraft Öst stängs tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2020 09:02 CET

Skellefteå kommun stänger tillfälligt större delen av verksamheterna Solkraft Rondellen och Solkraft Öst, under perioden 17 till 27 november. Detta då Covid-19-smitta har konstaterats i verksamheterna och vi vill förebygga ytterligare smittspridning.

​Snabb samhällsomvandling innebär utmaningar trots stark tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2020 13:10 CET

Då en helt ny industri är under framväxande i Skellefteå befinner sig kommunen i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden. Samtidigt råder stark tillväxt i Skellefteå med hög sysselsättning, en växande befolkning och den högsta investeringstakten per invånare i hela landet.

​Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

​Miljardaffär ger Skellefteå 1 500 nya bostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2020 11:00 CET

Skellefteå kommun, Skebo och Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) genomför en stor affär som ger upp till 1 500 nya bostäder i Skellefteå.

Filmer ersätter Öppet Hus inför gymnasievalet

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2020 07:30 CET

I år ställdes Öppet Hus på gymnasieskolorna in på grund av coronapandemin. Nu finns det istället filmer om varje program för nyfikna, blivande gymnasieelever. - I år fick vi verkligen tänka om när det gäller att presentera utbildningarna för de blivande eleverna, förklarar Anna Burstedt, rektor, Baldergymnasiet i Skellefteå.

Ny helhetslösning för trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2020 10:25 CET

​Skellefteå kommun har tecknat ett avtal gällande trygghetsskapande teknik med Everon. Det är en helhetslösning för hela socialförvaltningen och är unik i sitt slag i Sverige. ​-Vad vi vet är vi de första som lyckas med en så här stor och övergripande upphandling för att få de produkter som vi verkligen vill ha, säger Michael Stiglund, utvecklare på socialkontoret, Skellefteå kommun.

Helikopter skapar nya lekplatser med grus

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2020 13:48 CEST

Under nästa vecka med start måndag planeras det för helikopterflygningar i området mellan Kalvträsk – Bygdsiljum – Burtäsk. - Vi har tänkt flyga ut med 400 ton grus till området för att tillföra grus som spolats bort från de forsar som rensades på sten i samband med flottningen, berättar Tony Söderlund, fiskerikonsulent vid Skellefteå kommun.

Framtidens byggande diskuterades i Skellefteå

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 10:30 CEST

Kunskapsdagen i Skellefteå om Materialoptimering för miljösmart byggande lockade drygt 220 personer från privat- och offentlig sektor, forskningsinstitut och branschorganisationer. - Begreppet hållbart byggande är inget nytt, men spelplanen har förändrats. Materialen vi bygger med spelar en stor och viktig roll, förklarar Carl Wangel, marknadschef för Luleå Business Region och moderator för dagen.

Materialoptimering för miljösmart byggande

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 09:00 CEST

Det finns många frågor att svara på när det gäller utvecklingen inom byggsektorn i dag. Det kan handla om vilka krav, initiativ och policys som egentligen styr. - Därför tycker vi det är viktigt att ha en kunskapsdag för att kunna få svar på många av dessa frågor, berättar Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun som den 6 oktober arrangerar en Kunskapsdag i Skellefteå.

Höstgåva till medarbetare som tack för det goda arbetet den första kritiska tiden av pandemin

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2020 14:56 CEST

Skellefteå kommuns personalnämnd har tidigare beslutat att medarbetare ska få en höstgåva som tack för gott arbete under pandemin. Nu är det klart att alla kommunens anställda som jobbat under perioden mars-augusti i år får gåvan.

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Skellefteås nya bostadsområde Västra Erikslid växer fram

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 12:10 CEST

Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid och i höst startar arbetet på plats. Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för ca 450 lägenheter.

Staffan Näslund går i pension vid årsskiftet

Staffan Näslund går i pension vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2020 09:58 CEST

Resan som började på kommunen 1977 tar slut vid årsskiftet när Staffan Näslund, förvaltningschef vid Socialkontoret, går i pension.

Skellefteå kommun positiv till fördjupad granskning av särskilt boende

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2020 15:01 CEST

​Skellefteå kommun välkomnar IVO:s fördjupade granskning av särskilda boenden för äldre. Totalt ska myndigheten sammanställa och analysera hur förutsättningar för individuell vård och behandling tas om hand på 91 boenden runt om i Sverige.

Ny lag innebär att kommunen tar över tillsyn på serveringsställen

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2020 10:37 CEST

Från och med 1 juli är det Skellefteå kommuns ansvar att utföra tillsyn av trängsel på Skellefteås restauranger, krogar och caféer. Den nya lagen är tillfällig och gäller till den 31 december 2020.

Majoritet nöjda med Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2020 10:30 CEST

En enkätundersökning angående Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin har under juni genomförts bland kommunens medarbetare. Enkäten, vars syfte är att identifiera förbättringsområden, visar att närmare 80 procent av de svarande har förtroende för Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin.

VUX i Skellefteå startar unik yrkesutbildning mot grön industri

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2020 09:12 CEST

I höst startar VUX i Skellefteå sin första utbildning med särskilt fokus på den nya gröna industri som snabbt växer fram i Sverige och Europa. Först ut är en utbildning kopplat till de nya industrietableringarna i vår region, ”Automationsoperatör - för en hållbar framtid”.

Skellefteå kommun presenterade åtgärdsplan

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 15:31 CEST

Skellefteå kommun presenterar den åtgärdsplan som upprättats utifrån utredningen som gjorts utifrån kritik som framkommit på Facebook och i media. Planens fem åtgärdesområden ska tillsammans med kommunens övriga arbetsmiljöarbete stärka arbetsmiljön så att den i ännu högre utsträckning präglas av öppenhet, medskapande, respekt och tillit mellan såväl medarbetare som mellan medarbetare och chefer.

Anja Palm ny näringslivschef i Skellefteå kommun

Anja Palm ny näringslivschef i Skellefteå kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2020 10:00 CEST

Anja Palm tar över stafettpinnen från Bengt Ivansson. Till hösten blir hon näringslivschef i Skellefteå kommun.