Gå direkt till innehåll
Skellefteåmodellen får European Good Practice Award

Pressmeddelande -

Skellefteåmodellen får European Good Practice Award

I dag tilldelas Skellefteåmodellen, som grundar sig på det arbetsmiljöarbete som bedrivs inom Räddningstjänsten i Skellefteå, European Good Practice Award vid en ceremoni i Budapest, Ungern.

Europeiska priset för goda praktiska arbetsmiljölösningar delas ut av Europeiska arbetsmiljöbyrån (European Agency for Safety and Health at Work), som är EU:s organisation för information om arbetsmiljöfrågor. Utmärkelsen syftar till att lyfta fram goda exempel på förbättrade arbetsvillkor i Europa.

Temat för årets pris är säkert underhåll och Skellefteåmodellen, som bland annat fokuserar på att minska riskerna för brandmän att utsätta sig för giftiga ämnen, är enda pristagaren i Sverige.

En nationell jury med representanter för bland annat Arbetsmiljöverket och fackliga organisationer har gjort ett urval bland de svenska bidragen. Därefter har en internationell jury sållat fram de bästa förslagen innan Europeiska arbetsmiljöbyrån tagit det slutgiltiga beslutet.

Vid prisutdelningen i Budapest medverkar Stefan Magnusson, huvudskyddsombud på Räddningstjänsten i Skellefteå, medlem i Brandmännens centrala branschråd samt ledamot i projektet friskabrandmän.nu.

- Det känns hedrande att det arbete som bedrivs i Skellefteå tilldelas ett sådant här erkännande, säger han och konstaterar att de formella pristagarna är friskabrandmän.nu, som består av tre organisationer: Sveriges kommuner och landsting, Kommunal samt Brandmännens riksförbund.

- Det är det arbete som vi byggt upp inom Räddningstjänsten i Skellefteå och som också haft stöd av kommunen som belönas, säger han.

Skellefteåmodellen har rönt stor uppmärksamhet över hela Europa och Stefan Magnusson är regelbundet ute och föreläser om det arbete som bedrivs.

- För Skellefteå kommun är Skellefteåmodellen ett exempel på nyttan av att bedriva ett strukturerat arbetsmiljöarbete och det finns många fler exempel, säger Skellefteå kommuns personalchef Kicki Krane.

För att berätta mer om prisutdelningen, Skellefteåmodellen och arbetsmiljöarbetet generellt inom kommunen inbjuds till en presskonferens måndag den 2 maj kl 11.00 på Räddningstjänsten.

Där medverkar bland annat Kicki Krane, personalchef, Skellefteå kommun, Per Cederlund, räddningschef, Skellefteå kommun, Håkan Nilsson, ordförande för Kommunal i Skellefteå och Stefan Magnusson, huvudskyddsombud på Räddningstjänsten, Skellefteå kommun, och nyss hemkommen från prisutdelningen i Budapest.

Välkomna!

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden