Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun hävdar avtalsbrott för avbrutet arbete med Karlgårdsbron

Skellefteå kommun anser att entreprenören Kauno Tiltai AB gör sig skyldiga till avtalsbrott när de valde att avbryta arbetet med Karlgårdsbron i Skellefteå den 11 mars. Detta efter att det, under en längre tid, har pågått diskussioner kring avtalet mellan Skellefteå kommun och Kauno Tiltai AB.

Skellefteå kommun är av den bestämda uppfattningen att entreprenörens krav, som är anledningen till att de avbryter arbetet, saknar grund. Kommunen anser att entreprenören gör sig skyldig till avtalsbrott genom att stoppa arbetet.

- Det är otroligt tråkigt att vi har hamnat här. Vi har haft djupgående diskussioner upprepade gånger med entreprenören om deras prestation och är fortsatt inte eniga. Vår bedömning är att entreprenören vill ha en oskälig tidsförlängning och ersättning för kostnader som inte är avtalsenliga, säger projektchef Thérese Bäckström Zidoli vid Skellefteå kommun.

Karlgårdsbron är en viktig del i Skellefteås samhällsutveckling. Kommunen växer och det gör även trafikflödena. Bron kommer därför att ha en viktig funktion när den är klar.

- Skellefteå behöver den här bron snarast för att få till bättre trafikflöden, samtidigt är det vår skyldighet att värna om våra skattemedel och agera när det inte går rätt till, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Parterna fortsätter diskussionerna om avtalet och Skellefteå kommun återkommer med mer information längre fram.

För mer information:

Thérese Bäckström Zidoli, projektchef vid Skellefteå kommun, 076-117 55 51, therese.backstrom.zidoli@skelleftea.se
Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vid Skellefteå kommun, 073-076 41 57, sara.keisu-lundh@skelleftea.se


Information om entreprenörens rätt att avbryta arbetet eller häva avtalet

Entreprenören gör gällande att denne har obetalda fordringar på Skellefteå kommun och därför har rätt att häva avtalet enligt, mellan parterna avtalat standardavtal, ABT 06 kap. 8 § 2. I stället för att häva avtalet har entreprenören valt att tillfälligt avbryta sina arbeten enligt ABT 06 kap. 8 § 3. Ett sådant avbrott kan pågå under högst 30 dagar. Under denna period måste entreprenören välja om arbetet ska återupptas eller om hävning ska ske.

Skellefteå kommun är av den bestämda uppfattningen att entreprenörens fordringar saknar grund, att rätt till hävning för entreprenören inte föreligger och att entreprenören gör sig skyldig till avtalsbrott genom att avbryta sina arbeten.

Information om lagen om offentlig upphandling (LOU)

Skellefteå kommun har gjort upphandlingen av Karlgårdsbron genom LOU. Det är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. 

Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet. Upphandlande myndigheter får inte vara lojala mot det egna landets leverantörer eller mot tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på en affärsmässig grund. Valet ska utgå från vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer ska ha möjlighet att tävla om kontraktet på samma villkor i en upphandling.

Källa: Konkurrensverket

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden