Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skanska Sverige AB ska bygga färdigt Karlgårdsbron

Skellefteå kommun har upphandlat Skanska Sverige AB för att färdigställa bygget av Karlgårdsbron. Parallellt har en statusbesiktning genomförts av det tidigare arbetet och kommunen har tagit över ansvaret för arbetsområdet.

- Vi är glada över att arbetet med Karlgårdsbron kommer återupptas inom kort med en ny entreprenör. Vi har ett flertal pågående projekt för att få till ett bättre trafikflöde i stadskärnan nu när Skellefteå växer och Karlgårdsbron har en central plats i det förbättringsarbetet, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vid Skellefteå kommun.

  Entreprenadformen är en utförandeentreprenad (AB04) med utökad samverkan för att skapa ett gott samarbete och transparens mellan parterna. Utvärderingskriterierna i upphandlingen var Organisation och förmåga samt Genomförandeplan. Utöver dessa ställdes flertalet skallkrav för att anbudsgivare skulle anses kvalificerade att lämna anbud. Till exempel att anbudsgivaren är behörig för att bedriva yrkesverksamhet inom branschen, har dokumenterad teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra liknande projekt, uppfyller kompetenskrav och certifieringskrav. Upphandlingen har skett enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och ett (1) anbud kom in som uppfyllde samtliga krav.

  Projektet kommer nu att gå in i en planerings- och kalkylfas som ska utgöra underlag för beräkning av budget för det återstående arbetet. Om det krävs ett budgettillskott tas det upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten. Efter det inleds produktionsfasen för att färdigställa bron.

  - I upphandlingen har vi varit tydliga med att bygget av Karlgårdsbron är ett komplicerat projekt och utifrån den uppkomna situationen med ett hävt kontrakt ställs det höga krav på den nya entreprenören. Vi ser fram emot ett bra samarbete med Skanska Sverige AB då de har visat i sitt anbud att de har lång erfarenhet och värdefull kompetens som kommer gynna projektet, säger Thérese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning Samhällsbyggnad vid Skellefteå kommun.

   Enligt lagen om offentlig upphandling gäller en avtalsspärr på 10 dagar efter att upphandlad part har offentliggjorts.

   Fakta:

   Arbetet med Karlgårdsbron just nu:

   En statusbesiktning av det hittills genomförda arbetet är klar och en värderingsnämnd är utsedd för att göra en värdering av den tidigare entreprenören Kauno Tiltai AB:s arbete. Skellefteå kommun har tagit över ansvaret för byggområdet och vissa överenskommelser om att ta över viss utrustning på området har skett, exempelvis stängsel och arbetsbaracker.

   Tyréns är upphandlad enligt ramavtal som ny projektör och arbetet med att färdigställa projekteringen har påbörjats.

   Detta har hänt (mars 2024-till nu)

   13 mars – Kauno Tiltai slutar arbeta på Karlgårdsbron. Skellefteå kommun hävdar avtalsbrott.

   10 april – Kauno Tiltai häver kontraktet med Skellefteå kommun.

   15 april – Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anskaffning av ny entreprenör.

   10 maj – Upphandlingen av en ny entreprenör annonseras.

   11 juni – Sista anbudsdag.

   För mer information, kontakta:
   Thérese Bäckström Zidoli, projektchef vid Skellefteå kommun, 076-117 55 51, therese.backstrom.zidoli@skelleftea.se

   Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden vid Skellefteå kommun, 073-076 41 57, sara.keisu-lundh@skelleftea.se

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Kontakter

   Agnetha Boström

   Agnetha Boström

   Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
   Emilie Sjölund

   Emilie Sjölund

   Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

   Relaterat innehåll

   Skellefteå kommun

   Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

   Skellefteå kommun

   Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
   931 85 Skellefteå
   Sweden