Följ Skellefteå kommun

​Tydlighet vid markanvisningar underlättar för Skellefteås tillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2020 13:55 CET

Skellefteå kommun har nu tagit fram en policy för markanvisningar. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen är viktigt för det växande Skellefteås hållbara utveckling. Nu skickas förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande.

– Vi har ett högre tryck idag, det är fler som vill bygga. Därför behöver vi ett mer strukturerat upplägg för markanvisningar, säger Patrik Larsen, Skellefteå kommuns mark- och exploateringschef.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor att förhandla med kommunen om förvärv/köp av ett markområde.

Markanvisningen är ett betydelsefullt verktyg när kommunen ska upplåta mark till intresserade exploatörer som vill vara med och bidra till kommunens utveckling. Det är därför viktigt att anvisningsprocessen är tydlig, transparent och effektiv.

– Exploatörerna ska uppleva att det är tydligt hur kommunen arbetar med att fördela mark. Det ska gå att förutse vad kommunen ställer för krav, förklarar Patrik Larsen.

I Skellefteå kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om att överlåta och tilldela mark genom markanvisningar till exploatörer. Mark- och exploateringsenheten handlägger ärendena tillsammans med andra berörda verksamheter inom kommunen.

Policyn beskriver bedömningsgrunder vid utvärdering av intresseanmälningar, typer av markanvisningar, avtalstyper, villkor och metoder för markanvisning samt kommunens utgångspunkt vid prissättning. Branschorganisationerna har fått vara med och tycka till om innehållet.

Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott bestämdes att förslaget ska skickas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännande. Genom att kommunen tar ett politiskt beslut om principerna för markanvisning får tjänstemännen stöd i sin handläggning, samtidigt som det blir tydligt för exploatörerna vad som gäller.

För mer information:
Patrik Larsen, mark- och exploateringschef
Tel: 0910-73 72 01 eller 076-793 72 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.