Följ Skellefteå kommun

Socialnämnden söker bidrag för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2020 15:30 CEST

Både män och kvinnor drabbas av psykiska besvär, och studier visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga fortsätter att öka i Sverige. För att möta upp de behov av hjälp som finns är det viktigt att arbeta förebyggande - därför söker socialnämnden statsbidrag för det arbetet.

På Individ- och familjeomsorgens (IFO) initiativ beslutade socialnämnden vid senaste sammanträdet att söka 416 213 kronor från Socialstyrelsen för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Bland annat ska pengarna satsas på att ta fram ett föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar och färdigställa och sprida IFO:s egna framtagna föräldrainformation ”Parera”.

- Psykiskt välmående och lärande går hand i hand och när frånvaron från skolan ökar leder det oftast till större risk för psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att barn och unga får stöd i ett tidigt skede och att föräldrar får bra och lättillgänglig information. En del i detta är arbetet med ”Parera”. Hög närvaro i skolan är en tydlig skyddsfaktor, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.

Pengarna ska också möjliggöra kompetensutveckling för förvaltningens personal om psykisk ohälsa bland barn och unga och att stärka samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen.

Handlingsplan upprättad

Eftersom frågan om psykisk ohälsa bland kommunens invånare är så viktig har socialnämnden i samverkan med fritidsnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden tagit fram en kommunal handlingsplan för att samnyttja de statliga medel som är avsatta för arbetet med projektet ”Uppdrag psykisk hälsa 2020”. Det handlar om 2 109 497 kr som beslutats sökas för 2020. Delar av aktiviteterna kommer även att pågå under nästa år.

- Genom att samverka kring förebyggande insatser kommer kommunen att kunna möta upp behovet på ett bättre sätt, så att den som har behov av stöd får detta och inte riskerar att falla mellan stolarna, säger Iosif Karambotis.

Handlingsplanen fokuserar på fyra fokusområden under 2020:

 • Enskildas delaktighet och rättigheter
  Huvudmålet är att Skellefteå är en barnvänlig kommun enligt UNICEF:s modell till kommuneroch deras kriterier kring arbetet med barnkonventionen. Inom ramen för fokusområdet vill verksamheten öka kunskapen bland beslutsfattare om barn och ungas levnadsförhållanden i Skellefteå.
 • Främjande och förebyggande insatser
  Huvudmålet är att öka den psykiska hälsan hos barn och unga i Skellefteå. Detta genom att öka tillgängligheten till tidigt förebyggande föräldraskapsstöd och öka barn och ungas kunskap om vägar till psykisk hälsa.
 • Utsatta grupper
  Huvudmålet är att öka delaktigheten i samhällslivet för personer med långvarig psykisk ohälsa. Detta genom att förbättra stödet i återhämtningsprocessen för individer med psykisk ohälsa.
 • Tillgängliga och tidiga insatser
  Huvudmålet är att barn 0-16 år och deras familjer ska erbjudas tidiga insatser och ett samordnat stöd för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska.

Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86

Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.