Följ Skellefteå kommun

Skellefteåborna allt nöjdare med äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 17:27 CET

Äldreomsorgen i Skellefteå är det största glädjeämnet i SCB:s medborgarundersökning som presenteras idag. De har förbättrat sitt betyg med 8 enheter sedan i fjol och jämfört med 2006 handlar det om hela 16 enheter!

– En viktig orsak till det positiva resultat är att vi blivit öppnare gentemot allmänheten och bättre lyckats kommunicera vad vi gör inom äldreomsorgen. En omfattande kompetensutveckling av personalen har också gjort sitt till, säger äldreomsorgschef Berit Silverlind.

Skellefteå som helhet får i medborgarundersökningen högre betyg inom alla övergripande områden som mäts jämfört med andra kommuner. Det gäller såväl ”kommunen som en plats att bo och leva i” som ”kommunens verksamheter” och ”möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut”.

Bland 84 kommuner som i år deltagit i SCB:s medborgarundersökning får Skellefteå, liksom förra året, betyget 66 av 100, jämfört med riksgenomsnittet på 64 vad gäller hur bra man trivs i sin kommun. Här är det trygghetsbetyget som ökat mest jämfört med i fjol. Hela fem enheter plus blev det inom detta område

Gällande synen på den kommunala verksamheten har Skellefteå kommun avancerat från betyget 57 till 59, vilket ligger klart över riksgenomsnittet på 54.

– När vi genomförde den första medborgarundersökningen 2006 fick också vi betyget 54. Då satte vi som mål att förbättra oss inom detta område med fem enheter. Vi har nu nått målet och kan därför sikta ännu högre, säger Marie Larsson, chef för Skellefteå kommuns medborgarservice.

2006 fick äldreomsorgen ett betyg på 33. 2008 hade detta ökat till 42 och i år når de upp till 50, vilket bara är två enheter lägre än riksgenomsnittet.

– Detta är mycket glädjande och förhoppningsvis kommer vi över riksgenomsnittet nästa år. Vår satsning på äldreboendet Ömheten, på Morö Backe, som innehåller en hel del nytänkande, har fått mycket positiv uppmärksamhet och vi har under hösten också lanserat ett flertal nya servicetjänster för äldre, säger Berit Silverlind.

Nyinflyttade positiva till fritidsverksamheten

Områden som sticker ut jämfört med riksgenomsnittet är fritid-idrott och fritid-kultur. Skellefteå kommuns idrottsbetyg har i år ökat med tre enheter från 66 till 69. Här ligger man nu en bra bit över riksgenomsnittet som landar på 64. Vad gäller fritid-kultur får Skellefteå, liksom i fjol, betyget 63 och där är riksgenomsnittet 57.

– Medborgarundersökningen visar att de som är mest positiva till vår fritidsverksamhet är de som bott här kortare tid än sex år. Dessa har nämligen lättare att jämföra med hur det fungerar på andra håll i landet, säger fritidschef Leif Gustafsson.

Som exempel på Skellefteås fördelar tar han den goda tillgången på badhus, fritidsgårdar och idrottsplaner runt om i kommunen.

– Stora investeringar, bland annat i Eddahallen, Skellefteå Kraft Arena, och fotbollshallen på Norrvalla spelar säkert också in på årets positiva resultat. Dessutom har vi satsat hårt på anläggningar som kan användas av den breda allmänheten, till exempel konstsnöspåret på Vitberget och långfärdsskridskobanan i Kåge, fortsätter Leif Gustafsson.

Räddningstjänsten är en annan del av den kommunala verksamheten som alltid sticker ut positivt. De får i år samma betyg som i fjol, 81, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 76.

Medborgarnas åsikter om inflytandet i Skellefteå kommun ligger på samma nivå som i fjol och betyget är 41 vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 40. Här har Skellefteå ett anmärkningsvärt högt betyg vad gäller information-öppenhet. Det ligger på 58 medan riksgenomsnittet kommer upp till 53.

– Att vår webb nu fungerar mycket bra som informationskälla och att vi satsat mer på annonsering av aktiviteter och tjänster i lokalmedia bidrar nog till detta, avslutar Marie Larsson.

Mer information: Marie Larsson, chef Medborgarservice, 070-53 66 484, Gabriella Hahr, informationsansvarig socialkontoret, 070-322 07 15, Leif Gustafsson, fritidschef, 070-625 14 99

Hela medborgarundersökningen och pressbilder:

www.newsdesk.se/pressroom/skelleftea_kommun

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.