Följ Skellefteå kommun

Skellefteå kommun tar tillvara på ungas synpunkter och förslag

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2018 11:27 CEST

I höst genomförs en stor digital enkätundersökning i Skellefteå kommuns högstadie- och gymnasieskolor. Syftet med enkäten är att ge ungdomar möjlighet att vara med och forma framtiden i Skellefteå kommun.

Mellan den 1 oktober och 30 november genomförs enkätundersökningen Lupp i årskurs 7 och 8 i Skellefteå kommuns grundskolor, samt årskurs 1 och 3 i gymnasieskolorna.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Syftet med enkätundersökningen är att ge ungdomar möjlighet att berätta hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, framtiden samt på sin egen hälsa, trygghet och fritid.

Underlag till framtida beslutsprocesser
Enkätundersökningen har tagits fram av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, MUCF. Alla svar är anonyma och det sammantagna resultatet ska bland annat användas som underlag i framtida beslutsprocesser som berör eller påverkar barn och ungdomar i Skellefteå kommun. 

Resultatet kommer också ligga till grund för nästa Ungdomsfullmäktige-dag den 25 mars 2019. Tanken är att de deltagande skoleleverna ska få arbeta vidare med resultatet av enkätundersökningen.

Jörgen Svedberg är demokratilots i Skellefteå kommun. 

– Det är viktigt med kunskap och statistik om ungas livsvillkor för att vi ska kunna forma Skellefteå kommun till en plats där barn och unga trivs och vill bo. Därför känns det jättebra att vi genomför den här enkätundersökningen, säger han. 

Arbete på flera fronter
Enkätundersökningen är en av flera delar i Skellefteå kommuns arbete med att öka barn och ungas delaktighet och inflytande.

kommunens webbplats finns fler exempel på hur Skellefteå kommun arbetar för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande.
 
Mer information om enkätundersökning Lupp finns på www.skelleftea.se/lupp  

Skellefteå kommun är en barnrättskommun

  • Skellefteå kommun deltar i UNICEF:s projekt Barnrättskommun. Arbetet genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen. 
  • Som barnrättskommun arbetar Skellefteå kommun aktivt och på flera plan för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, i det dagliga arbetet inom alla förvaltningar.
  • Målet med barnkonventionen är att ge alla barn - oavsett bakgrund - rätt att alltid bli behandlad med respekt och ha möjlighet att komma till tals. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som påverkar och berör barn. 
  • Mer information om hur projektet och arbetet med barnkonventionen finns på Skellefteå kommuns webbplats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.