Följ Skellefteå kommun

Skellefteå kommun överklagar Datainspektionens beslut

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2019 14:21 CEST

Gymnasienämnden har idag enats om att överklaga Datainspektionens beslut att utfärda en sanktionsavgift på 200 000 kronor för Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå som på prov har använt ansiktsigenkänning via optisk lins för att registrera elevers närvaro. 

I december 2018 genomfördes ett småskaligt test med närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. 22 ungdomar deltog i ett tre veckor långt test där både elever och vårdnadshavare först lämnade sitt samtycke. Sju ungdomar valde att avstå. Syftet med projektet var att testa om det genom ny teknik skulle gå att öka kvaliteten på undervisningen genom att minska tiden som lärare måste lägga på närvaroregistrering till förmån för mer tid till undervisning.

Datainspektionen inledde en tillsyn i ärendet i våras och den 20 augusti beslutade Datainspektionen att personuppgiftsbehandlingen varit olaglig och utfärdade en sanktionsavgift på 200 000 kr och en varning. Motiveringen är framför allt att den frivillighet och det samtycke som kommunen beskrivit inte upplevs vara tillräcklig eftersom eleven bedöms stå i beroendeställning till skolan.

Skellefteå kommun anser att det samtycke som eleverna gett är ett frivilligt och otvetydigt godkännande. Eftersom det är tillräckligt skäl för att behandlingen ska bedömas vara i enlighet med dataskyddsförordningen överklagas Datainspektionen beslut. Skellefteå kommun har samrått i ärendet med kommunens jurist, dataskyddsombud och med jurister från Sveriges kommuner och landsting som alla bedömer att ärendet är både prejudicerande och av nationellt intresse för den offentliga sektorn.

- Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det faktum att frågan har nationellt intresse och kan påverka hur skolan kan dra nytta av ny teknik i framtiden tycker vi att det är viktigt att överklaga beslutet, säger Felicia Lundmark (S), gymnasienämndens ordförande.


Fakta: Så genomfördes projektet.

  • Elever och vårdnadshavare till elever under 18 år fick ge sitt samtycke till projektet. Endast elever som ville delta i projektet deltog.
  • Elever och vårdnadshavare fick information om att de när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke.
  • 22 elever deltog och projektet som pågick under tre veckor, sju elever avstod.
  • Projektet hanterade personuppgifter i form av biometriska data kopplat till elevernas ansikten samt tidsangivelser när eleven har kommit in och lämnat klassrummet. Den optiska linsen registrerade punkter i form av mätvärden kopplade till ett namn. Det har inte funnits bilder eller filmer på elevernas ansikten någonstans.
  • All biometrisk data lagrades på en icke uppkopplad dator som förvarades inlåst i ett klassrum.
  • Ingen data skickades över nätet utan hämtades personligen på ett USB-minne av en projektdeltagare. Informationen på USB-minnet var anonymiserad. Den biometriska datan lämnade aldrig den icke uppkopplade datorn. All data, både på datorn och USB-minnet raderades i samband med att projektet avslutades.
  • Endast uppgifter kring när elever kommit och lämnat klassrummet plockades ut för att analysera teknikens korrekthet i att registrera närvaron.
  • Reaktionerna var positiva från både lärare och elever.

Kontaktuppgifter

Felicia Lundmark, gymnasienämndens ordförande, Skellefteå kommun
Telefon: 073-066 52 46

Anders Bergström, skolchef Skellefteå kommun
Telefon: 0702459156

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.