Följ Skellefteå kommun

Skellefteå kommun högt rankad bland landets kommuner

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2019 13:52 CEST

Kommunens parker får höga betyg i enkäten.

Enkätundersökningen Kritik på teknik visar att Skellefteå kommun i jämförelse med samtliga deltagande kommuner, ligger högt rankad inom många områden.

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande är positiv till kommunens resultat:

– Skellefteå kommun redovisar ett riktigt bra resultat, som visar att kommuninvånarna är positivt inställda till de tjänster vi utför. Allt från snöröjning, halkbekämpning till skötseln av parker. Invånarna är också positiva till kranvattnets kvalitet och hur väl de tycker att det fungerar vid kommunens återvinningscentraler.

Kommunens parker och torg får höga betyg

Kommuninvånarna tycker att det är rent och snyggt på kommunens torg och trottoarer. Två av tre kommuninvånare är positivt inställd till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, ett resultat som följer över tid. Ett mindre missnöje finns med standarden, jämnhet, gropar och spår,på kommunens gator och vägar, fyra av tio är negativt inställda.

Dessutom framkommer att kommunens lekparker upplevs som välskötta och välutrustade genom att drygt två av tre kommuninvånare är positivt inställda i frågan.

Åtta av tio är nöjda med vatten och avfall

Åtta av tio invånare i Skellefteå kommun är positivt inställda till kvaliteten på kranvattnet. Åtta av tio har inte heller varit utsatta för några störningar i vattenförsörjningen till sin bostad under det senaste året.

Skellefteås invånare är till lika stor andel även positivt inställda till hur hämtningen av avfall vid bostaden respektive hur inlämningen av avfall vid kommunens återvinningscentral fungerar.

Positivt inställda till kvaliteten på kommunkontakt

När det kommer till kommunkontakt ligger Skellefteå i jämförelse med samtliga deltagande kommuner på plats 11 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare. Det gäller de kommuninvånare som varit i kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp, eller sophämtning/avfallshantering under det senaste året är tre av fem positivt inställda.


Fakta: Kritik på teknik

Sveriges kommuner och landstings(SKL) enkätundersökning Kritik på teknik görs vart tredje år och syftar till att bilda sig en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar när det häller samhällsbyggnads verksamheter – ett sätt att mäta kundnöjdheten inom Sveriges kommuner.

Enkäten skickades ut till 500 slumpvis valda invånare i Skellefteå Kommun. Totalt valde 261 invånare att svara på undersökningen, dvs. 52,2 procent.

För Skellefteå som kommun ger enkäten en fingervisning om vad kommunen behöver prioritera i närtid.


Kontakt:

Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, 0910-73 50 00

Hans Andersson, förvaltningschef samhällsbyggnad, 0910-73 50 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.