Följ Skellefteå kommun

Regeringens utredare mot segregation besöker Skellefteå

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2017 09:29 CEST

I januari 2018 inrättas Sveriges nya myndighet mot segregation. Regeringens särskilde utredare Jonas Nygren besöker på fredagen Skellefteå för att samla in kunskap om utmaningar och satsningar i regionen – kunskap som ska ligga till grund för den kommande myndighetens arbete.

– Det är helt avgörande för den nya myndighetens arbete att vi får en bred bild av segregationen: hur den upplevs, vad den beror på och framför allt tankar kring hur den ska bekämpas. Här i Skellefteå finns det bra exempel på långsiktiga tillvägagångssätt som gett goda resultat, det vill vi veta mer om, säger Jonas Nygren.

Efter möte och samtal i Skellefteå Stadshus besöker sällskapet även Skellefteåföretaget Urkraft, en av norra Sveriges mest framgångsrika verksamheter när det gäller att vägleda människor till nya jobb och möjligheter.

– Det är positivt att hela landets utmaningar i denna fråga kommer med inför uppstarten av den nya myndigheten, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå. Den största utmaningen för oss är utrikesföddas etablering, framför allt etablering på arbetsmarknaden. Det finns stora risker med unga som hamnar i utanförskap på grund av otillräcklig utbildning och svag förankring på arbetsmarknaden. Vi ser också att den samordnande uppgiften för myndigheten är viktig.

Politiker och tjänstemän från Skellefteå, Luleå och Umeå kommuner deltar, liksom representanter från Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting

Den nya myndigheten ska bland annat bidra till att stärka nätverk och samarbeten mellan myndigheter, organisationer och civilsamhälle, och arbeta för att arbetet bedrivs utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Bakgrund
Detta är det näst sista av totalt elva kommunbesök med ett trettiotal deltagande kommuner, som gjorts för att kartlägga kommunernas behov och förväntningar på Delegationen mot segregation.

Inrättandet av myndigheten är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser inom fem områden:

 • bekämpa brottsligheten
 • minska långtidsarbetslösheten
 • lyfta skolorna och elevernas resultat
 • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
 • stärka demokratin och stödja det civila samhället
 • Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy