Följ Skellefteå kommun

​Organisationen för Campus Skellefteå är klar

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2019 14:45 CET

Nu är det klart hur Campus Skellefteå ska ledas framöver. Skellefteå kommun tar tydligare hand om det strategiska ansvaret och det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB förvaltar, samordnar och utvecklar den fysiska miljön på Campusområdet. Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå kommun har utöver detta undertecknat en avsiktsförklaring om strategisk samverkan.

Skellefteå kommun står inför stora utmaningar utifrån en förväntad expansion de närmaste åren. Batterifabriken och andra etableringar kommer bland annat att öka behoven av utbildad arbetskraft. Som ett resultat av en bristande infrastruktur för högre studier har Skellefteå kommun en för låg utbildningsnivå. Här spelar Campus Skellefteå, en infrastruktur kommunen byggt själv, en viktig roll.

Under 2019 har det pågått en utredning kring hur Campus Skellefteå ska styras och hur organisationen ska se ut i framtiden. Nu står det klart att Skellefteå kommun, ännu tydligare än tidigare, ska samordna och utveckla det strategiska arbetet för Campus Skellefteå. Tillsammans med övriga intressenter ska man se till att universitetsutbildningar från LTU, Umeå Universitet samt yrkeshögskola, vuxenutbildning och andra former av utbildning finns och utvecklas i Skellefteå. Skellefteå Industrihus AB ska förvalta, samordna och utveckla den fysiska miljön.

Den första december är det tänkt att den nya organisationen för Campus Skellefteå ska vara sjösatt.

- Med detta intensifierar vi arbetet för att göra Campus Skellefteå till motor och nav för Skellefteås utveckling vad gäller utbildning, forskning, kompetens och innovation. Bland annat ska kommunledningen ha möjlighet att kunna styra och delta i frågorna kring Campus och högskolefrågornas utveckling, säger Ida Lindh som kommer att ha det strategiska ansvaret för Campus och sköta samordningen mellan olika aktörer som kan bidra till fortsatt utveckling.

Den nya organisationen gäller under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslag.

Strategisk samverkan med LTU

Ytterligare ett steg i arbetet med att stärka och utveckla samarbetet med de aktörer som redan finns på Campus är den avsiktsförklaring för strategisk samverkan som LTU och Skellefteå kommun undertecknat. Syftet är att stärka såväl universitetets som kommunens utveckling inom utbildning, kompetensutveckling, forskning och innovation.

- Vi tar nu nästa steg i utvecklingen av vårt Campus. Det känns väldigt bra att vi nu stärker vårt redan goda samarbete med LTU inom områden som är strategiskt viktiga för Skellefteå, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.

I det nya avtalet står bland annat att ”verksamheten i Skellefteå utgör en central del i universitetets utbildning och forskning inom träteknik, elkraftteknik och distribuerade datorsystem. Andra viktiga områden där nya samarbeten som är av stor betydelse för regionens näringsliv och kommunernas strukturomvandling bör undersökas, till exempel batteriteknik och elektromobilitet efter hela värdekedjan, i såväl utbildning som forskning, utveckling och innovation”.

Förutom de prioriterade områdena innehåller avsiktsförklaringen också flexibla, uppdaterade och anpassade utbildningsformer, kompetensutveckling, uppdragsutbildning, hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för både Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet. Parterna ska också verka för mer omfattande strategiska satsningar på utvecklingsmiljöer där teknik och entreprenörskap kan mötas.

- Skellefteå är en medelstor och nu snart kraftigt växande kommun, men har en i Sverige unikt trängd och missgynnad situation vad gäller infrastruktur för högre utbildning. Detta måste vi ta tag i, också på nya sätt. Skellefteåborna, unga som äldre, måste ha reell tillgänglighet till ett brett utbud av utbildning. De har samma rätt till detta som alla andra – och idag är mycket möjligt, bara man bestämmer sig och arbetar målmedvetet. säger Anders Norberg, utbildningsstrateg och strategiskt ansvarig för högre utbildning och forskning på Skellefteå kommun.


För mer information:

Ida Lindh, strategiskt ansvarig för Campus och ansvarig för samordningen mellan olika aktörer (från 1 december)
Skellefteå kommun
Telefon: 070-541 39 89

Anders Norberg, utbildningsstrateg och strategiskt ansvarig för högre utbildning och forskning
Skellefteå kommun
Telefon: 070-397 07 38

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Skellefteå kommun
Telefon: 070-6088969

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.