Följ Skellefteå kommun

Majoritet nöjda med Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2020 10:30 CEST

En enkätundersökning angående Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin har under juni genomförts bland kommunens medarbetare. Enkäten, vars syfte är att identifiera förbättringsområden, visar att närmare 80 procent av de svarande har förtroende för Skellefteå kommuns hantering av coronapandemin.

- Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för många av Skellefteå kommuns medarbetare. Därför är det glädjande att majoriteten upplever att hanteringen skötts bra och att de nya rutiner som genomförts fungerat, säger Patrik Nilsson, säkerhetschef på Skellefteå kommun.

Enkäten genomfördes slumpvist kommunövergripande och urvalet motsvarar förvaltningarnas storlek. 622 medarbetare svarade på enkäten. För att resultatet ska vara tillförlitligt krävs minst 320 svarande eller 4 procent av Skellefteå kommuns ungefär 8000 medarbetare.

Undersökningen visar att majoriteten av de svarande kunnat utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 13 procent av de svarande anger dock att de inte kunnat utföra sina ordinarie arbetsuppgifter på ett bra sätt. Skälen till detta har främst varit en oro för att bli smittad eller att de ordinarie arbetsuppgifterna varit nedprioriterade till följd av coronapademin.

När det gäller rutiner uppger en klar majoritet, 89 procent av de svarande, att det införts nya rutiner med anledning av pandemin. 80 procent av dessa anser i sin tur att rutinerna varit både tydliga och möjliga att följa.

Majoriteten, drygt 85 procent av de svarande, tycker att de fått tillräcklig information om nya förhållningsregler som införts på arbetsplatsen och de allra flesta anser också att deras närmaste chef i tillräcklig utsträckning informerat medarbetarna om hur de ska utföra arbetet. 96 procent av de svarande vet också var de hittar Skellefteå kommuns information om coronapandemin.

Men förbättringsområden finns givetvis. Undersökningen visar att bland de som varit mer negativt inställda till hanteringen, ungefär 20 procent av de svarande, anger brist på instruktioner och att de nya rutinerna inneburit att man inte kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. En del av de svarande uppger också en brist på tydlighet när det gäller distansarbete.

-Vi ser att vi behöver göra en översyn av befintliga rutiner och se till så att den information som finns är aktuell. Nu kommer en arbetsgrupp att ta fram en analys för varje förvaltning så att dessa kan jobba med de förbättringsområden som är aktuella för just dem, säger Patrik Nilsson.


För mer information:
Patrik Nilsson, säkerhetschef
070 316 15 37

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.