Följ Skellefteå kommun

Goda resultat i kommunens hälsobokslut - Sjukfrånvaron halverad

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2011 05:00 CEST

Sjukfrånvaron bland anställda i Skellefteå kommun har mer än halverats sedan 2005.

Det framgår av kommunens hälsobokslut, som presenteras på dagens möte med kommunfullmäktige.

- Vi arbetar aktivt med olika hälsofrämjande insatser och det ger resultat, säger Harriet Classon, personalnämndens ordförande.

Skellefteå kommun är en av de kommuner i Sverige som gör hälsobokslut i samband med kommunens årsredovisning.

- Jag är stolt och glad över att få visa fullmäktige våra goda resultat, säger Harriet Classon inför dagens möte.

Ett hälsobokslut består av olika nyckeltal som beskriver hur kommunens anställda trivs på jobbet. Det berättar också vad kommunen gör för att de anställda ska må ännu bättre.

– Hälsobokslutet lyfter fram goda exempel på det hälsofrämjande arbetet, men också utmaningar som vi har framför oss, säger personalchef Kicki Krane.

En av grunderna för hälsobokslutet är resultaten från kommunens medarbetarundersökning, som ifjol visade högst resultat inom områdena ”motivation och arbetsglädje” samt ”samarbete”.

I det så kallade nöjd medarbetarindex, som räknas ut utifrån de olika frågeområdena i medarbetarundersökningen, ligger Skellefteå kommun på en högre nivå än genomsnittet från andra kommuner.

Hälsobokslutet visar många goda exempel på hälsofrämjande arbete.

Exempelvis socialkontorets intensiva arbete med att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Det har lett till att antalet heltidsanställda där har ökat från 51 till 91 procent mellan 2007 och 2010.

Kompetens- och utvecklingsmöjligheter är också ett viktigt område för att personalen ska må bra. Det fick ett högre resultat än i den förra medarbetarundersökningen. Framför allt upplever medarbetarna i kommunen att de har möjlighet att delta i den utbildning och kompetensutveckling de behöver.

- Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, som är attraktiv att bo och verka i. För att uppnå visionen krävs motiverade medarbetare med rätt kompetens och hälsofrämjande arbetsplatser, säger Kicki Krane och tillägger:

– I kommunen pågår många insatser för att klara den framtida kompetensförsörjningen, men konkurrensen om medarbetarna ökar. Vi vet att vi i framtiden får svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper och då är det viktigt att vi är en attraktiv arbetsgivare. I det arbetet är Hälsobokslutet ett viktigt verktyg.

Fakta om Hälsobokslutet

Hälsobokslutet är ett komplement till den traditionella årsredovisningen och publiceras vartannat år. Syftet är att synliggöra medarbetarna inom Skellefteå kommuns verksamheter. Åtta olika nyckeltal bildar, tillsammans med goda exempel, hälsobokslutet: nöjd medarbetarindex, delaktighet, ledarskap, önskad sysselsättningsgrad, antal medarbetare per chef, individuella utvecklingsplaner, sjukfrånvaro och väl fungerande kompetensförsörjning.

För mer information om hälsobokslutet kontakta PA-controller Inga-Lill Lindfors, Skellefteå kommuns personalavdelning, på 070-565 06 33.

Hälsobokslutet finns att läsa i sin helhet på www.skelleftea.se/halsobokslut.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.