Följ Skellefteå kommun

Fler unga missbrukare – men ökningen planar ut

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2020 11:23 CET

En kartläggning visar att antalet unga missbrukare ökar i Skellefteå. Men jämfört med 2017 har ökningen planat ut.

Vid sitt senaste sammanträde godkände Skellefteå kommuns socialnämnd 2019 års kartläggning av unga missbrukare. Rapporten omfattar personer med missbruk födda 1994 eller senare.

Kartläggning av unga missbrukare är en återkommande aktivitet. I kartläggningen som gjordes 2017 var ökningen stor. Det totala antalet personer som rapporterades in då var 60 procent högre än 2016 och jämfört med siffrorna för tre år bakåt så är det mer än en fördubbling av antalet unika personer. Rapporten 2017 visade på en oroande trend som togs på allvar.

Den senaste undersökningen visar att trenden fortfarande är oroande, eftersom fler unika personer har kartlagts. Men jämfört med den stora ökningen bakåt i tiden har kurvan planat ut. 2019 års kartläggning omfattade 569 unika personer, jämfört med 555 år 2017 och 346 år 2016.

Hasch/marijuana fortsätter att dominera och är den klart dominerande drogen i ungdomskretsar. 2019 års kartläggning visar dock på en liten minskning jämfört med både 2016 och 2017.

Vid socialnämndens senaste sammanträde godkändes kartläggningen av unga missbrukare 2019. Nämnden hanterade även ytterligare ärenden kopplade till unga personers missbruk. Bland annat diskuterades en länsrutin som syftar till tidig upptäckt av risk- eller missbruk hos barn och ungdomar i Västerbotten. Rutinen tydliggör bland annat att primärvården ansvarar för den medicinska bedömningen och drogtest vid behov, medan socialtjänsten ansvarar för utredning vid behov och erbjudande om stöd och hjälp när behov identifierats.

– Missbruket är ett komplext problemområde, där det krävs att många goda krafter samverkar och jobbar förebyggande. Kartläggningen och rutinen bekräftar detta, säger Iosif Karambotis (S), ordförande för socialnämnden.


Socialnämndens kontaktpersoner

Iosif Karambotis, ordförande socialnämnden (S), 072-249 92 26

Anna Lundström, vice ordförande socialnämnden (S), 073-078 10 86


Socialkontorets kontaktpersoner

Staffan Näslund, förvaltningschef, 070-557 13 50

Ejja Häman Aktell, chef Vård och omsorg, 070-602 42 12

Linda Larsson, chef individ- och familjeomsorgen, 070-673 51 60

Åsa Israelsson, chef Stöd och service, 070-557 55 96

Camilla Lindström, HR-chef, 070-622 12 56

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.