Följ Skellefteå kommun

Det kommer att fortsätta lysa i byarna

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 13:39 CEST

Tre ärenden om gatubelysning utanför detaljplanerat område fanns med på agendan när samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde under måndagen. Två ärenden gällande nya belysningsanläggningar varav det ena får positivt besked – alla åretruntboende får belysning. Det andra återremitterades för att säkerställa att nämnden fattar beslut utifrån samma förutsättningar – det ska lysa där människor bor.

Det tredje belysningsärendet handlar om att nämnden önskar att kommunfullmäktige upphäver det befintliga regelverket och ger Samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett nytt. Under tiden förväntas varje anläggning bli en punkt för nämnden att besluta om.

- För att få ett på sikt, hållbart arbetssätt kring belysningen i kommunen behövs ett fungerande regelverk. Till dess att det finns på plats jobbar vi utifrån att det ska lysa där människor bor och att kommunen står för hela kostnaden. Vi kommer också att fortsätta beta av varje enskilt belysningsärende i nämnden, säger Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Just nu pågår en inventering av alla anläggningar för gatubelysning i kommunen.

Inventeringen kommer att utgöra underlag för hur olika anläggningar och byar ska prioriteras. Där påverkar även andra aktörer var och när kommunen behöver installera nya anläggningar.

De ärenden som avhandlades i nämnden under måndagen är aktuella just utifrån ombyggnationer som styrs av andra aktörer. I Långviken-Lappvattnet ska Trafikverket bredda vägen vilket påverkar belysningscentralen som i sin tur kräver en nyinstallation. Detta ärende återremitterades till nästa sammanträde. Hednäs och Hedfors får under september månad nytt elnät via Skellefteå Kraft vilket leder till att kommunen inte, enligt elsäkerhetslagen, tillåts ha den befintliga belysningen tänd.

Ljuset kommer att slockna tillfälligt i de här byarna. Kommunen träffade boende i Hednäs och Hedfors i början av september för att både informera och lyssna på hur de ser på behovet.

Det var ett givande möte där vi lyssnade på både synpunkter och idéer. Vår ambition är att fortsätta föra dialog med de byar som blir aktuella för nyinstallation vart efter. Det är viktigt att vi har en god belysningsstruktur utanför tätorterna. Det ger trivsel och trygghet och gör att människor vill bo i hela Skellefteå kommun. Så har det varit och så ska det fortsätta vara. säger Sara Keisu.

Korta fakta kring belysning:

  • Förslaget till fullmäktige innebär att de befintliga riktlinjerna kring belysning utanför detaljplanerat område upphör att gälla från och med årsskiftet 2019/2020.
  • Om elnätet eller vägen dras om och detta påverkar belysningscentralen behöver en nyinstallation genomföras. Om centralen inte påverkas kan den gamla anläggningen fortsätta att användas.
  • En by kan ha flera anläggningar.

Fördelarna med ny anläggning är flera:
1. De nya anläggningarna kommer att lysa även nattetid
2. Miljömässigt bättre med LED-belysning.
3. Underhållskostnaden för en ny anläggning jämfört med en 50 år gammal anläggning är ca 5 %.

För mer information
Sara Keisu, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Telefon: 0702729637

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.