Följ Skellefteå kommun

Allt bättre resultat i Skelletfeås gymnasieskolor

Nyhet   •   Sep 08, 2016 14:12 CEST

Fler gymnasieelever i Skellefteås kommunala gymnasieaskola fullföljde med gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskolestudier 2015 jämfört med tidigare läsår. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser 2016.

I dag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting 2016 års Öppna jämförelser för gymnasieskolan. Jämförelserna baseras till stor del på resultat från 2015 och ger en sammanfattning av resultatmätningar i gymnasieskolan.

Många av resultaten visar på en positiv utveckling i Skellefteås kommunala gymnasieskolor. Andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning ökar tydligt i riktning mot de mål som finns för Skola i toppklass 2020. Andelen elever som fullföljt med gymnasieexamen efter tre år ökar från 67 procent till 73 procent och andelen som har grundläggande behörighet för högskolestudier inom tre år har ökat från 51 procent till 57 procent.

- Rapporten visar flera glädjande resultat, säger gymnasiechefen Jan Midlert. Ambitionen i skolorna är att ständigt förbättra utbildningsresultaten och ett viktigt mått är andelen som fullföljer sin utbildning inom tre år.

Rapporten Öppna Jämförelser innehåller en mängd olika jämförelser av resultat från gymnasieskolan. Bland annat innehåller rapporten en ranking av kommunerna som bekräftar den positiva resultatutvecklingen. Andelen som avslutar med examen efter tre år placerar Skellefteå på 28:e plats bland kommunerna.

- Det viktigaste är att resultaten förbättras, inte att vi klättrar i ranking, men rankingen är en bekräftelse på att utvecklingen i verksamheterna går åt rätt håll.

- Resultaten visar att vi kan nå de nivåer som kommunfullmäktige satt för En skola i toppklass 2020, säger Jan Midlert.

Motsvarande resultat för det nyss avslutade läsåret har ännu inte sammanställts i de nationella databaserna.

- I det material som finns ser vi en tydlig positiv utveckling av betygsresultaten i de kommunala skolorna.

Gymnasiekontorets bedömning är att den positiva utvecklingen är en följd av ett långsiktigt och konsekvent arbete där organisationen som helhet deltar. Alla engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till en positiv utveckling.

- Min bedömning är att det inte finns en enskild faktor som förklarar utvecklingen utan att det handlar om ett antal samverkande faktorer.

Några exempel är:

  • hög andel utbildade lärare
  • en ökad tydlighet i det systematiska kvalitetsarbetet
  • datorer till alla elever kombinerat med utbildning för lärare

- Utvecklingen går i rätt riktning men vi är inte nöjda med detta. Målsättningen för gymnasieskolan är att verksamhetsutvecklingen ständigt ska leda till bättre resultat, avslutar Jan Midlert.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.