Gå direkt till innehåll
Vindkraft bra för Skellefteföretag

Pressmeddelande -

Vindkraft bra för Skellefteföretag

Vindkraftsutbyggnaden ökar i norra Sverige med stora volymer under 2011- 2020. Tekniken för att driva vindkraftverk i arktisk miljö är nu på väg att lösas och system som fungerar är på väg fram.
Idag lämnar alla världens största vindkraftstillverkare offerter på vindkraftverk för placering i vinterklimat, så var det inte för fem år sedan.

– Jag är övertygad om att framtagningen av den nya tekniken med avisningssystem och de större energibolagens ökade intresse att göra investeringar i vindkraftverk gör att utvecklingen tar fart, säger Östen Hansson, IUC Bothnia.

Tidigare var världsmarknaden helt inriktad på havsbaserade vindkraftverk och vindkraftverk på höga öppna platåer i Europa. Det var där den stora efterfrågan på vindkraft fanns. Då var det ingen vindkraftstillverkare som hade intresse att lägga in pengar och resurser för att utveckla teknik för vindkraftverk i arktisk miljö.

När vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige nu tar fart blir det framförallt på områden från stambanan och västerut. Rörliga havsisar, fritidsbebyggelse och områden med höga naturvärden längs kusten gör att det är mindre intressant att bygga stora vindkraftsparker där.

Vad kan det här betyda för Skellefteå regionen?
– I Skellefteå har vi lång erfarenhet av miljövänlig produktion, säger Bert Öhlund, kommunalråd i Skellefteå. Vindkraft är en bra kombination med vattenkraft som vi har mycket av i kommunen. Produktion av vindenergi och tillverkning av delar till vindkraftverk skapar arbete och stärker vårt näringsliv.

Förutom själva tillverkningen av vindkraftverk blir det jobb för olika yrkeskategorier när olika vindkraftsparker ska byggas. Det handlar om att göra vägar, ta bort skog, transport, kranar, installation, mekanisk verkstad, el-entreprenad, lastbils verkstad, avfalls hantering, installation och entreprenörer som har erfarenhet av arbete på hög höjd, tunga lyft, mekaniska installationer, hotell, catering, besiktning av hissar och flygljus.

– Det råder inga tvivel om att Skellefteå och vårt näringsliv har mycket goda förutsättningar att kunna dra stora fördelar av de vindkraftsinvesteringar som planeras i regionen, säger Ola Mannberg, näringslivschef, Skellefteå kommun. Vi hoppas och tror att projekten skapar arbetstillfällen. I början kopplat till tillverknings-, montage- och logistikkedjan, men senare även inom eftermarknaden i form av drift och underhåll. Vi bevakar också frågor om kompetensförsörjning och forskning och utveckling inom området.

Fakta om vindkraft och utbyggnadsplaner
Enligt regeringens planeringsram ska samhället ha en beredskap för att bygga 30 TWh vindkraft till år 2020 och det motsvarar mellan 4- 6 000 vindkraftverk.

Svensk Vindenergi bedömer att det till 2020 ska byggas 15 TWh vindkraftsel på land och det motsvarar cirka 6 000 MW installerad effekt. I praktiken innebär det minst 2-3 000 vindkraftverk. Det motsvarar vad dagens el-distributionsnät klarar att transportera från norra till södra Sverige.

Svenska Kraftnät som är ansvarig för elnätet ska i juni vara klar med en utredning som visar hur utbyggnaden av el-nätet i norra Sverige ska genomföras. En utbyggnad som är helt nödvändig för att kunna klara ökade elleveranser från norra Sverige till södra Sverige.

Länkar om vindkraft
www.svenskvindergi.org
– intresseförening där kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, konsultföretag, leverantörer med flera ingår.
www.cvi.se – högskolan på Gotland driver CVI- Centrum för Vindbruk, ett resurscentrum för vindkraftsutbildning.
www.svk.se - Svenska Kraftnät, ett statligt affärsverk, som driver och förvaltar stamnätet samt övervakar landets elsystem.

Mer information:
Ola Mannberg
Näringslivschef
Skellefteå kommun
0910-73 46 35 eller 070-388 98 80
ola.mannberg@skelleftea.se

Mona Stenberg
Pressinformatör
Skellefteå kommun
0910- 73 46 72 eller 073- 800 05 18
mona.stenberg@skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterade event

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden