Gå direkt till innehåll
Varningssystem för utbrott av magsjuka ska minska lidande

Pressmeddelande -

Varningssystem för utbrott av magsjuka ska minska lidande


Livsmedelsverket driver ett projekt som syftar till att skapa ett nationellt varningssystem för utbrott av magsjuka. Statistik från 1177 Sjukvårdsrådgivningen är den huvudsakliga informationskällan.

– Vi har sett att antalet samtal till 1177 från Skellefteå kring magsjuka redan i januari ökade till en nivå som avviker från normalfallet, berättar Tom Andersson, riskvärderare på Livsmedelsverket och ansvarig för projektet.

 

Den 19 april slog Skellefteå kommun och smittskyddsläkaren larm om att ett utbrott av Cryptosporidium ägt rum. Frågan är om detta larm kunnat komma tidigare om det funnits ett nationellt varningssystem för utbrott av magsjuka.

– Med all sannolikhet skulle ett fungerande varningssystem ha varnat om avvikande magsjuka. Om det lett till ett tidigare larm beror på många andra faktorer kring hur vi hanterar sådana här varningar. Varje dag som man vinner i den här situationen innebär dock att färre personer blir sjuka, säger Tom Andersson.

Livsmedelsverket driver på uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett projekt om att ta fram ett sådant varningssystem. Detta system ska bistå smittskyddsläkare och myndigheter med varningsinformation när det inträffar ett utbrott av magsjuka. Samarbetspartner är 1177 Sjukvårdsrådgivningen som anses vara den bästa datakällan för att bevaka utbrott eftersom folk tar kontakt med dem i ett tidigt skede av sin sjukdom.

– Bara fyra landsting står utanför Sjukvårdsrådgivningen vilket innebär att två tredjedelar av landets befolkning kan använda den tjänsten, berättar Tom Andersson.

Han har genomfört en djupdykning i statistik från Sjukvårdsrådgivningen och gjort mycket intressanta iakttagelser. Bland annat har Tom Andersson hittat ett flertal utbrottssignaler av magsjuka som aldrig tidigare uppmärksammats. Han har också sett att vissa kommuner har betydligt fler samtal än andra kring magsjuka. En arbetshypotes som nu testas är också att risken att bli magsjuk är större i kommuner som har ytvattentäkter än där det finns grundvattentäkter.

 

500-1000 fler fall

Tom Andersson menar att det för städer som har 25 000-50 000 invånare räcker med 300 sjukdomsfall för att det ska leda till en signifikant ökning av telefonsamtal till Sjukvårdsrådgivningen, en ökning som resulterar i en varningssignal.

– Under januari och februari steg samtalsfrekvensen om diarré från Skellefteå. Ökningen motsvarar 500-1000 fler fall av magsjuka än normalt.

Han konstaterar också att det i januari kom betydligt fler samtal till 1177 om magsjuka från Skellefteå än från närbelägna Umeå som är en större stad.

– I normalfallet ska det vara tvärtom.

Även i Östersund, som i november 2010 drabbades av ett utbrott av Cryptosporidium, har Tom Anderssons studie av data från Sjukvårdsrådgivningen visat att det förekom många sjukdomsfall tre veckor innan kommunen gick ut med rekommendationen att koka vattnet.

– Utbrotten i Skellefteå och Östersund skiljer sig åt en hel del. I Skellefteå ter sig utbrottsmönstret betydligt mer som en utdragen process än i Östersund där utbrottet kom ganska snabbt.

 

Daglig information

Efter sommaren kommer Tom Andersson att få daglig information från Sjukvårdsrådgivningen för symtomen buksmärta, diarréer och kräkningar. Med detta underlag ska Livsmedelsverket försöka komma fram till bästa sättet kan skapa ett fungerande varningssystem.

– Tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Sjukvårdsrådgivningen kommer vi att starta pilotverksamheter i vissa regioner. Gävleborg är klara och det kommer att bli fler. I detta projekt ska vi också arbeta fram rutiner för hur olika organisationer ska agera vid ett utbrott och hitta bra modeller för samarbete.

Man kommer också att bryta ned samtalen från kommunnivå till församlingsnivå, vilket gör det lättare att hitta den ursprungliga smittkällan.

– Vi ska även vidga ambitionen från att upptäcka utbrott av magsjuka till att gälla fler infektionssjukdomar

Tom Andersson har inte funnit något land som skapat ett övergripande nationellt varningssystem av det här slaget.

– I Canada har de kommit ganska lång på delstatsnivå men där stannar det för det mesta och i Minnesota, USA, har man skapat Team Diarrhea som är något åt det hållet. Även i Frankrike pågår det pilotprojekt. Om vi i Sverige lyckas skapa ett nationellt varningssystem kommer vi att ligga i framkanten internationellt, avslutar Tom Andersson.        

Mer information: Mona Stenberg, pressinformatör, Skellefteå kommun, 070- 533 86 24, Tom Andersson, riskvärderare, Livsmedelsverket, 070-594 43 23.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden