Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stor framgång för Skellefteå kommun - tre nomineringar till årets GötaPris

Skellefteå kommun har i år tre nomineringar till GötaPriset. 379 bidrag har skickats in och 52 projekt har nominerats till GötaPriset.
   Skellefteå kommuns bidrag är fastighetskontorets arbete med Lean, Vägen hem, utredningshemtjänst inom äldreomsorgen samt Kompetensbron, som går ut på att hitta användbara metoder vid generationsskifte inom kommuner.

– Det är roligt att Skellefteå kommun blir uppmärksammade för flera utvecklingsprojekt som berör olika delar av verksamheten, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå. Det här visar att vårt tänk med ständig utveckling och ständiga förbättringar genomsyrar hela vår verksamhet allt mer. Det är också viktigt att synas i dessa forum för att visa att Skellefteå är nytänkande och vill utvecklas, avslutar hon stolt.

Städavdelning med Leantänk
Städavdelningen valde att sätta kund och medborgare i fokus och samtidigt lära och inspireras av kulturen Lean. Det betyder att minimera slöserier, skapa kundvärden, låta efterfrågan styra och använda allas kreativitet för att finna smartare lösningar.

– Härligt att städavdelningen får uppmärksamhet för sitt inspirerande och kreativa förbättringsarbete, säger Eva Nyström, chef för städavdelningen i Skellefteå kommun. Tillsammans har vi lyckats vända en negativ trend till att istället se möjligheter till utveckling, säger Eva Nyström.

Äldreomsorg som blir bättre och sparar pengar
Skellefteå kommun satsar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen, och utredningshemtjänst är servicen som underlättar ”vägen hem” efter sjukhusvistelse. Genom att tidigt identifiera behovet av omsorg har problem med långa väntetider, överbeläggningar och otrygga utskrivningar minskat drastiskt. Samtidigt har cirka 22 miljoner kronor sparats in i kommunala kostnader.

– Vägen hem förtjänar verkligen nomineringen, säger Lotta Svärd, socialchef i Skellefteå kommun. Det här är ett projekt med bara vinnare. Lasarettet får färre överbeläggningar och den enskilde får komma hem med stor trygghet. Arbetssättet har utvecklats av oss i Skellefteå och redan väckt stort intresse bland kollegor runt om i landet, berättar Lotta Svärd.

Projekt för kompetensöverföring
Kompetensbron är ett nationellt kompetensförsörjningsprojekt där åtta kommuner deltar: Skellefteå, Örnsköldsvik, Sollentuna, Upplands Väsby, Enköping, Oskarshamn, Lidingö stad och Håbo, som också är projektägare.

– Eftersom kompetensförsörjningen är den största utmaningen vi står inför känns det viktigt för oss att delta i det här projektet, säger Carita Löfstedt, projektledare i Skellefteå kommun. I projektet får vi prova olika metoder för till exempel kompetensöverföring. Vi är så glada och stolta att nu ha blivit nominerade till Göta priset, avslutar Carita Löfstedt.

Fakta om GötaPriset 2011
GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor. På Kvalitetsmässan 15-17 november på Svenska Mässan i Göteborg ska priset delas ut.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling-SIQ och Göteborgs universitet.

http://www.kvalitetsmassan.se/prod/sk/kvalitetsmassan/dalis2.nsf/vyPublicerade/6D4021E0E890A14DC12578240034F3BB?OpenDocument

Fakta om Utredningshemtjänst
Grunden för en smidig hemkomst är att tidigt identifiera behovet av omsorg. Det görs av en biståndsbedömare och kan innebära att personal från utredningshemtjänsten finns hos den nyutskrivna dygnet runt de första dygnen.

En strukturerad metod och checklistor används som verktyg genom hela ärendet och insatsen minskar successivt i takt med att individens egen förmåga och trygghet stärks. I slutet av utredningsperioden lämnas underlaget över till biståndsbedömaren, som beslutar om fortsatta insatser. Utredningshemtjänst beviljas under cirka 2-3 veckor, beroende på omsorgsbehovets omfattning.

Mer information:
Kristina Markström
Distriktschef Äldreomsorgen
Skellefteå kommun
0910-712430
070-609 31 69
kristina.markstrom@skelleftea.se

Fakta om Kompetensbron
Projektets huvudsyfte är att underlätta för och hitta användbara metoder vid generationsskifte.
Arbetet har pågått sedan hösten 2009 och pågår under hela 2011. Här är en del av aktiviteterna:
• Kompetensöverföring vid introduktion och avslut. En metod prövas just nu.
• Arbete med arbetsgivarmärket. Work-shop kommer att genomföras med ett flertal deltagare från kommunen.
• Nätverksbyggande. Just nu byggs ett nätverk för män i kvinnodominerade yrken.
• En interaktiv introduktion i kommunkunskap är i slutskedet av framtagandet och kommer inom kort att ligga ute på intranätet.

Mer information:
Carita Löfstedt
Projektledare
Skellefteå kommun
0910-73 51 55 eller 070-93 59 155
carita.lofstedt@skelleftea.se

Fakta om ”LeanTänk” hos Städ
Med målsättningen att sätta kund och medborgare i fokus valde kommunens städavdelning att lära och inspireras av kulturen Lean. Minimera slöserier, skapa kundvärden, låta efterfrågan styra, använda allas kreativitet för att finna smartare lösningar. Förbättringsarbetet drivs på ett väldigt enkelt och jordnära sätt.

Mer information:
Eva Nyström
Avdelningschef för städ
Skellefteå kommun
0910-73 54 48 eller 070-217 29 39
eva.nystrom@skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden