Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kompetensutveckling av personal som möter män som utövar våld

Länsstyrelsen har beviljat utvecklingspengar till socialtjänsten i Skellefteå med 300 000 kr för kompetensutveckling av personal som möter män som utövar våld. Det ursprungliga projektet, som i ansökan omfattade 1 989 500 kr, har därför omarbetats.

Den nya projektbeskrivningen omfattar tre delar. Det första steget utgör en basutbildning för breda personalgrupper inom socialtjänst och andra myndigheter. Det andra steget blir en påbyggnadsutbildning för särskilt berörd personal och det tredje blir en fördjupningsutbildning för utvald behandlingspersonal.

Målet är att sprida kunskap om våldsutövande män och öka samsynen i bemötandet av målgruppen inom socialtjänsten och hos andra myndigheter, med ett särskilt fördjupat samarbete mellan socialtjänst och vuxenpsykiatri. Tidsplanen för projektet är 2010-11-01 – 2011-11-01.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden