Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Socialnämnden satsar på arbetet med utsatta barn, familjer och individer

Under torsdagens sammanträde beslutade socialnämnden hur de medel som förvaltningen tilldelats ur kommunens budget för 2023 ska fördelas. Detta år satsar socialnämnden extra på att stärka upp bemanningen inom Individ- och familjeomsorgen samt högre ersättning för arbete under obekväma tider.

Socialnämndens budget utgår ifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 där ramökningen blev 167,5 miljoner kronor. Detta är betydligt mer än vad nämnden fått de senaste åren. Samtidigt medför ofinansierade prisökningar samt en ekonomisk obalans att åtgärdsplanen för 2023 ändå är på 49,6 miljoner kronor.

2023 satsar socialnämnden på att öka bemanningen inom framför allt Individ- och familjeomsorgen, som får 6,6 miljoner kronor för att kunna anställa fler.

- Vi har sett att behovet av stöd från Individ- och familjeomsorgen har ökat för varje år och att ärendena blir alltmer komplexa. Samma sak händer över hela landet. Socialnämnden vill därför satsa extra på arbetet med de barn, familjer och individer som befinner sig i en utsatt situation och behöver extra stöd. Hur ett samhälle tar hand om de mest utsatta säger något om samhället, säger Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande.

En annan särskild satsning rör ersättningar som ska göra det mer värt att arbeta delade turer samt obekväm arbetstid (OB) under helger. Socialnämnden föreslår personalnämnden att ta fram ramarna för detta utifrån budgeterade medel.

- Vi ser att vi har en utmanande ekonomisk situation framför oss. Socialnämnden har fått ett utökat driftutrymme av kommunfullmäktige men behoven av olika insatser från socialtjänsten fortsätter att öka. Men vi ser ändå ljust på framtiden, då ett växande Skellefteå kan medföra hållbara budgetförutsättningar, avslutar Iosif Karambotis.

Kontaktperson:

Iosif Karambotis, socialnämndens ordförande, 072-249 92 26

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden