Följ Skellefteå kommun

Snart hävs vattenkokningen i Skellefteå

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2011 14:07 CEST

Tekniska nämnden i Skellefteå kommun har beslutat att begära hos bygg- och miljönämnden, den lokala tillsynsmyndigheten, att kokningsrekommendationen av dricksvattnet från Abborrverket ska hävas.

Kokningsrekommendationen hävs i två etapper. Från den 6 september ska alla kunna dricka vattnet i centralorten, Bergsbyn, Ursviken, Skelleftehamn och Örviken.

För de som bor i områdena norr om Solbackens handelsområde och inom industriområdet för Rönnskärsverken hävs kokningen den 19 september. De områdena innefattar bland annat Kåge, Boviken, Frostkåge, Östanbäck, Ostvik, Ersmark, Kusmark och ett flertal privata VA-föreningar.

– Det känns bra att vi nu i tekniska nämnden får ta det här beslutet att hos bygg- och miljönämnden begära att kokningen ska hävas, säger Ola Burström, ordförande i tekniska nämnden, Skellefteå kommun.

Tekniska nämnden redovisar vilka åtgärder, undersökningar och andra förbättringar som delvis redan genomförts och ska åtgärdas innan årsskiftet både för dagvatten och spillvatten. Det handlar om exempelvis att minska mängden ovidkommande vatten i avloppsledningsnätet, bygga bort nödutlopp och larma vissa prioriterade brunnar.

– Det här har varit en lång och jobbig tid för oss alla, säger Ola Burström. Alla genomförda aktiviteter som vi nu gjort både på vattenledningsnätet och avloppsledningsnätet har vi nytta av framöver både som kommun och som vattenanvändare.

Många provtagningar och genomförda aktiviteter
Abborrverket hade sedan tidigare två skyddsbarriärer dels kemisk fällning med snabbfiltrering genom sandbäddar och dels klorering. Vattenverket har nu kompletterats med UV-anläggningar och det innebär ytterligare en skyddsbarriär i beredningen av dricksvatten.

Innan UV-anläggningarna kunde tas i bruk fick doseringspunkter flyttas, och den gamla styr- och reglertekniken trimmas så att den fungerar ihop med den nya UV-behandlingen. Med andra ord all beredning i vattenverket ska fungera ihop med UV-ljuset.

På ledningsnätet för dricksvatten har provtagningar gjorts och felkopplingar har letats, men inga felkopplingar har hittats. Dessutom har ledningsnätet renspolats tio gånger och samtliga vattenreservoarer har rengjorts genom att högtryckstvätta med varmt vatten och desinficera enligt de metoder som ska användas.

Den uppföljande provtagningen som är gjord efter renspolningen är genomförd på såväl råvatten, utgående dricksvatten vid vattenverket Abborren, samt vid ett antal mätpunkter i vattenledningsnätet. Provsvaren visar att dricksvattnet uppfyller ställda krav. Parasiten Cryptosporidium har inte påvisats

Mer information:
Ola Burström
Ordförande i tekniska nämnden
Skellefteå kommun
0910- 73 64 16 eller 070-693 84 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.