Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteås män ska äta mer frukt och grönt

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för första gången gjort en öppen jämförelse av folkhälsan.
Det är 21 olika mått och jämförelser som görs på landstingsnivå och där det är möjligt på kommunnivå.
- Våra områden att förbättra i Skellefteå kommun handlar om att få alla att ta tillvara vår fina natur och vara ute och röra sig mera, äta mer frukt och grönt, helt enkelt, ta ett eget ansvar, säger Harriet Classon, ordförande i Folkhälsorådet i Skellefteå kommun.
Skellefteå kommun är bland de 25 procent bästa kommunerna när det gäller att ha låg andel av dagliga rökare, rökande blivande mammor, riskabla alkoholvanor, tonårsaborter, fetma, tandhälsa och nedsatt psykiskt välbefinnande. Det är samverkan i det förebyggande arbetet som är den viktigaste framgångsfaktorn.
- Det här är ett nytt sätt att använda statistik, säger Karin Våglund, hälsoutvecklare, Skellefteå kommun. Det är en ny möjlighet att få igång erfarenhetsutbyte bland kommuner och län samt ett sätt att utveckla vårt lokala folkhälsoarbete.
Kvinnor i Skellefteå mår dåligt
Områden där Skellefteå kommun befinner sig bland de 25 procent sämsta kommunerna handlar om fysisk aktivitet en halvtimme varje dag, att äta frukt och grönsaker 5 gånger per dag, fallolyckor för personer över 65 år samt självskattad hälsa.
- Många kvinnor i Skellefteå kommun upplever att de inte har bra hälsa, och det är oroväckande menar Karin Våglund. Om det fortsätter så leder det till sjukdomar och i slutändan en för tidig död. Piteå kommun har inte alls så höga siffror som i Skellefteå, varför är det så, undrar Karin Våglund.
Andra saker som kommit fram i jämförelserna är att hälsan är ojämlik. Människor med kort utbildning dvs grundskola och gymnasium har sämre hälsa än människor med lång utbildning.
Planerar för cykel- och fotgängare
Forskning visar entydigt att vardagsmotion med minst 30 minuter per dag och att äta frukt och grönt minst fem gånger per dag minskar risken betydligt för att drabbas av sjukdom och ohälsa
- Folkhälsorådet i Skellefteå har redan valt att bland annat prioritera områdena ökad fysiskt aktivitet, goda matvanor och säkra livsmedel, säger Karin Våglund. Några konkreta åtgärder är att förändra utbudet på fritidsgårdar, badhus och förbättra skolmaten samt cykelstrategin där fokus i planeringen flyttas från bilar till cykel- och fotgängare. En annan nyhet är att badhusen ska nå nya grupper med anpassad personlig träning. En stor utmaning blir att få Skelleftebygdens män att äta mer frukt och grönt, avslutar Karin Våglund.

Mer information:
Karin Våglund
Hälsoutvecklare
Fritidskontoret
Skellefteå kommun
0910-73 53 62 eller 070-516 53 62

Harriet Classon
Folkhälsorådets ordförande
Skellefteå kommun
0910-73 51 17 eller 070- 626 74 60

 

 

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden