Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommuns medarbetare trivs på jobbet

Skellefteå kommun har för tredje gången gjort en medarbetarundersökning.
Kommunens starka områden som arbetsgivare är medarbetarnas motivation och arbetsglädje, samarbete och ledarskapet.

  - Jag känner mig i hjärtat väldigt glad över att vi har så bra resultat och hög svarsfrekvens, men vi ser också områden vi kan utveckla, säger Kristin Lindgren, Skellefteå kommuns personalchef. Det här speglar vad våra medarbetare tycker i olika frågor.
  Utifrån alla frågor som besvaras i enkäten tas ett Nöjd Medarbetar Index, NMI fram. Skellefteå kommuns Nöjd Medarbetar Index är 3,85 och det är enligt Fredrik Wennström på Centrum för Marknadsanalys AB en väldigt bra nivå i den här typen av organisationer. Medelvärdet för alla kommuner är 3,7 och det högsta en kommun i Sverige haft hittills är 3,95.
Roligt på arbetet
 Skellefteå kommuns medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter, känner sig motiverade och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Samarbetet och sammanhållningen inom kommunen är bra och ledarskapet är totalt sett bra, men på några områden kan det förbättras; återkoppling till medarbetarna, visa uppskattning av medarbetarna och förmågan att hantera konflikter.
   Kommunens svaga områden är arbetsklimatet och hälsan och det är när medarbetare känner att de inte räcker till, när arbetsbelastningen är för hård, att de inte kan bestämma arbetstakten själva eller att de inte känner sig delaktiga och kan påverka sin arbetssituation.
  - Det är viktigt att vi ser medarbetarenkäten som ett verktyg och det är själva arbetet med resultatet som kan leda till en förändring, säger Kristin Lindgren. När medarbetarna märker en förbättring utifrån arbetet med resultatet så är enkäten också ett verktyg för medarbetarna att föra fram sina åsikter.
  Resultatet från enkäten presenteras kommunövergripande, varje förvaltning eller kommunalt bolag för sig och senare kommer också resultaten för olika arbetsgrupper. Arbetet med uppföljning av resultatet och vilka åtgärder som vidtas ska redovisas i delårsrapporter och i arbetsmiljöplaner för att sedan kopplas till kommunens styrkort.
Hur ska arbetet gå vidare nu?
 - Vi har gjort en arbetsplan och en tidplan för hur vi övergripande ska jobba med resultat, avslutar Kristin Lindgren. Sedan ska varje förvaltning göra en plan över sitt arbete och åtgärder, och det kan se olika ut, men det viktiga är att vi jobbar med det,

Kontakta:
Kristin Lindgren, Skellefteå kommuns personalchef.
Telefon: 0910- 73 51 19 eller 070-699 51 86
kristin.lindgren@skelleftea.se

Annika Sjöström, HR-Controller
Telefon: 0910-73 51 67 eller 070-610 51 67
annika.sjostrom@skelleftea.se

Harriet Classon, ordförande i personalnämnden
Telefon: 0910- 73 51 17
harriet.classon@skelleftea.se

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden