Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteå kommun berättar om de anställdas hälsa

Skellefteå kommun är en av några kommuner i Sverige som gör hälsobokslut i samband med kommunens årsredovisning.
  
Ett hälsobokslut ska innehålla olika nyckeltal och berätta om hur kommunens anställda trivs på arbetet och vad kommunen gör för att de anställda ska må ännu bättre.
- Med hälsobokslutet vill vi spegla hur kommunens medarbetare upplever sin arbetssituation, säger Kristin Lindgren, personalchef i Skellefteå kommun. Vi vill också visa hur vi når de personalpolitiska målen och lyfta fram goda exempel.

Kommunens starka områden som arbetsgivare är medarbetarnas motivation och arbetsglädje, samarbete och ledarskapet. Bokslutet ska synliggöra medarbetarnas situation, beskriva utvecklingen och mäta hur kommunen lyckats nå uppsatta mål.
Goda exempel inspirerar
Hälsobokslutet visar många goda exempel på hälsofrämjande arbete exempelvis från socialkontoret om hur de arbetar med medarbetarsamtal. Eller gymnasiekontoret som har tagit fram en modell för utveckling av individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.
- Vi vill ha med goda exempel för att inspirera, säger Inga-Lill Lindfors, PA-controller i Skellefteå kommun. Om man letar bland förvaltningarna, så hittar man många goda exempel. Förvaltningarna hinner inte alltid utbyta erfarenheter med varandra, så hälsobokslutet får också fungera som en idébank.
Hälsosamma arbetsplatser är viktiga
Nyckeltalen handlar om delaktighet, ledarskap, sjukfrånvaro, långtidsfriska, hur nöjd medarbetarna är och om de har den sysselsättningsgrad de önskar.
Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. För att uppnå visionen krävs motiverade medarbetare med rätt kompetens och hälsosamma arbetsplatser.
- Idag tillsätts alla lediga platser med sökande som har rätt kompetens, säger Inga-Lill Lindfors. Men konkurrensen om medarbetarna ökar och vi vet att vi i framtiden får svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper bland annat till tekniska yrken och vårdpersonal.

Fakta om Hälsobokslut
Att ta fram en modell för hälsobokslut var ett nationellt projekt med sju kommuner under 2002-2005.
Elva olika nyckeltal för hälsa bildar tillsammans med en hälsoberättelse ett årligt Hälsobokslut. Det är olika nyckeltal inom följande områden; nöjd medarbetarindex, delaktighet, ledarskap, andel arbetsplatser med dokumenterad riskbedömning, önskad sysselsättningsgrad, antal medarbetare/chef, individuella utvecklingsplaner, sjukfrånvaron, långtidsfriska, och andel kompetenta sökanden till lediga tjänster.
Hälsobokslut publiceras vartannat år eftersom det delvis bygger på resultatet från medarbetarenkäten.

Mera fakta:
www.skelleftea.se/halsobokslut
I anslutning till varje nyckeltal finns det lästips i form av faktalänk och gott exempel för varje nyckeltal.

Mer information:
Inga-Lill Lindfors
PA-controller
kommunledningskontoret
Skellefteå kommun
Telefon: 0910- 73 51 57
inga-lill.lindfors@skellefta.se

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden