Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samarbete ska öka tillväxten i Skellefteå

En internationell EU-konferens pågår den 23-24 juni på Campus Skellefteå. Den är en del i UNICREDS, ett treårigt projekt mellan sex olika länder.
   Projektet ska visa hur samarbete mellan universitet/högskolor, näringsliv och samhälle kan hjälpa till och förvandla perifera regioner med svag ekonomisk utveckling till framgångsrika centra för forskning och innovation.

Deltagarna kommer från Sverige, Finland, Tjeckien, Bulgarien, Ungern och Storbritannien och ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Tanken är att driva den ekonomiska utvecklingen framåt till en mer kunskapsintensiv inriktning. Sverige representeras av Skellefteå kommun, Akademi Norr och Region Västerbotten.

Målsättningen med projektet är:
• Att utbyta erfarenheter och visa goda exempel i samverkan mellan universitet/högskolor, näringsliv och det offentliga samhället .

• Att utveckla dessa goda exempel till en modell för regional ekonomisk utveckling i hela Europa

• Att integrera modellen i policydokument på regional, nationell och på EU-nivå

De parter som är med i projektet kommer från regioner i Europa som liknar varandra på vissa sätt. Exempelvis avstånd från stora befolkningscentra, demografi och ett beroende av traditionella basnäringar.

Befolkningen i dessa områden kan se traditionella utbildningar vid universitet som ett problem av geografiska, ekonomiska eller sociala skäl. Av dem som flyttar ut från sina regioner för att studera är det bara en liten andel som flyttar tillbaka för att arbeta.

Gemensamt för regionerna i partnerskapet UNICREDS är också att det finns en hög andel av små eller medelstora företag. Det gör att samarbetet mellan universitet och den privata sektorn blir både svårt och dyrt.

Presskontakt:
Ingrid Thylin
Utvecklingschef, Campusutveckling
Skellefteå kommun
Telefon: 070-341 01 55
E-post: ingrid.thylin@skelleftea.se

Fakta:
• UNICREDS står för University Collaboration in Regional Development Spaces.
• UNICREDS medfinansieras av den Europeiska Regionalutvecklingsfonden och möjliggörs av INTERRREG   IVC- programmet.
• UNICREDS totala budget är drygt 2 miljoner €

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden