Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Parasitutbrott i ett globalt perspektiv


Utbrotten av diarrésjukdomen Cryptosporidios, som drabbat Skellefteå och Östersund, är inga unika företeelser. Tarmparasiten Cryptosporidium orsakar mycket lidande i hela världen, främst i utvecklingsländerna, men även i västvärlden. Torbjörn Lindberg, statsinspektör vid Livsmedelsverket, befarar att klimatförändringarna och ökat resande i framtiden kommer att leda till fler utbrott i Sverige.

– Vi måste ta ett krafttag och arbeta mer förebyggande för att kunna ha ett bra drickvatten. Svenska leverantörer av dricksvatten ger i snitt en kokningsrekommendation i veckan. Vi vill att det ska bli bättre, säger han. 

 

Cryptosporidium beskrevs för första gången 1907, men uppfattades då som en ovanlig organism utan medicinskt intresse.

På 1970-talet upptäckte man att den var vanlig hos får och nötkreatur och 1976 rapporterades det första fallet av Cryptosporidios hos en människa, en treårig flicka. Men det dröjde fram till 1982, när parasiten började associeras med diarré hos aidspatienter, innan den fick riktigt stor uppmärksamhet.

 Det första kända utbrottet av Cryptosporidios inträffade i Texas 1983. Därefter har man konstaterat att Cryptosporidium finns på alla kontinenter och att parasiten orsakar störst problem i utvecklingsländer där det råder brist på bra dricksvatten. Främst drabbas barnen i dessa länder.

                                  

Utbrott här och där

1993 ägde ett mycket stort vattenburet utbrott av Cryptosporidios rum i Milwaukee i USA. Över 403 000 människor infekterades av dricksvattnet från ett vattenverk som stod för dricksvattenförsörjningen till 880 000 personer. Minst 104 personer, varav de flesta åldringar och människor drabbade av immunnedsättande sjukdomar, som aids, avled på grund av utbrottet. Orsaken hittades aldrig. Ett 80-tal utbrott av Cryptosporidios skedde också i Storbritannien under åren 1983-1997.

1991 konstaterades Cryptosporidium i ett dricksvattenburet utbrott i Jönköping. Men vid den tidpunkten var Cryptosporidium bara en av flera agenser som diagnostiserades hos drabbade personer. Utbrottet berodde på att vatten från en å av misstag trängt in i dricksvattnet.

Sensommaren 2002 insjuknade över 1 000 personer i Cryptosporidios efter ett bassängbad i Lidingö. Troligen berodde utbrottet på att någon som bar på parasiten bajsat i vattnet. Detta första svenska bassängutbrott av Cryptosporidios varade i fyra veckor.

2004 blev Cryptosporidios en anmälningspliktig sjukdom i Sverige och fram till 2009 rapporteras cirka 150 fall per år. Att Cryptosporidium inte är särskilt ovanlig i svenska vatten visar en analys som Smittskyddsinstitutet gjorde 2003-2008 i råvatten från fem stora svenska ytvattenverk. Av sammanlagt 200 prov var 11,5 procent positiva för Cryptosporidium.

 

Inte förvånad

2010 drabbades cirka 10 000 personer i Östersund av magsjuka efter att Cryptosporidium spridits i dricksvattnet och våren 2011 slog parasiten till i Skellefteå.

– Att dessa större utbrott sker nu förvånar mig inte alls. Jag är mer förvånad över att det inte hänt tidigare någonstans i Sverige, säger Torbjörn Lindberg.

Han pekar på några tänkbara orsaker till att antalet utbrott kan förväntas öka i Sverige. Dels pekar han på ändrade resvanor.

– Genom att vi reser alltmer får vi med oss infektioner hem som sedan kan spridas via avloppsvattnet.

Dessutom lyfter Torbjörn Lindberg fram klimatförändringar. Den globala uppvärmningen förväntas leda till ökad nederbörd och kraftigare regn i stora delar av Sverige.

– Vilken kan leda till översvämningar och bräddningar som gör att gödsel eller orenat avlopp kommer ut i vattentäkterna.

 

Var nionde svensk                  

Känn ditt råvatten och känn ditt vattenverk! Det är grunden i de nya rekommendationerna om hur man förhindrar att parasiter i dricksvatten vållar utbrott av magsjuka. Råden som gavs ut i januari 2011 riktar sig till de som levererar dricksvatten och kommer från Smittskyddsinstitutet, branschorganisationen Svenskt Vatten och Livsmedelsverket.


Torbjörn Lindberg menar att alltför många vattenverk idag tvingas rekommendera kokning av dricksvattnet. 2009 handlade det om 58 anläggningar med kokningsrekommendationer. För fyra av dessa gavs även kokningsrekommendationer 2008. Om man multiplicerar antalet drabbade konsumenter med antalet kokningsrekommendationsdagar innebar det att var nionde svensk konsument av drickvatten under en dag av året blev uppmanad att koka sitt dricksvatten.

– Detta är en situation som kan bli bättre och om vi ska undvika vattenburna utbrott av tarmparasiter är det viktigt att vattenleverantörerna väljer rätt arbetssätt i sitt förebyggande arbete, avslutar Torbjörn Lindberg.

 

Mer information: Mona Stenberg, pressinformatör, Skellefteå kommun, 070- 533 86 24

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden