Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu ska Skellefteå kommuns service och tillsyn mätas

Skellefteå kommun deltar i år i en mätning av kommunens service till företag som Sveriges kommuner och landsting erbjuder alla kommuner i Sverige. Undersökningen heter Insikt och 166 kommuner är anmälda.
  
– Det är viktigt med ett bra företagsklimat för vår kommuns utveckling, därför vill vi veta hur företagen upplever kommunens service och myndighetsutövning för att fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog, säger Kristina Sundin Jonsson.

I enkäten får företagarna svara på frågor om markupplåtelser, serveringstillstånd, bygglov, brandtillsyn samt miljö- och hälsoskyddstillsyn. Varje verksamhetsområde betygsätts utifrån bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Enkäten gäller hur företagarna uppfattat kontakterna med kommunen under 2010. Cirka 1 000 ärenden och företag berörs, och resultatet av undersökningen beräknas vara klar i sommar.

– Det här är ett första viktigt steg i arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Ola Mannberg, chef för Tillväxt Skellefteå. Vi gör en undersökning på kommunens service till företagen och det är en av de faktorer som vi faktiskt kan påverka och ständigt förbättra.

Undersökningen är upplagd enligt statiska centralbyråns analysmodell Nöjd-Kund-Index, som är en väl prövad modell. Kommuner och regioner som genomfört den tidigare är bland annat Umeå, Västerås, Enköping, Stockholm Business Alliance och Business region Göteborg med flera.

Fakta om företagsklimat
Det finns ett antal olika typer av mätningar som görs varje år där kommunerna rankas inbördes. Men generellt kan en kommuns företagsklimat delas in i tre delar:
1. Sådant en kommun inte kan påverka eller har svårt att direkt påverka på kort sikt exempelvis geografiskt läge eller olika typer av statistiska faktorer.
2. Sådant en kommun kan påverka men där det är stora skillnader mellan kommuner exempelvis infrastruktur.
3. Faktorer som kommunen själv kan påverka på ett jämförbart sätt till exempel kommunens service.

www.skl.se/insikt

Mer information:
Ola Mannberg
Näringslivschef
Skellefteå kommun
0910-73 46 35 eller 070-388 98 80
ola.mannberg@skelleftea.se

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun
0910-73 50 50 eller 070-608 89 69
kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

www.skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden