Gå direkt till innehåll
Många goda krafter i parasitbekämpningen

Pressmeddelande -

Många goda krafter i parasitbekämpningen


På måndag, den 19 september, friskförklaras även dricksvattnet i områden norr om Skellefteå. Fem månaders kamp mot parasiten Cryptosporidium är över.
– Jag vill med hela mitt hjärta tacka alla berörda invånare som varit så tålmodiga, alla gäster och turister som inte valt bort oss, alla som jobbat hårt med att lösa problemen och alla goda krafter runt om i Sverige som stöttat oss i det arbetet, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun.

Den 6 september hävdes kokningsrekommendationen för alla i och kring centralorten Skellefteå. För de som bor norr om stan och för Rönnskärsverkens industriområde hävs det nu på måndag.

Kristina Sundin Jonsson är mycket tacksam för hur skellefteborna tacklat den besväriga situationen.

– I 40 år har vi levererat ett fullgott vatten från vattenverket Abborren och så händer det här. Jag beundrar verkligen medborgarnas tålamod och att de haft förståelse för att vi gjort allt vi kunnat för att fixa problemet, säger hon.

Kristina Sundin Jonsson konstaterar att man på kommunen direkt bestämde sig för att vara så öppna som möjligt mot allmänheten. Därför har det satsats hårt på information. Att detta fungerat bra visar bland annat resultatet som ett av kommunen anlitat medieanalysföretag gjort. De tittade på hur kommunikationen sett ut mellan myndigheter, media och medborgare sedan utbrottet av Cryptosporidium.

– I denna analys fick kommunen högsta betyg och ansågs vara ett föredöme för andra, berättar Kristina Sundin Jonsson.

Inget negativt telefonsamtal

Nisse Hedblad ansvarade för logistiken kring dricksvattenleveranserna till äldreboenden, förskolor, Skellefteå camping och större evenemang.

– Jag har faktiskt inte fått ett enda negativt telefonsamtal under den här tiden, berättar, han               

Nisse Hedblad är imponerad över hur bra kommunens kundtjänst tacklat den uppkomna situationen.

– Min telefon har visserligen ringt hela tiden och jag har fått mängder av SMS från dem som mötts av en upptagetton när de ringt till mig. Men Kundtjänst arbete har trots allt gett oss en riktigt bra arbetsro. Jag undrar hur det sett ut om de inte funnits, säger han.

Kjell Lundqvist, som ansvarat för installationen av UV-anläggningen i vattenverket och spolningen av vattenledningarna har också bara mött positiv respons när han och hans mannar varit ute och spolat.

– Då ska man komma ihåg att det ibland blivit rejäla översvämningar på gatorna där vi öppnat brandposter, berättar han

 Statistik från besöksnäringen visar också att gäster och turister inte alls valt bort Skellefteå.

– Tvärtom har antalet gästnätter ökat jämfört med förra sommaren, konstaterar Kristina Sundin Jonsson.

Alla har lagt manken till

Inom kommunen har det arbetats hårt med att lösa parasitproblemet. Detta gäller naturligtvis också ansträngningarna att hitta källan till Cryptosporidiumutbrottet.

– Vi har till exempel lagt ner mycket tid på att leta efter problem i dagvattenbrunnarna och bygg- och miljökontoret har undersökt privata anläggningar. Det har varit ett tidskrävande detektivarbete, berättar Helena Jonsson, sektionschef på tekniska kontoret.

Många övertidstimmar har det blivit för alla inblandande, även på fredagar och under helgerna.

– Vi har haft en jättebra dialog mellan olika verksamheter och alla inblandade har verkligen lagt manken till för att göra sitt bästa, säger Kristina Sundin Jonsson.

 För ett flertal kommunanställda blev den här sommarens semester inte riktigt vad de tänkt sig.

– Många fick dela upp sin semestrar i två delar eller förskjuta den. Detta har också kunnat genomföras utan större problem. Alla har ställt upp för att vi skulle ha tillräcklig bemanning, säger Stefan Johansson, vatten- och avfallschef vid Skellefteå kommun.

 Trots allt slit ser Nisse Hedblad även positiva effekter för hans organisation i spåret av parasitutbrottet.

– Det har varit ett kunskapslyft för oss. Vi har lärt oss saker som vi förmodligen aldrig skulle ha kommit i kontakt med om inte detta hänt.  Dessutom har vi förebyggt en hel del problem som senare kunnat uppstå i ledningarna, berättar han.

 Förutom de kommunala krafterna har även ett flertal underleverantörer tagits in.

– Vi lyckades tidigt handplocka duktiga konsulter och entreprenörer som hjälpt oss på olika fronter. De har också lagt ner hela sin själ i parasitbekämpningen, konstaterar Stefan Johansson.

Det handlade bland annat om uppläggning av spolningsplaner, planering av hur UV-anläggningarna skulle kunna inrymmas i vattenverket och rengöring av vattenreservoarerna.

– Vi band tidigt upp alla dessa resurser så att entreprenörerna fick mer tid att planera sin insats, berättar Stefan Johansson.

Snabb kontakt med Östersund

Kristina Sundin Jonsson är också tacksam för alla goda krafter runt om i Sverige som stöttat Skellefteå kommun under denna svåra tid.

– Från Östersunds kommun var man snabba med att kontakta oss för att berätta om deras process med att bli av med parasiten. Det var oerhört värdefullt, säger hon.

Den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA kopplades också tidigt in för att ge råd och stöd.

– Dessutom fick vi tillgång till deras vattentankar som fanns i ett förråd i Luleå. Totalt handlade det om 57 enkubikstankar. Första natten efter kokningsrekommendationen var vi ute till halv två på natten och ställde ut tankar, berättar Nisse Hedblad.

Tidigt stod det klart att UV-filter måste sättas in i vattenverket för att förhindra parasiter från att ta sig ut i vattenledningarna. Ett flertal vattenleverantörer som hade tillgång till sådana hörde av sig.

– Efter en snabb utvärdering valde vi de UV-filter som Norrvatten och Växjö kommun erbjöd oss eftersom de som passade bäst för Abborren, berättar Kjell Lundqvist.

Nu återstår att göra en utvärdering av dessa fem dramatiska månader.

– Vi behöver tid för andhämtning och reflektion över vad som egentligen hände och hur vi hanterade situationen. Den kunskapen är inte bara viktig för oss utan för alla vattenleverantörer i Sverige, avslutar Kristina Sundin Jonsson.

Kommunen har också beställt en oberoende revisionsgranskning som handlar om hela processen. Där ska allting granskas – från den första larmrapporten fram till friskförklaringen av vattnet.

Mer information: Mona Stenberg, pressinformatör, Skellefteå kommun, 070- 533 86 24 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden