Gå direkt till innehåll
Kanonresultat för Utsikten - unik modell för yrkesinriktad rehabilitering

Pressmeddelande -

Kanonresultat för Utsikten - unik modell för yrkesinriktad rehabilitering

I projektet Utsikten i Skellefteå, stöttas unga vuxna som behöver extra stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Det unika med Utsikten är att handläggare från fyra myndigheter sitter tillsammans för att bättre kunna hjälpa deltagarna.

– Senaste utvärderingen visade att hela 67 procent av våra deltagare får ett arbete. Den långsiktiga samhällsekonomiska vinsten ligger på minst 3,7 miljoner kronor per deltagare, säger projektledare Ingrid Selin.

2006 startades projektet Utsikten i Skellefteå. Den gången med ekonomisk stöd från Samordningsförbundet i Västerbotten. Eftersom projektet kunde uppvisa ett så bra resultat gick Europeiska socialfonden 2009 in med projektmedel för ytterligare två år.

Fyra personer arbetar heltid i projektet och dessa finns i samma lokaler. Kvartetten kommer från kommunens socialkontor, landstingets psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

– Deltagarna kan på så vis möta fyra myndigheter på ett och samma ställe, berättar Ingrid Selin, Skellefteå kommuns medarbetare i Utsikten.

Hon menar att samlokaliseringen är projektets viktigaste framgångsfaktor.

– Vi kan prata direkt med varandra om något händer och behöver inte söka efter samarbetspartners hos de andra organisationerna. Det blir snabb hantering på grund av de korta vägarna och vår kunskap om alla fyra organisationerna, säger Ingrid Selin.

En delad helhetsuppfattning

Att alla fyra medarbetarna finns med redan vid första samtalet med deltagaren har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt, liksom att varje deltagare sedan får två huvudcoacher som kommer från olika myndigheter.

– Det är verkningsfullt att arbeta så här och inte ha sekretessen som ett hinder i det gemensamma arbetet, menar Louise Lindmark, psykiatrins medarbetare i Utsikten.

Enligt henne har samlokaliseringen inneburit att man gått från flera perspektiv och uppfattningar till en delad helhetsuppfattning och att man upplever ett gemensamt ansvar i arbetet med deltagarna.

– Samlokaliseringen medför också att arbetsgivarna och deltagarna upplever att vi är lätta att nå och att de därigenom får det stöd de efterfrågar utan dröjsmål, inflikar Johan Söderström, Arbetsförmedlingens medarbetare i Utsikten.

Eftersom Utsiktens personal arbetar nära och under lång tid med deltagarna har de möjlighet att se och bekräfta deltagarna och därigenom öka deras motivation till arbete.

– I stället för att jobba i parallella rör arbetar vi med det gemensamma uppdraget, säger Inger Burman, Försäkringskassans medarbetare i Utsikten.

Målgrupp för Utsikten är personer mellan 18-30 år som står långt från arbetsmarknaden och som är aktuella för stödinsatser hos minst två av huvudmännen.

– Idag arbetar vi med cirka 50 personer samtidigt, berättar Inger Burman.

Syftet med Utsikten är att deltagarna ska få ett jobb eller börja studera. För att uppnå detta får de stöd och hjälp av Utsiktens personal. Här utgör ordnande av praktikplatser en mycket viktig roll. Under praktiktiden genomförs uppföljningsträffar på arbetsplatsen men även enskilda träffar för att stödja och motivera deltagaren. Utsikten sköter sedan förhandlingar om anställning med aktuell arbetsgivare.

– Med aktiv och välriktad samverkan förhindras perioder av passivitet och risken att individen "faller mellan stolarna" minskar, konstaterar Louise Lindmark.

I gruppen som Utsikten arbetar med finns personer som tidigare blivit hänvisade till en mängd sysselsättningsinriktade insatser.

– Men där de på grund av bristande samverkan mellan myndigheter och individuella svårigheter hamnat i en rundgång av perioder med aktivitet och passiv väntan. Det behöver de inte råka ut för hos oss, konstaterar Ingrid Selin.

Stor samhällsnytta

Hösten 2008 gjordes en samhällsekonomisk analys, Nyttosam, av projektet.

– Denna visade att Utsikten både i nuläget och i ett längre perspektiv är mycket lönsam för samhället. När analysen gjordes hade hälften av deltagarna kommit ut i egen försörjning och nu har vi ett betydligt bättre resultat, säger 
Johan Söderström.

Nyttosam visade att lönsamheten per deltagare uppgick till 3,7 miljoner kronor. För de 29 deltagarna som då ingick i Utsikten handlade det om en samhällsvinst på 108 miljoner kronor. Att deltagarna på kort sikt i snitt ökat sin årsinkomst med 50 000 kronor var en annan positiv effekt.

– Denna utvärdering visade bara på de ekonomiska effekterna, men vi vet också att projektet ökat deltagarna livskvalitet, vilket är viktigare än de ekonomiska, säger Ingrid Selin.

Nu när Europeiska socialfonden gått in i projektet handlar det mycket om att utveckla arbetssätt och metoder i denna form av fördjupad myndighetssamverkan.

– Vi ska också se till så att Utsikten efter projektets slut i augusti blir en del i den permanenta verksamheten, avslutar Ingrid Selin.

Den 25 januari 2011 kl.09.00-16.00 arrangerar projektet Utsikten en konferens på Medlefors folkhögskola i Skellefteå där medarbetare och deltagare berättar mer om sina erfarenheter.

Mer information: Ingrid Selin, projektledare, Utsikten

Tel: 0910- 71 23 17

Mob: 070-3355547

E-post: ingrid.selin@skelleftea.se


Pressbilder: www.newsdesk.se/pressroom/skelleftea_kommun

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden