Gå direkt till innehåll
Hurra för jämställdhetens Sverige!?

Pressmeddelande -

Hurra för jämställdhetens Sverige!?

Tyvärr är ovanstående budskap långt ifrån en realitet utan snarare tämligen avlägset. Föreställningar om manligt och kvinnligt leder i själva verket alltjämt till nackdelar för kvinnor. För att uppmärksamma genusproblematikens aktualitet arrangeras Genusveckan 2007 från 26 februari till och med 8 mars. Arrangemanget genomförs i Skellefteå och är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Arbetsförmedlingen, Kvinnliga chefsnätverket KIL samt Medborgarskolan. Presskonferens kommer att hållas idag, måndag den 15 januari, klockan 15.00 på SE-banken i Skellefteå. Exemplen på hur kvinnor missgynnas på grund av sitt kön är många: • trots att Sverige ses som ett av världens mest jämställda länder har vi den mest könsuppdelade arbetsmarknaden där traditionella manliga yrken fortgående värderas högre än traditionellt kvinnliga • förutsättningarna för kvinnor och mäns karriär- och löneutveckling skiljer sig väsentligt • på dagis och i skolan behandlas barnen olika baserat på sin könstillhörighet • i medicinsk forskning är manskroppen både norm och modell och resultaten tillämpas ofta lika oavsett om patienten i fråga är man, kvinna eller barn. Uppenbart är att genusproblematiken är långt ifrån död, vilket vi under genusveckan vill uppmärksamma genom föreläsningar och aktiviteter. Förhoppningen är att veckan ska väcka debatt och ge tyngd åt den djupare meningen med Internationella kvinnodagen den 8 mars. På Internationella kvinnodagen förenar vi Sveriges jämställdhetssträvande med arbetet världen över efter jämställdhet mellan män och kvinnor. I avsikt att uppmärksamma genusproblematiken och kvinnors rättigheter kommer en kvinnifestation i form av ett levande konstverk att äga rum på Internationella kvinnodagen. Denna kommer att ledas av teaterchef Med Reventberg. För ytterliga information kontakta: Anna Lena Grönlund, kommunledningskontoret, 070-673 62 61 Carin Nilsson, Kvinnor I Ledning (KIL), 070-580 91 67

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden