Gå direkt till innehåll
Heltidsarbete ska bli norm inom Skellefteå kommun

Pressmeddelande -

Heltidsarbete ska bli norm inom Skellefteå kommun

Fredag 8 december tog Skellefteå kommuns personalnämnd beslut om att alla medarbetare som tillsvidareanställs ska anställas på heltid. Genomförandet sker under projektet Heltidsresan, som pågår till och med maj 2021. Att fler arbetar heltid är ett viktigt mål för Skellefteå kommun för att öka jämställdhet, klara framtida kompetensförsörjning och öka medarbetares möjligheter att vara ekonomiskt självständiga.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) driver tillsammans utvecklingsprojektet Heltidsresan. Målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärden. Skellefteå kommun har tillsammans med Kommunal tagit fram en handlingsplan som i och med personalnämndens beslut får tydlig prioritet.

– Vi har stora kommande rekryteringsbehov inom framför allt skola, vård och omsorg. Att fler arbetar heltid innebär bland annat färre nyrekryteringar, mer resurseffektiv verksamhet och sammantaget en högre kvalitet i verksamheterna, säger Maria Marklund, ordförande i personalnämnden på Skellefteå kommun.

– En stor och viktig utmaning i projektet Heltidsresan är att uppmuntra och stötta medarbetare att gå upp till heltid utan att någon känner sig tvingad. För att nå en hållbar förändring behöver vi arbeta med delaktighet under förändringsprocessen.

Viktig jämställdhetsfråga
Skellefteå kommun har sedan en tid arbetat med en handlingsplan för projektet Heltidsresan, vars förstudie bland annat innehåller analyser kring risker, nyttoeffekter och ekonomi. Under 2018 och 2019 går kommunen vidare med intern information, workshops och pilotprojekt i syfte att främja delaktighet.

Heltidsfrågan har varit prioriterad inom vård och omsorg en längre tid. Redan 2008 togs beslut om rätt till heltid inom Socialförvaltningen.

– Kraven inom stöd, service och omsorg ökar och förändras. För brukaren är det viktigt att i större utsträckning träffa samma kompetenta personal, säger Maria Marklund och fortsätter:

– Heltid är en viktig jämställdhetsfråga. Inom kvinnodominerande verksamheter som vård, omsorg och skola finns de flesta som idag inte jobbar heltid. De ska ha samma möjlighet som andra till en heltidslön och pension därefter.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden