Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handlingsplan för spelberoende

Socialnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att en handlingsplan för spelberoende tas fram av individ- och familjeomsorgen.

Lars Åhman (FP) har i en motion lämnat förslag till

  • att spelmissbruk ska jämställas med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel enligt socialtjänstlagen
  • personal i kommunen skyndsamt utbildas för att aktivt kunna erbjuda drabbade medborgare stöd och hjälp
  • att en handlingsplan ska tas fram för att möta spelberoende och deras anhöriga.

Socialnämnden säger nej till punkt 1 och 2 eftersom svensk lagstiftning och rättspraxis inte jämställer spelberoende med missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, dessutom har alkohol- och drogrådgivningen Odens personal genomgått en utbildning i spelberoende och erbjuder behandling.

Socialnämnden säger ja till punkt 3. En handlingsplan tas fram genom det lokala missbruksrådet och samordnas med de nationella riktlinjer och lagändringar som förväntas komma år 2010.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden