Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gymnasieskolan avslutar samarbete med idrottsförening efter larm om kränkningar

Skellefteå kommun har beslutat att avsluta samarbetet med en idrottsförening inom nationella och lokala idrottsutbildningar i gymnasieskolan. Detta efter att man fått kännedom om flera fall av kränkningar mot elever.

Den aktuella föreningen har inom ramen för nationell och lokal idrottsutbildning haft undervisning i en specialidrott på uppdrag av Skellefteå kommun. Avdelning gymnasieskola har under en längre tid haft dialog med föreningen och ställt krav på förbättringar vad gäller exempelvis kommunikation, hantering av ärenden samt värdegrundsfrågor, men har nu också fått uppgifter om allvarliga kränkningar mot elever.

- Vi upplever dels inte att föreningen tillgodosett de krav vi ställt på förbättringar sedan tidigare, och när det nu är tydligt att det förekommit kränkningar mot elever så behöver vi agera kraftfullt. Därför väljer vi nu att avsluta samarbetet med föreningen med omedelbar verkan, säger Birgitta Lindström, tillförordnad avdelningschef för gymnasieskolan i Skellefteå kommun.

Fokus nu ligger på att säkra den fortsatta utbildningen för berörda elever.

- Vårt fokus är elevernas bästa både vad gäller att de ska ha en trygg och säker skolmiljö, men också säkra kontinuiteten i deras utbildning. Vi kommer nu att ta tillbaka denna NIU- och LIU-inriktning i egen regi och anställa en tränare i specialidrott, och hoppas att kunna ha detta på plats så snabbt som möjligt för att påverkan för eleverna ska bli så liten som möjligt, säger Birgitta Lindström.

Nationella idrottsutbildningar (NIU) är gymnasieutbildningar med tydlig elitidrottskaraktär. Utbildningen sker i samarbete mellan skolan och ett specialidrottsförbund. LIU, lokal idrottsutbildning, är en specialisering inom det individuella valet i ämnet Idrott och hälsa. Det är vanligt att lokala idrottsföreningar är samarbetspartners inom NIU och LIU.

För mer information, kontakta:

Birgitta Lindström, tf avdelningschef gymnasieskolan – 070-396 52 07

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden