Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

”Guldgruva” i centrala Skellefteå

Skellefteå har en stor tillgång i form av kompetens i den kreativa näringen och de befintliga universiteten i regionen.
I dagsläget finns ett 15-tal företag inom den kreativa näringen i stan, några är:
Luleå tekniska universitet, LTU, i Skellefteå har många nuvarande och utexade studenter som arbetar och kommer att arbeta inom denna näring som bland annat datagrafiker, attributmakare, filmmakare.
- Att just denna "guldgruva" av kompetens finns här i Skellefteå ger en positiv utsikt för framtida utveckling i den här näringen, säger Anna-Karin Abrahamsson delprojektledare för dino-projektet.
Utvecklar nya idéer tillsammans
Dino står för Digitala idéplatser norr och målet är att Främst för den audiovisuella industrin, men även de övriga kulturella delarna som finns i samhället.
Projektet hjälper bland annat till att skapa utvecklingsmiljöer där kreativa människor (företag, konstnärer, forskare osv.) i samverkan utvecklar idéer, genomför tekniktester och mycket annat inom film, spel och webb.
- Dino ger företagen möjlighet att utöka sin kompetens inom områden och tekniker som inte är fullt utforskade ännu, säger Johan Forslund från företaget Dreamfield. På så sätt kan vi ligga långt fram och vara konkurrenskraftiga inom den audiovisuella industrin.
Utbildning och forskning är viktigt
Universitetet har en viktig uppgift i att försörja branschen med kompetent arbetskraft och skapa ny kunskap till nytta för näringen. Genom samverkan inom Dino-projektet ökar förutsättningarna för att sprida universitetens kunskap, men även att ge viktiga kunskaper om tillämpningar av tekniker och metoder.
- Ett nära samarbete mellan universitet och företag skapar förutsättningar att utöka forskningen inom området, säger Patrik Holmlund, Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Branschen producerar inte varor utan tjänster vilket ställer höga krav på att ligga i framkant av utvecklingen.

Fakta
Tillväxt Skellefteå har i samarbete med branschen och Luleå tekniska universitet startat dino-projektet. Det är ett EU Mål 2 finansierat projekt, för att öka samverkan mellan bransch och universitet i regionen. Förutom Skellefteå regionen ingår även Umeå universitet, organisationer och företag i Umeå. Genom regional samverkan förstärks bredden på den kreativa näringen.

Mer information:
www.dinoprojektet.se

Anna-Karin Abrahamsson
Delprojektledare dino-projektet
Mail: anna-karin.abrahamsson@skelleftea.se
Telefon: 0910- 585 395 eller 070- 72 46 818

Johan Forslund, Dreamfield, Ordförande I styrgruppen för dino-projektet
Mail: johan@dreamfield.se
Telefon: 0910-77 90 80

Patrik Holmlund, LTU Skellefteå, projektledare i dino-projektet
Mail: patrik.holmlund@ltu.se
Telefon: 0910-585 392

Patrik Svensson Humlab, Umeå universitet
Mail: patrik.svensson@humlab.umu.se
Telefon: 090-78 67 913

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden