Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gruppbostad i Skelleftehamn

Gruppbostaden i Skelleftehamn är nybyggd och var ämnad till sex personer under 65 år med demenssjukdom.

Anhörigföreningen till personer under 65 år med demenssjukdom har önskat ett gruppboende i Skellefteå C. De tycker att Skelleftehamn är för långt bort och svårt och dyrt att ta sig till om man inte har bil.

Socialnämnden tar hänsyn till anhörigföreningens önskemål och beslutade därför att gruppbostaden i Skelleftehamn startas som ett boende för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden fattade också beslut om att gruppbostaden som planeras på Erikslid, Skellefteå, blir en gruppbostad för personer under 65 år med demenssjukdom. Den gruppbostaden beräknas vara klar i början av år 2011.

I dagsläget finns det endast en person som är intresserade av att bo i gruppbostaden i Skelleftehamn. Den personen bor idag i äldreboende. En till person har ansökt om en liknande bostad men utredning pågår och beslut om detta fattas först i månadsskiftet maj/juni.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden