Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

GRUNDSKOLAN I SKELLEFTEÅ ETT GOTT EXEMPEL

Rapporten heter "Måttbandet mäter Grundskola" och är framtagen i ett nätverk bestående av Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sollefteå, Östersund och Sundsvalls kommun. Nätverkets arbete har skett i samarbete med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Rapporten har till syfte att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag för att bedöma kvalitet i de medverkande kommunerna i förhållande till insatta resurser d.v.s. effektivitet. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra. Nätverkets arbete kommer att fortsätta och utvecklingen kommer att följas upp årligen i nya rapporter.

Bra studieresultat till låg kostnad

Rapporten visar att det inte finns några samband mellan kostnad per elev och elevernas betyg i kommunerna. Skellefteå har bland de högst uppnådda meritvärdena till den lägsta kostnaden per elev. Det som framträder är att de pedagogiska lärmiljöerna, d.v.s. de inre processerna har stor betydelse i skolan .

För att belysa de inre processerna i grundskolan har ett index tagits fram. Det bygger bl.a. på intervjuer av rektorer angående uppföljning av elevernas lärande, arbetet med elever i behov av stöd, skolornas omvärldsorientering, elevernas inflytande samt uppgifter om kvalitetsarbetet i kommunen.

- Det som framkommer i rapporten är väldigt glädjande och vi känner oss stolta över det fina arbete vår personal utför, säger kvalitetsstrateg Mikael Olofsson, Skol- och kulturkontoret i Skellefteå kommun.

Skellefteå ett gott exempel

I rapporten lyfts Skellefteå lyfts fram när det gäller effektivitet, hög processkvalitet samt för uppnådda resultat. Slutsatsen som dras i rapporten är att det saknas samband mellan höga kostnader och höga betyg medan det däremot föreligger intressanta kopplingar mellan hur arbetet i skolorna bedrivs och uppnådda elevresultat. Vid Skolverkets inspektion av Skellefteå kommuns grundskolor våren 2008 lyftes de goda pedagogiska lärmiljöerna fram.

- Här får vi nu ytterligare ett exempel på att den höga kvalitet som finns i Skellefteås skolor avslutar Mikael Olofsson.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden