Gå direkt till innehåll
Fler i arbete och starkt ekonomiskt resultat i Skellefteå kommuns årsredovisning 2017

Pressmeddelande -

Fler i arbete och starkt ekonomiskt resultat i Skellefteå kommuns årsredovisning 2017

Trots nedskrivningar av vindkraft och flerbostadshus med 230 miljoner kr gör kommunkoncernen Skellefteå Stadshus AB 2017 ett starkt resultat med 315 miljoner kr. Arbetslösheten är nästan 1 procent lägre än riket och sjunker också något snabbare i Skellefteå. Både kommunens och kommunkoncernens soliditet är fortsatt stabil med 68 procent respektive 40 procent. Årsredovisningen 2017 visar även på största befolkningsökningen sedan 1990 samt högsta investeringsnivåerna någonsin i kommunen.

– Det goda resultatet för 2017 är viktigt för att hantera framtida utmaningar när vi blir allt fler unga och äldre i samhället. Trots de utmaningar alla kommuner står inför har vi det förhållandevis bra eftersom vi har en stabil ekonomi i grunden. Skellefteå kommun omsätter varje år omkring 6 miljarder kronor. I den skattefinansierade verksamheten går över 80 procent till skola, vård och omsorg, vilket också är vad invånarna vill att skattepengarna ska gå till, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå.

Lägre resultat för kommunen
Medan kommunkoncernens resultat är starkt visar kommunen, exklusive bolag, ett lägre resultat än förra året, en avvikelse mot budget med 20 miljoner kr. De största delarna av avvikelsen återfinns i för- och grundskolenämndens underskott på 41 miljoner kr samt support och lokalers underskott på 23 miljoner kr.

– Kommunens resultat når inte upp till budget eller fullmäktiges överskottsmål för 2017, men de senaste 5 åren uppgår det genomsnittliga resultatet till 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket ligger inom fullmäktiges intervall på 1-2 procent, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå.

Kraftfulla och hållbara investeringar
Kommunkoncernens investeringar är de högsta i Skellefteå kommuns historia. Inom koncernbolagen handlar det framför allt om energiproduktion, elnät, bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning. Inom kommunen satsas mycket på ny- och ombyggnationer av för-, grund- och gymnasieskolor samt ny vattenförsörjning inom centralorten, som är det största enskilda projektet. Därutöver gäller ordinarie ramar för gator, vägar, parker, cykelbanor med mera.

– När vi satsar och utvecklar Skellefteå så här kraftfullt är det viktigt att investeringarna är hållbara och att vi hanterar projektbudgetar på ett ansvarsfullt sätt. Skellefteå kommun investerar just nu för drygt 1 miljard årligen. Av större investeringsprojekt, över 20 miljoner kr, som färdigställdes under 2017 blev det sammanlagda utfallet ett överskott på nästan 16 miljoner kronor, säger Lorents Burman och fortsätter:

– Av pågående större investeringsprojekt har samtliga utom ett en prognos som pekar på ett utfall i linje med budget. Det som avviker är byggprojektet ABK, som innefattar Anderstorp, Balder och Kaplan. Där behövde vi göra förändringar för att tillgodose ökat behov av bland annat elevplatser och tillgänglighetsanpassningar.

Fortsatt sjunkande sjukfrånvaro
Något som också kommer fram i årsredovisningen för 2017 är sjunkande sjukfrånvaro inom kommunen för tredje året i rad.

– Sjukfrånvaron kostar mycket pengar, men den är också ett mått på hur vår personal mår. Nu är det glädjande att inte minst långtidssjukskrivningarna minskat rejält under 2017. Som arbetsgivare är det ett viktigt ansvar att jobba för medarbetarnas välmående och möjlighet att få ihop jobbet med livet i övrigt. Nu tycks vi vara på rätt väg och det ska vi fortsätta med, säger Kristina Sundin Jonsson. 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden