Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Europeiskt näringsliv möts på kemikalietoppmöte i Skellefteå

2011 arrangeras för första gången ett europeiskt toppmöte för det internationella näringslivet på temat hållbar kemikalieanvändning – Chemical Management Summit.
  Användningen av kemikalier blir nästa stora miljöfråga för företagen och toppmötet ska behandla hur företagen kan minska riskerna samtidigt som de ökar sin konkurrenskraft.
– På samma sätt som klimatfrågan idag är en topprioritet för samhället och företagen, kommer kemikaliefrågan att vara det om några år, säger Peter Sjölund, omvärldsanalytiker på Argentum Environment. De företag som har ordning och reda i sin kemikalieanvändning har därför ett gyllene läge att skaffa sig konkurrensfördelar i takt med att kraven från kunder och myndigheter ökar.

Nästa stora fråga för näringslivet
Vid sidan om klimat- och vattenfrågorna, växer den ökande användningen av kemikalier fram som den tredje stora globala miljöfrågan. Toppmötet Chemical Management Summit går av stapeln den 27-28 september 2011 i Skellefteå och ska samla hållbarhetschefer och andra beslutsfattare från företag i hela Europa. Kemikalietoppmötet blir startskottet för att lyfta kemikaliefrågorna till en strategisk nivå i näringslivet.

–Det är en strategiskt viktig satsning att lyfta fram miljöteknikkompetensen för att främja tillväxten i regionen. Toppmötet Chemical Summit blir en viktig samlingsplats för internationella aktörer och en del av ett långsiktigt processarbete som påbörjats mellan kommunen och miljöteknikföretagen i Skellefteå, säger Bert Öhlund kommunalråd i Skellefteå. Vi i Skellefteå är och vill vara en förebild i alla former av miljöförbättringsarbete fortsätter han.

Unikt samarbete
Genom att arbeta proaktivt med kemikaliefrågorna finns det stora möjligheter för ett företag att minska riskerna och på samma gång öka lönsamheten i verksamheten. Toppmötet i Skellefteå är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Argentum.

Den ökande spridningen av tiotusentals ämnen, om vars hälso- och miljörisker forskare idag vet väldigt lite om, kommer att orsaka stora kostnader och skador i framtiden. Utmaningen är att begränsa användningen av de farliga ämnena, men samtidigt ta vara på möjligheterna med nya kemikalier, förklarar Peter Sjölund.

Att toppmötet arrangeras i Skellefteå beror på att Skellefteå är hemvist för Europas största kommersiella databas med hållbarhetsinformation om kemiska produkter. I Skellefteå förvaltas även Europas största kommersiella databas med information om enskilda kemiska ämnen.
  -I och med detta så har vi i Skellefteå tagit första steget för att bli ett Europeiskt nav för förbättringsarbete kring kemikalier, avslutar Pär Lundberg operativ chef för Argentum Environment.

Mer information:
Peter Sjölund
Argentum Environment
Telefon: 070-326 45 97
peter.sjolund@argentum.se

Britt- Inger Olofsson
Näringslivsutvecklare
Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 46 36 eller 070-242 79 19
britt-inger.olofsson@skelleftea.se

Fakta Argentum Environment
Argentum Environment med säte i Skellefteå är ett av Sveriges tio största miljöföretag. Företaget levererar tjänster och stödsystem inom hållbar kemikalieanvändning till kunder i Sverige och ytterligare 19 länder.

Argentum samarbetar med såväl företag som använder kemikalier som kemikalietillverkare. Tjänsterna omfattar både operativa kemikaliefrågor, som kemikaliedokumentation, riskbedömningar, produktsubstitution, och strategiska frågor som inköpskonsolidering och marknadspositionering med avseende på kemikalieinnehåll i produkter.

Argentum utvecklar och säljer även Chemsoft – systemet för Chemicals Management – som används vid ca 1000 verksamheter i Sverige och övriga Europa.

Argentum Environment är en del av Argentum Group, som omsätter cirka 85 Mkr och har cirka 90 anställda. Huvudkontoret finns i Skellefteå och övriga kontor i Malmö, Göteborg, Härnösand och London.

www.argentum.se

www.skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden