Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ej verkställda beslut

Kommunerna har en skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om beslut som inte blivit verkställda inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). En sanktionsavgift har införts som ett påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid.

Under första kvartalet rapporterar socialkontoret att antalet LSS-beslut som inte verkställts inom tre månader är 20 boendebeslut och en korttidsvistelse. Tack vare att flera handikappbostäder har öppnat under rapporteringsperioden har nio boendebeslut verkställts och kvar är tolv beslut som inte är verkställda.

När det gäller SoL-beslut under första kvartalet rapporteras tolv beslut som inte verkställts inom tre månader. Två gäller stöd från handikappomsorgen, ett beslut gäller dagverksamhet för demenssjuka inom äldreomsorgen och nio gäller äldreboende. Alla tio inom äldreomsorgen har erbjudits boende men tackat nej eller har särskilda önskemål.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden