Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dagsarrangemang för frivilligarbetare

Fullmäktigeledamot Birgitta Burström (FP) har i en motion (5/10), föreslagit att kommunen ska anordna en årlig dag för frivilliga som deltar i kommunens verksamheter. Under dagen skulle frivilligarbetare bjudas på mat och en resa i kommunen.

Socialkontoret arrangerar flera aktiviteter för de som arbetar frivilligt. Det ser lite olika ut inom olika verksamheter. Äldreomsorgen ordnar regelbundet träffar med frivilligarbetare och anhöriga. Individ- och familjeomsorgen bjuder in samtliga föreningar till gemensamma träffar två gånger per år; vår och höst. Handikappomsorgen har för avsikt att under hösten 2010 anordna en aktivitet för att uppmärksamma frivilligarbetet.

Socialkontoret anser att det som efterfrågas i motionen redan tillgodoses och socialnämnden anser motionen besvarad.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden