Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Byggandet av cirkulationsplats och cykelväg inleds på Bergsbyns industriområde

Vid måndagens sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden fattades beslut om att inleda byggnationerna av den cirkulationsplats som gör det möjligt för den förlängda Torsgatan att ansluta till väg 372. Vid sammanträdet fattades också beslut om att påskynda anläggandet av den redan beslutade cykel- och gångvägen längs hela Risbergsgatans sträckning.

Infrastrukturutvecklingen för exploateringen av Bergsbyns industriområde har pågått sedan Northvolt aviserade sin etablering i Skellefteå. Skellefteå kommun har under en längre tid fört diskussioner med Trafikverket om en cirkulationsplats och behovet av att utveckla trafiklösningarna i takt med att Bergsbyns och Hedensbyns industriområde utvecklas. Trafikverket har nu fattat beslut om att gå vidare med cirkulationsplats Torsgatan som finansieras i samarbete mellan kommunen och staten. Arbetet inleds under hösten 2020.

-Vi har ett väldigt gott samarbete med Trafikverket som visat stort engagemang när det gäller utvecklingen i Skellefteå. Bergsbyns industriområde är en viktig faktor för vår utveckling och det är genom konstruktiva samarbeten som vi lyckas, säger, Sara Keisu, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Under hösten 2020 kommer även byggnationerna av en cykel- och gångväg längs hela Risbergsgatans sträckning att påbörjas, något som samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om i våras. Kommunens överenskommelse med Northvolt om infartsväg från Risbergsgatan har dessutom påskyndat behovet av cykel- och gångvägen.

-Att vi redan i höst kan påbörja anläggningen av cykel- och gångvägen känns viktigt. Det har funnits en lucka i cykel- och gångvägsnätet i området och att vi nu täpper till den fyller ett behov samtidigt som det underlättar framkomligheten, säger Karin Degerfeldt, chef vid samhällsbyggnads projektledningsfunktion och tillägger

-Det känns väldigt bra att vi med dessa åtgärder fortsätter att snabbt och effektivt utveckla viktiga transportstråk i Bergsbyns industriområde. 

För mer information:

Sara Keisu, ordförande samhällsbyggnadsnämden
070-2729637

Karin Degerfeldt, chef för samhällsbyggnads projeksledningsfunktion
070-6999860

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden