Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut som inte är verkställda

Kommunerna har en skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen om beslut som inte blivit verkställda inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). En sanktionsavgift har införts som ett påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid.

När det gäller LSS-beslut under andra kvartalet rapporteras det 12 beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då 21 beslut inte verkställts. Under 2010 har tre nya boendeenheter öppnats, vilket kraftigt minskat antalet ej verkställda beslut.

När det gäller SoL-beslut under andra kvartalet är det åtta beslut som inte verkställts inom tre månader, till skillnad mot föregående kvartal då tolv beslut inte verkställts. Fem beslut gäller äldreomsorgen där samtliga personer har fått erbjudande om boende men har tackat nej eller har särskilda önskemål. Individ- och familjeomsorgen har ett beslut som inte verkställts inom tremånadersgränsen. Personen har erbjudits kontaktfamilj, men tackat nej. Handikappomsorgen har två beslut om stöd i eget boende som inte verkställts inom tremånadersgränsen.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden