Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2,2 miljoner plus år 2009

Socialnämndens prognos för år 2009 pekar på ett plus på 2,2 miljoner kronor. Årsbudgeten är på över 1,6 miljarder.

Kommunfullmäktiges beslut att reglera försörjningsstödets underskott och 2008 års underskott i kommunens bokslut sammantaget med socialkontorets centrala medel, ger en årsprognos som pekar på plus 2,2 miljoner kronor. Ytterligare 6,7 miljoner kronor ska jobbas in enligt plan för att nå kommunfullmäktiges besparingskrav på plus 8,9 miljoner kronor.

Under året har socialnämnden beslutat om besparingar i verksamheten på 32,1 miljoner kronor. Av detta beräknas förvaltningen klara besparingar på 21,1 miljoner kronor.

Verksamhetens prognos (exkl. regleringar i bokslut enligt ovan) pekar på ett minus på 13,3 miljoner kronor. Nya kostnader har tillkommit inom äldre- och handikappomsorgen som bl a handlar om enskilda ärenden, nattinsatser, färdtjänst, IT mm. Fler människor har behov av insatser inom socialnämndens verksamheter.

Ca 1600 personer inom Skellefteå kommun har hemtjänst och ca 970 personer har plats i äldreboenden. Prognosen för äldreomsorgen pekar på -11,3 gentemot budgeten ca 786 miljoner kronor. För att minska kostnaderna för utskrivningsklara patienter från Skellefteå lasarett används mobila teamet som utredningshemtjänst. Det innebär att personer som kommer hem från sjukhuset får omfattande hemtjänst under första tiden hemma. Samtidigt har äldreomsorgen ett uppdrag att kostnaderna för hemtjänst ska närma sig rikssnittet för andelen äldre med omsorg. Skellefteå kommun ligger över rikssnittet.  

Handikappomsorgen har ca 660 brukare inom daglig verksamhet, boenden med särskild service och personlig assistans. Handikappomsorgens prognos pekar på -11 miljoner kronor gentemot budgeten ca 335 miljoner kronor. Enskilda ärenden har ökat handikappomsorgens kostnader under året. Nya gruppbostäder som är klara i början av året kommer att minska kostnaderna en del.

Individ- och familjeomsorgen har också ökade behov och hela underskottet ligger inom försörjningsstöd -11 miljoner kronor. Övriga enheter inom individ- och familjeomsorgen pekar på +2 miljoner kronor. Individ- och familjeomsorgens budget är ca 179 miljoner kronor.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden