Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Skellefteå kopplar greppet om en uppkopplad framtid

Kristina Sundin Jonsson, som är kommunchef i Skellefteå:

Vi har idé, en målbild för hur Skellefteå kan utvecklas. Idén kommer med all sannolikhet att förändras. Att i dag gissa hur vår framtid kommer att se ut är svårt. Bara fantasin sätter gränser för det som kan skapas. Våra vardagliga saker blir allt duktigare på att kommunicera med oss. Sakernas Internet, Internet of things, kommer att påverka och förändra våra verksamheter – och det går fort. Det finns inget annat område där utvecklingen går så snabbt. Det gäller att tidigt skaffa sig en uppfattning om framtida möjligheter för att kunna dra nytta av digitaliseringen och förstå hur vi kan använda tekniken för att skapa fördelar.

I Skellefteå har såväl näringsliv som universitet och offentlig sektor sedan länge insett vilka möjligheter som samhällsförändringen inrymmer. LTU i Skellefteå har exempelvis bedrivit forskning inom Sakernas Internet under lång tid. Just nu pågår flera spännande projekt som utvecklar lösningar för det smarta hemmet. Inte minst äldreomsorgen och dess brukare har mycket att vinna på att hemmen blir uppkopplade.

Skellefteå har, som en av åtta kommuner/regioner i Sverige, valts ut att bli en hubb i IoT Sverige, en satsning som lyfter fram samhällsnyttan hos Sakernas Internet. Beroende på resultatet från fas ett kan Skellefteå bli ett gott exempel för andra kommuner i Sverige inom IoT-tillämpning i äldreomsorgen.

Dessutom har Skellefteå som enda svenska kommun fått möjlighet att delta i Horizon 2020-projektet Clarity. Här handlar det inte om uppkopplade saker, utan om invånarinflytande. Projektet omfattar bland annat serviceutveckling med invånarmedverkan. Vi kommer att behöva ta hjälp av invånare och näringsliv för att utveckla våra tjänster i en allt högre omfattning. Här har vi hittills inte levt upp till förväntningarna.

I Skellefteå vet vi sedan tidigare hur viktigt det är att ta hand om och förädla våra tillgångar. Oavsett om det gäller data i form av livsviktig information från de äldres bostäder eller information i något av kommunens system så är det glädjande att se hur näringsliv, universitet och kommun drar åt samma håll – mot en uppkopplad framtid. Det är när vi möts som vi kan lära av varandra och utvecklas. Det är när vi samarbetar och inkluderar som innovationer och värden skapas".


Läs mer:

Internet of Things

Hubbar hos IoT Sverige

Horizon 2020

Clarity

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden